Jeden průzkum, dva národy, dva pohledy na životní priority

V obraze / 27.8.2014

Autor:

Co nejvíce ovlivňuje kvalitu našeho života? Na tuto otázku odpovídalo v rámci krátkého průzkumu společnosti Bayer 500 Čechů a 500 Slováků.

Průzkum, který se v obou státech realizoval ve stejnou dobu, ukázal několik odlišností mezi povahou obou národů. Jako nejdůležitější aspekt kvality života uvedla většina respondentů (57 % v SR a 61,1 % v ČR) zdraví. „Není překvapením, že lidé považují za nejdůležitější právě zdraví. Těší nás také stoupající trend návštěvnosti osvětových akcí, které připravujeme ve spolupráci s neziskovými organizacemi a odbornými společnostmi, kde se stále více lidí zajímá o prevenci a problematiku civilizačních chorob, jenž často souvisí právě se životním stylem a stavem životního prostředí,“ komentuje výsledky ředitelka komunikace společnosti Bayer CZ/SK Markéta Soukupová. V letošním roce proběhly již například akce Den plicní hypertenze, Den prevence mozkové mrtvice nebo stále probíhající putovní výstava o životě s hemofilií.

zdraví

Zdraví považujeme za důležité všichni. Zdroj: photl.com

Přibližně polovina dotazovaných (49,4 % v SR a 51,4 % v ČR) se shodla na velkém významu mezilidských vztahů, rodiny, blízkých a přátel. Následovala finanční jistotahmotné zabezpečení, které označilo jako důležité 48,3 % dotázaných Slováků a 49,7 % Čechů. Souvislost mezi kvalitou života a spokojeností v práci vidí 27 % respondentů ze Slovenska, což je o 10 % víc než v Čechách. Naproti tomu Češi zase kladou o mnoho větší důraz na život bez stresu a duševní pohodu, která souvisí s celkovým přístupem k životu. Vyjádřilo se tak 25 % Čechů, ale jen 15 % Slováků. Překvapivě vysoko se v průzkumu na Slovensku objevila důležitost životního prostředí a to v 23 % případů. V Čechách to bylo o 3 % méně. Nad hranicí 10 % byla i  kvalitní a dobrá strava.

Zdroj perexové fotografie: Dmitry Averin, Wikimedia.commons.org

Generace21

Generace21

Zanechte komentář