Čas na mimoškolní aktivity si najde každý, stačí jen chtít, tvrdí spoluzakladatel webu ProStředoškoláky.cz

V obraze / 14.10.2014

S čerstvým maturantem o středním školství a internetovém portálu pro studenty, kterým nestačí jen formální vzdělání.

Robin Ibl je jedním ze tří zakladatelů internetového portálu ProStředoškoláky.cz. Spolu se svými kamarády a později tedy kolegy se ještě během studia na gymnáziu pustil do projektu, který měl za cíl zlepšit dostupnost mimoškolních aktivit pro české středoškoláky. Mimo to se jim také podařilo uspořádat několik vlastních událostí, v říjnu je čeká další, prozatím největší z nich, takzvaná Říjnová akademie. Robin Ibl na konci minulého školního roku zakončil své středoškolské studium, v září letošního roku nastoupil na Vysokou školu ekonomickou v Praze.

IMG_5291

Robin Ibl. Zdroj: ProStředoškoláky.cz

Již nějakou dobu jsou cílovou skupinou tvé práce čeští středoškoláci. Jaký jsi měl ke střední škole vztah ty?

Měl jsem k ní poměrně dobrý vztah. Navštěvoval jsem Gymnázium Oty Pavla v Radotíně, blízko mého bydliště v okrajové části Prahy. Jedná se o menší, skoro rodinnou školu, takže i vztah učitelů k nám byl skvělý. Možná to přispělo k tomu, že jsme měli možnost se aktivně účastnit mimoškolních aktivit. To já osobně beru jako velké plus. Na druhou stranu samozřejmě vidím i některé nedostatky.

Měl jsi na střední škole nějaký oblíbený předmět? A z jakého důvodu sis ho oblíbil?

Předmětů, které jsem měl rád, bylo více. Můžu uvést například matematiku, češtinu a dějepis. Oblíbenost předmětů většinou hodně úzce souvisela s učitelem. Například matematice bych v případě výuky s jiným učitelem nejspíše úplně neholdoval.

„Do původního složení týmu webu ProStředoškoláky.cz patřil Tomáš Zahradník, můj bratr Filip Ibl a já. My s bratrem jsme do školy chodili regulérně, Tomáš měl individuální studijní plán. A je to právě on, kdo má v porovnání s námi ke středoškolskému vzdělávání ten extrémnější postoj. Momentálně jsme v týmu v organizační složce čtyři – přidal se k nám Jan Adamov. Také máme programátora Michala Nováčka a grafičku Marii Kubátovou.  Například s Tomášem se známe již odmala, chodili jsme spolu na základní školu i na gymnázium,“ popisuje Robin Ibl všechny členy týmu i jejich role.

PSnestle

Podařilo se nám též uspořádat seminář ve spolupráci se společností Nestlé. Zdroj: ProStředoškoláky.cz

Na vašem webu se mi zalíbilo motto: „Na střední můžeš najít svůj talent. Nebo ho také pohřbít na zbytek života.“ Mohl bys tuto myšlenku nějak více rozvést?

Tohle motto je záměrně výbušné, aby přilákalo pozornost návštěvníků. Chtěli jsme tím sdělit, že student má na střední škole poměrně hodně času i na mimoškolní aktivity. A příležitost něco změnit ve svém životě během studia na střední je dobrá, prostor je tu podle mě rozsáhlý. Myslím si, že zkušenosti, které může student získat, pak do konce života již neztratí. Byla by proto chyba toho nevyužít.

„Na podzim se uskuteční takzvaná Říjnová akademie. Bude se jednat o čtyři odlišné kurzy – kurz investování, rétoriky, etikety a moderního umění.“

Mohl bys tedy shrnout, v čem váš portál může středoškolákům pomoci? Co konkrétně jim umožňuje?

Činnosti bych mohl zařadit do více rovin. Tou první je, že poskytujeme databázi asi stovky mimoškolních aktivit, které jsou zde v Česku k dispozici. Patří do nich různé soutěže, semináře, letní školy a podobné věci. V té druhé rovině se nachází akce, které pořádáme přímo my. Zařadit bych sem mohl například kariérní seminář v Nestlé nebo debaty o studiu v zahraničí. Významnou událostí, kterou chystáme na letošní podzim, je i takzvaná Říjnová akademie. Bude se jednat o čtyři odlišné kurzy – kurz investování, rétoriky, etikety a moderního umění. Povedou to opravdu zajímaví lidé. S takovými záležitostmi se student na střední škole normálně nesetká. Naším cílem tedy je účastníkům nejen zmiňované obory představit, seznámit je s osobnostmi, které kurz budou mít na starost, ale součástí jsou také přípravné úlohy a na závěr test, protože chceme též představit zdroje neformálního vzdělávání. Ať už se jedná o filmy, články, časopisy nebo různé blogy. Rádi bychom jim ukázali, kde všude je možné sbírat informace a vzdělávat se.

Mnoho středoškoláků tvrdí, že nemají kvůli škole na nic jiného čas. Ty jsi vedle studia zvládal i zakládání portálu. Jak sis tedy čas organizoval?

