svět mapy

Hledali mnozí, ale našli je Češi

Cestování / 11.4.2014

Dlouhá léta vědci celého světa pátrali, kde pramení ty obzvlášť významné řeky. Česká vlajka by se mohla tyčit u počátků hned dvou obřích toků.

Z globálního hlediska je Česká republika téměř zanedbatelná. Celá planeta má povrch více než 510 miliónu kilometrů čtverečních, Česká republika z toho zabírá pouze necelých 79 tisíc kilometrů čtverečních. Celkově na zemi žije téměř 7 miliard lidí a nás je jen něco málo přes 10 miliónu. Přesto všechno však nemáme nejmenší důvod cítit se méněcenně. Češi vymysleli spoustu světově významných vynálezů a objevili mnoho do té doby neznámých míst. Ačkoli se jiní badatelé snažili sebevíc, prameny řek Amazonka a Tigris vypátrali Češi.

Mezopotámská řeka Tigris

Josef Wünsch

Josef Wünsch, objevitel pramene Tigridu. Zdroj: Wikimedia Commons

Tigris se nachází v jihovýchodní Asii a její celková délka je 1750 km. V minulosti řeka Tigris ohraničovala Mezopotámii, dnes protéká převážně Irákem, Tureckem a částečně tvoří i hranici se Sýrií. To, že řeka ústí do Perského zálivu, bylo známé již odedávna, ale o jejím počátku se vedly spory. Až do roku 1883 se předpokládalo, že řeka vytéká z Arménské vysočiny, konkrétně z bájného jezera nazývaného Golçük. Až ve zmíněném roce český učitel jičínského gymnázia a světový cestovatel Josef Wünsch vyřešil záhadu pramene Tigridu. Zjistil, že Východní Tigris pramení ve výšce 310 m n. m. pod horou Karamürük. Hledání pramene Západního Tigridu bylo o něco náročnější. Objevil, že z bájného jezera Golçük vede pouze uměle vytvořený kanál Tigridu, zatímco přirozený tok řeky začíná nedaleko, směrem na jih od jezera, v nadmořské výšce 1650 metrů.

Pramen nejdelší řeky světa

Najít pramen Amazonky bylo ještě mockrát složitější, ale popořadě. Amazonka je nejdelší řekou světa, která protéká celou rovníkovou oblastí Jižní Ameriky, konkrétně státy Peru, Kolumbie a Brazílie, z které následně ústí do Atlantského oceánu. Řeka se složitě větví od pramene až po ústí, a proto bylo tak náročné určit a najít zdrojovou řeku pro Amazonku. Na konci 17. století český výzkumník Samuel Fritz zmapoval 1 300 km toku řeky a za její zdrojový tok určil říčku Maraňon, která vytéká z ledovcového jezera Lauricocha v Cordillera de Huayhuash. Následujících téměř dvě stě padesát let z tohoto pohledu na zdroj Amazonky vycházela celá světová kartografie.

Amazonka

Povodí Amazonky je nesmírně složité. Zdroj: Wikimedia Commons, Sagredo

Až v polovině 20. století se začaly objevovat nové názory na počátek tohoto veletoku a v letech 1999–2000 se do oblasti vydala česká expedice v čele s profesorem Bohumilem Jánským. Během těchto expedic se zjistilo, že delší než Maraňon je řeka Lloqueta, čili se pozornost obrátila k jejím zdrojovým řekám Carhuasanta, Apacheta, Ccaccansa a Sillanque. Spíše než o prameni mluví doc. Janský o pramenné oblasti, protože každá z měřených zdrojnic Lloquety a potažmo Amazonky má mnohá hydrologická kritéria, která jsou pro určení pramenného toku rozhodující. Provedené výzkumy zjistily, že nejdelší a plošně největší povodí má Carhuasanta, největší vodní průtok má Apachetanejvyšší nadmořskou výšku pramene řeka Ccaccansa.

Dokonce i Češi sami sebe často charakterizují ne příliš pozitivními výrazy, často jsme líní, závistiví, nepřející národ, co jen hledá možnosti, kde by koho okradl. Ovšem tento článek dokazuje další důležité vlastnosti Čechů, na které by se nemělo zapomínat –  když už se do něčeho dáme, jsme pečliví a důslední. Proč třeba pracovitý Němec nebo všeuměl Američan neobjevili prameny tak významných řek? Odpověď je velmi prostá a měli bychom si ji zapsat hluboko do paměti – protože to nebyl Čech!

Zdroj perexové fotografie: Wikimedia Commons

Alžběta Holková

Alžběta Holková

Nevím přesně co chci, ale jdu si za tím :-) Jakékoliv dotazy a připomínky mi můžete sdělit buď prostřednictvím komentářů nebo na alzbeta.holkova@generace21.cz .

Zanechte komentář