Lidské tělo jako zdroj k nabíjení přenosných zařízení

Technologie / 10.4.2014

Vlastnost lidského těla využili vědci k nabíjení přenosných zařízení.

Všichni víme, že lidské tělo je dobrým vodičem elektrické energie. Vědci z univerzity v Pekingu chtějí využít vlastnost lidského těla k vytvoření malého generátoru, který by využíval jako uzemňovací elektrodu lidskou dlaň. Zařízení nese název STEG (single-friction-surface triboelectric generator).

„V současné době je ge­ne­rá­tor vhod­ný pro níz­koe­ner­ge­tic­ké zařízení,“ sdělila spoluautorka projektu Haixia Zhangová, pro­fe­sor­ka univerzity v Pekingu. „Na­ším cílem je umož­nit je­ho pou­ži­tí jako zá­lož­ního zdro­je ener­gie pro pře­nos­né zařízení, například mobilní telefony.“

Schéma zařízení STEG | Zdroj: phys.org

Schéma zařízení STEG | Zdroj: phys.org

Triboelektrický jev je typ kontaktní elektrifikace, při které určité materiály získávají elektrický náboj poté, co přijdou třením do kontaktu s jiným materiálem. Tento jev může způsobit například tření skla a kožešiny nebo vlasů o hřeben.

Zdroj: Wikipedie.org

Zařízení vychází z triboelektrického efektu, kdy se některé materiály vzájemným třením mohou nabít elektřinou. Nejznámějším příkladem efektu je statická elektřina. Na podobném principu funguje STEG. Díky tření mobilního telefonu s povrchem STEG může produkovat elektrický náboj. STEG v sobě nashromáždí náboj, který může použít k nabíjení elektroniky s nízkou spotřebou elektrické energie.

Vědci zjistili, že pokud třete mobil dlaní nebo na něj klepete prstem, tak dojde k výměně elektronů mezi lidskou pokožkou a materiálem STEG. Povrch STEG tvoří polydimetylsiloxanový materiál s jemným vzorkem. Díky tomuto můžeme dosáhnout výstupního napětí 200 V s proudovou hodnotou 4,7 μA/cm2. V porovnání použití lidského těla s běžně uzemněným přístrojem se výstupní proud zvýšil o 39 % a přenesené napětí stouplo o 34 %.

Vědci tvrdí, že tímto materiálem by mohly být pokryté inteligentní náramky či hodinky, které by se nabíjely lidským pohybem. Cílem je zvýšit efektivitu samotného generátoru při zachování jeho mobility. Pokoušejí se využívat nové materiály a metody zhotovení.

Uvidíme, co na nás vědci vytáhnou za půl roku nebo rok. Třeba budeme moci nabíjet i notebook nebo tablet. Co si myslíte o využití lidského těla jako o zdroji elektrické energie?

Zdroj perexové fotografie: photl.com

Vladimír Hurta

Vladimír Hurta

Na portálu Generace 21 zastávám pozici editora sekce Technologie. Pokud se zajímáte o hry, software, hardware a nové technologie, tak mi neváhejte napsat na vladimir.hurta@generace21.cz. Nebojte se rozšířit naše řady. Samozřejmě přijímáme i dámy, takže se hlaste! :-)

Zanechte komentářVaše názory

  • Lulu

    Z mojí energie by se nerozsvítila ni žárovka.