Koho zajímají problémy 4. světa?

Divadlo Kultura / 29.4.2014

Divadlo Archa poskytuje dvouleté rezidence mladým umělcům, kteří se mohou zaměřit na své umělecké hledání a tendence současné divadelní tvorby.

Letošními rezidentkami jsou Tereza DurdilováMagda Stojowska, které již mají za sebou jako umělecká dvojice projekt Boys and Girls, jehož premiéra proběhla v minulém roce. Pro letošní sezónu připravují od září 2013 projekt 4. svět. Jeho uvedení proběhne 5. a 6. května, dále pak znovu zhruba po dvou týdnech. Ale o co se vlastně jedná?

Je to problém nás všech

„Témata si vybíráme podle toho, co nás samotné zajímá. Poslední dobou se to na nás valilo, měly jsme potřebu na situaci nějak reagovat,“ říká režisérka Tereza Durdilová. Naráží na fakt, že stále více lidí přichází o svoje životní jistoty a ocitají se na pokraji chudoby. Nebo do ní spadnou. Vzniká jakási nová společenská vrstva, tzv. noví chudí. Jsou to lidé, kteří se řadili do střední vrstvy, měli stálý příjem, své vlastní bydlení, mohli si dovolit jezdit na dovolené. Ze dne na den ale přišli o práci a novou nemohou sehnat, jejich finanční (i společenská) situace se vyhrocuje. Často přicházejí i o střechu nad hlavou, jsou nuceni bydlet v azylových domech.

Vzniká nová společenská vrstva, tzv. noví chudí.

Právě v tomto bodě má projekt vyšší ambice. „Chtěly bychom přispět k vytvoření větší veřejné diskuze, která by vedla k popohnání ustanovení zákonu o sociálním bydlení. Ten se u nás totiž projednává už od revoluce a stále ještě není, každá vláda ho odsunuje, není pro ni prioritou,“ vysvětluje Magda Stojowska. I proto po každém představení bude následovat debata, po první repríze, tedy 6. května, to bude diskuze za přítomnosti odborné veřejnosti.

Tvůrčí tým kromě rešerší navázal kontakty s neziskovými organizacemi zabývajícími se sociální problematikou jako jsou Člověk v tísni, Armáda spásy, Platforma pro sociální bydlení, Naděje, ale i s Pražským centrem sociálních služeb. S jejich pomocí také vybral celkem sedm účastníků, kteří se inscenací zúčastní jako herci – ale také i spolutvůrci konečného scénáře.

Zkoušky jsou hodně pohybové. Foto Lukáš Houdek

Zkoušky jsou hodně pohybové. Zdroj: Lukáš Houdek

Inspirací projektu budiž dokumentární divadlo, jehož protagonisty v Evropě jsou např. Rimini Protokoll, She She Pop, Gob Squod nebo Campo. „Některá dokumentární divadla pracují přímo s tematikou bezdomovectví, my jsme vybíraly lidi, kteří ještě nejsou na ulici a žijí v azylových domech nebo ubytovnách. Někteří se přihlásili sami, když se o projektu dozvěděli, jiné jsme oslovovaly skrze neziskovky. Potřebovaly jsme vytvořit různorodou skupinu, která ale bude schopná nějak dohromady fungovat. Proto jsme v konečném důsledku musely některé zájemce i odmítat. Se zájemci probíhalo několik sezení individuálních a posléze i ve skupinách,“ odpovídá Stojowska na dotaz ohledně konkurzů pro účastníky.

Kdysi úspěšný podnikatel i farářka církve luterské

Různorodá skupina skutečně vznikla – celkem 7 lidí, muži i ženy nejrůznějšího věku a zkušeností. Jelikož se jedná o práci s neherci, není dopředu jasné, jak se inscenace nakonec vyvine, každá z repríz bude také trošku odlišná, neboť neexistuje přesný scénář. Ten vzniká v průběhu práce s účastníky. Výstup projektu by měl být skloubením tvůrčích záměrů uměleckého dua a autentických zkušeností herců, jejich osobních příběhů, názorů a představ. Důležitou složkou bude také pohybové vyjádření a hudba. Tu vzal pod svá křídla Ondřej Anděra (hudební skupina WWW).

V každém účastníku se nalézá autentický materiál. Foto Lukáš Houdek

V každém účastníkovi se nalézá autentický materiál. Zdroj: Lukáš Houdek

„Jsem velmi ráda, že se můžu účastnit a že konečně někdo na tento problém upozorní,“ říká jedna z účastnic na mou otázku, zda je s projektem spokojená. Další, tentokrát muž, zase vysvětluje: „Pro mě je to i způsob, jak si finančně trochu přilepšit. Já totiž vím, že práci neseženu, a takto si můžu koupit něco, co jsem předtím nemohl.“ Nutno dodat, že plat pro účastníky je skutečně velmi nízký a čas investovaný do projektu naopak vysoký. Od února probíhají zkoušky třikrát týdně, těsně před premiérou pak každý den.

Situace, jíž naše společnost nyní čelí a od níž se zatím úspěšně odvrací, je více než tristní. Prvním krokem k vyřešení problému je ovšem jeho poznání a přijetí. České republice chybí ukotvení problematiky sociálního bydlení v zákoně, to chce 4. svět změnit. Nebo alespoň ukázat, že není důvod se tomuto světu sociálně slabších vyhýbat a jeho členy odsouvat na okraj. Protože se jedná o normální lidi, jaké potkáváme každý den.

Zdroj perexové fotografie: Lukáš Houdek

Jana Šajtarová

Jana Šajtarová

Pocházím z Příbora, studuji v Praze výtvarné umění. Mezi mé zájmy patří mimo jiné divadlo (ve všech jeho podobách), ale to asi nikoho nepřekvapí!

Zanechte komentář