1914 je působivé, ale jen na koukání

Divadlo / 11.5.2014

Reklamami ověšený počin 1914, uvedený ve Stavovském divadle sto let po vypuknutí Velké války, vyvolal rozpaky.

Jistě ambiciózní projekt amerického vizuálního mága Roberta Wilsona (v Čechách mj. známý díky Čapkově adaptaci hry Věc Makropulos se Soňou Červenou v hlavní roli), který vznikl za finanční podpory Bohemian Heritage Fund, potěšil oko diváka skvělou scénou, světelnými efekty, kostýmy i hudbou, a to hned v úvodních minutách „dramatu“. Po rozvinutí opony nám bylo umožněno hledět na obrysy svítící staré Prahy, než je vystřídala – za doprovodu živé hudby – přehlídka obyvatelských figur všemožně se kroutících v klaunských černobílých oblečcích a „vegetujících“ v období předválečné Prahy.

Navrch huj, uvidíme, co bude vevnitř

Z této skupiny loutek vyčnívají dva „průvodci“ – Vladimír Javorský jakožto Pesimista a jeho protipól Václav Postránecký coby Optimista, kteří po dobu celé inscenace objasňují divákovi situaci. Musíme říci, že drama si po celou dobu drží stejně vysokou laťku, co se práce s herci, kostýmy i hudbou týče, ale bohužel se nikam nevyvíjí – je to stále jenom podívaná. Na scéně se střídají mechanizované obrazy z války, z fronty i týlu – pouze však obrazy. Působivé, ale jen na koukání.

Optimista, Pesimista a Čas. Zdroj: http://www.wilson1914.com/

Optimista, Pesimista a Čas. Zdroj: www.wilson1914.com

Po úvodním defilé a krátkém seznámení s maskami figurek přichází kamelot kramářsky vyvolávající tehdejší banální bulvární klišé: drobné krádeže, pokusy o vraždu, nevěry a atentát na následníka trůnu Ferdinanda d’Este. Napjatý divák, nakrmený pompézním úvodem, očekává strhující příběh nebo minimálně kontinuitu, pokračování. Dostane se mu však pouze dalších typizovaných obrazů z války, které bez jakékoli spojitosti přicházejí a odcházejí, zanechávajíce v divákovi stále stejný a stále rozpačitější pocit hezké podívané a očekávání, kdy „to“ konečně přijde.

A ono nepřijde

Zmíněné figurky v pěkných kostýmech potkáváme v lazaretech, transportech na frontu, nevěstincích, transportech z fronty, v zákopech. Zkráceně řečeno v prostorech, které psaly 1. světovou válku. Postrádali jsme však téma spojené s vírou, která hrála pro vojáky rakousko-uherské armády nemalou roli. Celé drama je ohraničeno rámcem; titíž herci, kteří nás na začátku po vzoru módních přehlídek uvítali, stejně tak přibelhají na scénu jako armáda mrzáků, tázající se, zdali se lidstvo poučilo. Následováno krutým výsměchem.

Kromě Optimisty a Pesimisty, kteří stojí v popředí a mimo hlavní dění (tedy válku), se ve hře objevuje ještě postava Času v podání Soni Červené, která stojí nade vším jako surově upřímné svědomí války.

Další obrazy figurek. Zdroj: http://www.wilson1914.com/

Další obrazy figurek. Zdroj: www.wilson1914.com

Za císaře pána a jeho rodinu!

Wilson se v této hře snaží skloubit grandiózní díla středoevropských autorů; Čecha Jaroslava Haška (Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války) a Rakušana Karla Krause (Poslední dnové lidstva). Pro českého diváka bude zejména zajímavý výstup Švejka, který se v dramatu objevuje jako postava a většinou notoricky známými hláškami dekoruje archetypální situace. Nutno dodat, že přes mnohé nedostatky je postava Švejka uchopena zručně a netradičně v kontextu mainstreamové kultury reprezentované zejména Rudolfem Hrušínským.

Českého diváka inscenace jako taková pravděpodobně zcela nenaplní, neboť je mu překládáno něco, co již dávno důvěrně zná z hodin historie. Ale pohled na velkou válku jako na utrpení a zbytečnost je v českých luzích a hájích v kontextu poválečného vývoje a vzniku Československé republiky ojedinělý. To je spolu se skvělou scénou, kostýmy, hudbou nutné vyzdvihnout. Domníváme se však, že takováto délka představení (téměř dvě hodiny čistého času bez přestávky) si jen s vizuální kabaretní parádou nevystačí.

Inscenace: 1914
Autor libreta: Marta Ljubková
Divadlo: Stavovské divadlo
Premiéra: 30. dubna 2014
Režie: Robert Wilson
Herecké obsazení: Soňa Červená, Václav Postránecký, Vladimír Javorský, Pavla Beretová, Enikő Eszenyi, Taťjana Medvecká, Eva Salzmannová, Filip Rajmont, Jan Bidlas, Milan Stehlík, Ján Koleník, Radúz Mácha
Ceny vstupenek: 50-1000 Kč

Spoluautor: Štěpán Lacina

Zdroj perexové fotografie: www.wilson1914.com

Hana Bulejová

Zanechte komentář