Když duše bolí a hlava se stydí

Osobní rozvoj Vztahy / 3.10.2014

Počet pacientů navštěvujících psychiatrii rok od roku roste. Přesto se však mnoho těchto lidí za tuto skutečnost stydí. Proč tomu tak je?

Počátkem nového tisíciletí se začaly psychiatrické ambulance plnit více než kdy předtím. V roce 2012 bylo ošetřeno přes půl milionu pacientů, což bylo o 4 % více než v předchozím roce, ale rovněž o neuvěřitelných 60 % více v porovnání s rokem 2000. Tendence růstu se bohužel nevyhýbá ani dětem, jejich počet v evidencích psychiatrických ordinací se oproti roku 2000 zvedl o 20 %. Ze statistik rovněž vyplývá, že se s psychickými poruchami léčí více ženy než muži. Pravděpodobně to ale nesouvisí s faktem, že jsou ženy citlivější, nýbrž mají pravděpodobněji pouze sklony k jiným psychickým onemocněním. Zatímco ženy trápí častěji afektivní (např. deprese, mánie, bipolární porucha – pozn. red.) a neurotické poruchy (např. posttraumatická porucha, úzkosti, panické poruchy, fobie – pozn. red.), muži navštěvují psychiatrické ambulance z důvodu sexuálních poruch včetně dysfunkcí, patologického hráčství a poruch vzniklých z užívání alkoholu a psychoaktivních látek.

Kde je „zakopaný pes“?

Nejjednodušším vysvětlením, proč počet pacientů psychiatrie stále stoupá, je neustále se zrychlující životní tempo s všudypřítomný stresem, který oslabuje psychiku a stává se tak přímo živnou půdou pro rozvoj psychických poruch. Dalším možným vysvětlením by mohlo být, že se díky větší osvětě a touze po kvalitnějším životě více lidí odhodlá kvůli svým problémům vyhledat odbornou pomoc. Stále je však mnoho lidí, kteří se stydí lékaře vyhledat.

lékař

Psychiatr je lékař jako každý jiný. Zdroj: photl.com

,,Přece nejsem blázen!“

Díky zažité představě z historie a filmů, kde jsou psychicky nemocní představování jako lidé absolutně neschopní běžné sociální interakce a psychiatrie vždy vypadá jako věznice, v níž jsou pacienti omezovaní a ponižovaní, se řada lidí bojí psychiatra vyhledat. V horším případě si nejsou schopni přiznat svůj problém vůbec. Kvůli tomuto faktu jsou psychiatrická onemocnění ještě často tabu. Vězte, že tak tomu ale není. Návštěva psychiatrické ambulance se velmi podobá návštěvě jakéhokoliv jiného lékaře.

První krok

Po prvních návštěvách psychiatrie si řada pacientů projde pocity studu. Nutno říct, že naprosto zbytečně. Zrovna tak, jak není ostuda chodit k zubaři nebo na ORL, není ostuda ani navštěvovat psychiatra. Návštěva psychiatra z člověka neudělá blázna, ani ho nezbaví svéprávnosti. Naopak ho může vyléčit, nebo alespoň značně zlepšit kvalitu jeho života. Mnoho nemocných se však s touto skutečností musí nejdříve dlouze smiřovat, než se začne pod dohledem svého lékaře léčit. Pamatujte, že psychické poruchy jsou často pouze špatnými chemickými procesy v mozku, které se dají ovlivnit léky, aniž by pacientovi změnily osobnost. V některých případech dokonce postačí navštěvovat terapie bez potřeby užívání léků. Pokud se tedy nestydíte například za alergie nebo návštěvy rehabilitací, nemáte důvod se stydět či odsuzovat za onemocnění psychiatrické.

Zdroj perexové fotografie: Naypong, freedigitalphotos.net

Natálie Neklová

Natálie Neklová

Zanechte komentář