Přestaňte být hodným hochem

Osobní rozvoj Vztahy / 2.5.2014

Jak je na tom Rádce pravého muže od Dr. Roberta Glovera? Nahlédněte spolu s námi! 

Cesta hodného hocha k opravdovému muži aneb Jak dosáhnout všeho, co chcete v lásce, sexu a v celém životě.  Jak už napovídá podtitul knihy sepsané uznávaným psychoterapeutem a manželským poradcem Dr. Robertem Gloverem, pojem hodný hoch se nevztahuje jen k interakci se zástupkyněmi opačného pohlaví. Jedná se pouze o jeden z důsledků mnohem hlubšího problému, majícího kořeny už v předválečném společenském vývoji. Autor považuje syndrom hodného hocha za sociální dysfunkci způsobenou několika významnými společenskými událostmi a procesy, jež se udály zejména ve druhé polovině 20. století. Podrobně popisuje tyto důvody a dává tak nahlédnout do nedávné historie přerodu skutečné mužské podstaty v jednu z verzí „moderního muže“.

„Protože mají hodní kluci sklony k černobílému myšlení, jediná alternativa k tomu nebýt hodný je pro ně stát se „hajzlíkem“ nebo „mizerou“. Často hodným hochům připomínám, že pravým opakem blázna je zase blázen, takže „stát se mizerou“ není správná odpověď. Náprava syndromu hodného hocha nespočívá v tom, že se přejde z jednoho extrému do druhého.“

Hodní hoši nejsou šťastní

Typickým rysem hodného hocha je (nikterak překvapivě) snaha být hodný. Tento postoj zahrnuje nekonfliktnost, s níž je spojená i nutnost vyhovět přáním lidí okolo sebe. Jen tak lze podle hodného hocha docílit tolik potřebného uznání druhých, bezproblémového a tedy šťastného života, milující partnerky i kariérních úspěchů. Tento pokřivený pohled na svět však hodným hochům nepřináší nic jiného, než vlastní neštěstí. Ve snaze být dokonalými upozaďují vlastní potřeby a pomalu se noří do močálu frustrace, jež eskaluje v naprostý opak původního zájmu být hodný. Hodní hoši tedy ve výsledku jsou všechno možné, jen ne hodní.

Příznaky

Po zjištěních, kde se hodní hoši vzali a co jsou vlastně zač, se autor zaměřuje na metodologickou stránku knihy. K autentičtějšímu popisu využívá příkladů z řad mužů, kteří absolvovali skupinová sezení za účelem přestat být hodnými hochy. U těchto mužů nalézá společné charakteristické znaky typické pro syndrom hodného hocha, jako je potřeba uznání druhých, přílišná snaha o potěšení partnerky, neochota vymezovat se vůči věcem, které jim vadí, ale tolerují je, aby nedošlo ke konfliktu s lidmi jim blízkými, ale také neupřímnost, tajnůstkářství, manipulace a perfekcionismus.

„Celistvý muž je schopen přijmout všechno, co z něho jedinečným způsobem dělá muže: svou sílu, asertivitu, odvahu a vnitřní nadšení, stejně jako své nedostatky, chyby a temné stránky.“

Léčba

V dalším pokračování knihy autor popisuje jednotlivé kroky, jak se zbavit svých starých přesvědčení a konečně být tím chlapem, po kterém ženy touží a muži chtějí být jako on. Jako základní kámen úspěchu autor uvádí nutnost změnit postoj k sobě samému, upřednostnit své vlastní potřeby a započít tak seberealizační proces vedoucí ke šťastnému a plnohodnotnému životu. Obohacující jsou zajisté i svědectví přímých aktérů několika sezení, vedených samotným autorem knihy. Jejich proměny z nešťastných a neambiciózních hodných hochů ve spokojené a uvědomělé muže je nesmírně inspirativní a motivující.

10 kroků jak přestat být hodným hochem

  1. Postavte své vlastní potřeby na první místo
  2. Přijměte se i se svými chybami
  3. Nebojte se požádat ostatní o pomoc
  4. Vyhledávejte mužskou společnost
  5. Vyjadřujte své pocity
  6. Stanovte si pevné hranice
  7. Pracujte na svém těle
  8. Dělejte to, co vás baví
  9. Dávejte s rozvahou a bez postranních úmyslů
  10. Dělejte si radost

Hodní hoši nejsou tak hodní, jak se zdají být. Zdroj: sxc.hu

Hodní hoši nejsou tak hodní, jak se zdají být. Zdroj: sxc.hu

Hodnocení

Kniha Rádce pravého muže poslouží nejen mužům, hledajícím štěstí a úspěch v životě, jistě ji ocení i ženy, které chtějí pochopit jednání svých hodných hochů z řad manželů, partnerů či kamarádů. Sympatickým gestem ze strany autora bylo jeho osobní přiznání o tom, že sám sebe identifikoval jako vyléčeného hodného hocha, čímž dává čtenářům skvělý příklad toho, že přiznání je prvním krokem k úspěšné změně. Zaměřuje se na různé aspekty života současného muže, ať už jde o oblast lásky a sexu či individuálního duševního růstu. Jednotlivé kroky líčí čtivou a snadno vstřebatelnou formou. Při definování syndromu hodného hocha si nebere servítky a uvádí věci na pravou míru. Sám jsem několik autorových tipů aplikoval ve svém osobním životě a hodnotím je jako velmi přínosné. Knihu mohu vřele doporučit všem dospělým i stále dospívajícím čtenářům.

Název knihy: Rádce pravého muže
Autor: Dr. Robert A. Glover
Překlad: Martina Falvey
Počet stran: 220
Nakladatelství: Synergie Publishers SE, 2014

Zdroj perexové fotografie: sxc.hu

Martin Kovařík

Martin Kovařík

Mladý a pohledný student sociologie miluje hokej, plzeňské pivíčko a příjemnou společnost. Rád se projede na kole nebo potrápí nohy při běhu či florbalu. A samozřejmě napíše článek do G21.

Zanechte komentář