S bratrskou pomocí na věčné časy

V obraze / 21.8.2014

Před 46 lety vstoupila na území naší země vojska pěti spřátelených států s cílem pomoci udržet naši svobodu a odvrátit plánovanou kontrarevoluci.

Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.

Pražské jaro

Po přelomu roku 1968 došlo v tehdejším komunistickém Československu k částečnému uvolnění režimu. Akční program, který se snažil zavést v zemi určitou míru demokratizace měl mezi obyvateli podporu. Zakládaly se politické kluby, prosazovala se svoboda tisku. Stále ovšem byla zdůrazňována vůdčí role komunistické strany, význam ideologie marxismu-leninismu a vztah ke státům východního bloku. Nešlo o absolutní reformu, ale o zavedení tzv. socialismu s lidskou tváří.

Invaze

Sovětské vedení ovšem reformy odmítlo podpořit a po určitých snahách o jejich zpomalení či omezení je označilo za kontrarevoluční aktivity. Po řadě jednání nakonec Sovětský svaz rozhodl řešit nastalou situaci vojenskou silou. V noci na 21. srpna 1968 tak hranice ČSSR překročila vojska pěti členů Varšavské smlouvy. Vedení státu bylo odvezeno do Moskvy, kde pod nátlakem podepsalo Moskevský protokol – v podstatě souhlas s okupací, odklon od reforem a nastolení normalizace. Dočasně pobývala vojska Varšavské smlouvy na území našeho státu až do roku 1991, normalizaci ukončila až Sametová revoluce.

Následky

Kromě následné normalizace znamenala invaze vojsk Varšavské smlouvy také masivní emigraci obyvatel Československa. Odcházeli zejména vzdělaní lidé. Invazi v počátku odsoudilo vedení státu i samotní občané. Zatímco příchozí vojáci očekávali, že budou za zachránce rozbouřené země, ve skutečnosti se příliš vřelého přivítání nedočkali. Ať už šlo o začerňování dopravních ukazatelů, nebo dobře míněné rady:

Invazi odsoudily i některé státy východního bloku – Rumunsko, Albánie. Západní státy vyjadřovali podporu a na popud Dánska byla dokonce svolána Rada bezpečnosti OSN, proti odsouzení invaze se vyjádřil jen Sovětský svaz spolu s Maďarskem.

Nebyli by to ale Češi, kdyby na všem špatném nenašli alespoň nějaký ten vtip. Takže víte, jaká byla jednotka dočasnosti? Přece jeden furt.

Zdroj perexové fotografie: engramma.it, Commons.wikimedia.org

Jana Brouková

Jana Brouková

Chcete být také V obraze? Zaujalo vás něco a chcete se k tomu vyjádřit? Napiště mi na jana.broukova@generace21.cz

Zanechte komentář