Měl bych zmínit, že mohu být rád, že mi škola šla poměrně lehce, nemusel jsem tedy trávit tolik času přípravou. Někdy jsou argumenty o nedostatku času nepatřičné. Já jsem pro příklad kromě školy a portálu stíhal ještě další dvě aktivity – působil jsem jako vedoucí v turistickém oddíle a jako člen divadelní společnosti. Během studia jsme také zkoušeli obchodovat s akciemi a podobně. Domnívám si, že čas si najde každý, jen musí opravdu chtít. Pro mě to rozhodně nebyl problém. Možná mohu být v tomto ohledu také vděčný škole a učitelům, kteří nás v případě potřeby občas pouštěli dříve. Záleží na každém člověku, jak si stanoví priority a jestli má odhodlání se do něčeho pouštět.

123

Debata o středním vzdělávání měla i přes počáteční pochybnosti nebývalý úspěch. Zdroj: ProStředoškoláky.cz

Když bychom vzali české střední školství komplexně, jak bys popsal jeho hlavní nedostatky?

Střední školy mají v našem systému určitě nezastupitelnou pozici, na druhé straně je tu mnoho věcí, které by chtělo změnit. Bylo by dobré více se zaměřovat například na rozvoj kritického myšlení, hledání souvislostí. Studenti by určitě ocenili, kdyby se nemuseli tolik biflovat nazpaměť, i když někteří lidé tvrdí, že je to dobré pro rozvoj mozku. A samozřejmě by bylo skvělé, kdyby školy více poukazovaly na možnosti i mimoškolního vzdělávání nebo více spolupracovaly se soukromou praxí. Nedávno jsem četl článek o tom, jak ředitelé bank navštívili některá gymnázia. Myslím, že taková hodina má pro studenty velký přínos, motivační i informační. I my v organizaci se snažíme dostat středoškolské studenty do styku s lidmi z korporátních firem, s podnikateli, s osobnostmi z vědecké sféry, aktivisty apod. Je chyba, pokud do styku se studenty přicházejí pouze učitelé. Samozřejmě není možné mít něco podobného na denním pořádku, ale pokud si to školy samy vyhledávají a samy si osobnosti na školy zvou, je to určitě dobrá cesta.

„Na střední můžeš objevit svůj talent. Nebo ho taky pohřbít na zbytek života.“ Výbušné a pozornost upoutávající motto, které najdete na úvodní straně webu ProStředoškoláky.cz, má ve studentech probrat odvahu pustit se do nějaké aktivity i mimo školu.

S chystanými událostmi  a semináři se pomocí webu obracíte přímo na studenty. Nepřemýšleli jste nad tím, že byste akce propagovali pomocí škol, informovali jejich ředitele?

To už v podstatě děláme také. Vedení škol oslovujeme, ale odezva se nám spíše nedostává. Je několik výjimek, kdy ředitelé informace o projektech zašlou svým žákům prostřednictvím emailů, což je úplně tou nejlepší variantou, avšak týká se to jen pár případů z mnoha.

12345

Pro zájemce se též uskutečnil seminář týkající se zahraničních pobytů. Jaké jsou jejich výhody či nevýhody? Zdroj: ProStředoškoláky.cz

S realizací projektu ProStředoškoláky.cz jste začali v poměrně mladém věku. Vzpomněl by sis na situaci, kdy váš věk byl v záležitostech ohledně portálu nevýhodou nebo problémem?

Musím říct, že to byla spíše výhoda. Lidé okolo nám věřili, že se touto problematikou skutečně chceme zabývat, když jsme si tím sami nedávno prošli. A snad až na jednu výjimku jsme se ani při shánění sponzorů nesetkali s narážkami na náš věk nebo na možný nedostatek zkušeností.

Jaké nejtěžší překážky jste museli překonat?

Hned první překážkou bylo právě shánění vhodného sponzora, který by náš web financoval. První vytvořenou databázi jsme měli loni na podzim a sponzora jsme našli až ke konci prosince. Jednalo se tehdy o dva měsíce schůzek a obcházení různých společností.

PSdebata

Stojí za to odjet studovat do cizí země? Zdroj: ProStředoškoláky.cz

Co považuješ za největší dosavadní úspěch vašeho portálu?

Nejvíce pyšní jsme na to, že se nám podařilo potřebné finance opravdu získat (smích). Ale samozřejmě považujeme za úspěch i uspořádání našich tří vlastních událostí. Jednalo se o debatu o školství na Právnické fakultě, před kterou nás mnoho organizací odrazovalo s tím, že podobných akcí je v Praze hodně a účast nebude veliká. Nakonec ale přišlo dvě stě dvacet lidí. To pro nás bylo velmi milé překvapení. Také jsme pořádali seminář se společností Nestlé, kde kapacita místnosti také téměř nestačila. Velký přínos pro nás má samotná zkušenost s financováním akcí, s jejich organizací. Nyní nás čeká takzvaná Říjnová akademie, na které jsme pracovali v průběhu léta. Uvidíme, jestli se povede a jestli budeme moct být pyšní i na tuto událost.

Zdroj perexové fotografie: ProStředoškoláky.cz

Markéta Popelářová

Markéta Popelářová

Na světě je plno věcí, které mě dokážou nadchnout. Ale když začnete konverzovat na téma vzdělávání, věřte mi, jdete na jistotu. Stejně tak si ale s vámi ráda popovídám o cestování, jazycích, zajímavých lidech, hezkých kavárnách a minimalismu. Nejen prostřednictvím článků se pokouším přispět k tomu, aby se lidé dozvídali o nových projektech a myšlenkách, které by je mohly inspirovat k cestě za svými vlastními cíli. Protože na dělání toho, co nás baví, není v životě nikdy pozdě.

Zanechte komentář