Jen literatura to může být

Kultura Literatura / 30.9.2014

Literatura a mezikulturní komunikace – nejnovější studijní obor pod Ústavem české literatury a knihovnictví na Filozofické fakultě MU v Brně.

Možná tento rok dokončíte bakalářské studium. Možná právě studujete filologii. Nebo snad estetiku, dějiny umění, filmovou vědu? Žurnalistiku? Nevadí, i na vás se to vztahuje… na vás a na mnoho dalších.

Je tomu teprve pár let, kdy Ústav pro českou literaturu a knihovnictví do své nabídky navazujících magisterských oborů zařadil Literaturu a mezikulturní komunikaci. Uchazečům o navazující studium českého jazyka a literatury díky tomu bylo umožněno soustředit se plně na tu část oboru, která je pro ně primární.

 Studenti v průběhu dvou let plní zajímavé předměty

Co se týče předmětů, důraz je kladen na kvalitu, nikoli na kvantitu. To ocení například absolventi pražské Pedagogické fakulty, zvyklí plnit mimo jiné i předměty, které absolutně nesouvisejí se zvoleným oborem.

V průběhu dvou let studenti procházejí atraktivními předměty jako je teorie překladu, redakční práce, metody literární interpretace nebo strategie tvůrčího překládání. Ani tento obor nelze absolvovat bez zvládnutí dějin literatury, důraz se však klade pouze na 20. a současné století. Dobrá zpráva, že?

Studenti se nejprve rozhodnou, na jaký z pěti nabízených modulů (překlad, jazyk a text, literatura, intermedialita, kultura) se budou specializovat, a poté si vybírají z širokého spektra ještě zajímavějších volitelných předmětů.

Více informací naleznete na webové stránce  http://www.phil.muni.cz/wlmk/

http://fakultaroku.cz/skoly/?school=517

http://fakultaroku.cz/skoly/?school=517

Přes překážky ke studiu literatury

Přijímací zkouška je pouze ústní a požadavek prostý: přineste si s sebou seznam přečtené české a světové beletrie obsahující minimálně sto položek.

V místnosti vás budou čekat dva zkoušející, kteří pokládají převážně triviální otázky typu Proč jste si zvolila tento obor, Z jaké školy k nám přicházíte, Na co jste se zaměřovala ve své bakalářské práci nebo Jaký modul vás nejvíce zaujal a proč. Kromě toho se určitě zeptají i na znalosti cizích jazyků.

Poté přijde další, méně příjemná, vlna dotazů. Zkoušející si namátkově ověří znalosti na poli teorie literatury. Uchazeči vysvětlují literární pojmy, mluví například o versologii, intertextovosti, fabuli a syžetu.

Jakého současného českého autora považujete za nejvýznamnějšího a co jste od něj četla? Jaké období v literatuře máte nejradši a proč? Jaké naopak nemáte ráda? Ano, i s těmito otázkami se u přijímací zkoušky setkáte. Další diskuze proběhne jednak na základě vašich odpovědí, jednak podle předloženého seznamu přečtené literatury. Pokud u nějakého autora máte uvedeno více knih, můžete očekávat, že budete vyprávět právě o jeho životě či analyzovat jedno z jeho děl.

Od obecných otázek se postupně dopracujete ke konkrétnějším. Nezapomeňte oživit znalosti z teorie literatury. Přijďte s klidnou hlavou, odpovídejte s rozvahou. Neztrácejte důvěru v sami sebe a doufejte v úspěch. Všem zájemcům přeji hodně štěstí!

Zdroj perexové fotografie: noramb.cz

Tereza Těšínská

Zanechte komentář