Přihlášky na VŠ – kam to ještě stíháte?

V obraze / 4.4.2014

Ne všechny vysoké školy ukončily podávání přihlášek pro tento rok. Několik fakult různých VŠ přihlášky stále přijímá.

Je na houby podávat si přihlášku na uměleckou školu, protože ji musíte podat tehdy, kdy jiný maturant nezačal na podávání přihlášek ani pomýšlet. Jana Strejčková, studentka

Nevím, jak vy, ale já tyhle věci řeším na poslední chvíli. Jsem vážně lajdák a mám pro všechny lajdáky pochopení. Prostě potřebujeme stres pro to, abychom se vyburcovali k činnosti. Na jednu školu jsem podávala přihlášku dokonce v poslední možný den a doběhla jsem s ní na poštu 10 minut před tím, než auto s poštou odjelo. Když jsou to maličkosti, jako co si vezmu zítra na sebe, ještě to jde. Při nejhorším se trošku zpozdím na přednášku. Když si ale nestihnete podat přihlášku, může to výrazným způsobem ovlivnit vaši budoucnost.

Logo Masarykovy univerzity. Zdroj: http://www.muni.cz/

Logo MU.
Zdroj: http://www.muni.cz

Masarykova Univerzita (MU)

Pokud chcete studovat navazující magisterský program, máte šanci podat přihlášku na jakoukoli fakultu ještě do 30. 4. 2014. Pokud nemáte nic a přihlášku jste nepodali (termín byl do 28. 2.), tak se tenhle rok už bohužel na bakaláře na Masaryčce nezapíšete. Informace o jednotlivých fakultách MU poskytne TATO stránka.

Logo VŠE. Zdroj: http://www.vse.cz/

Logo VŠE.
Zdroj: http://www.vse.cz/

Vysoká škola ekonomická (VŠE)

Pokud máte zájem o ekonomické obory, VŠE vás určitě potěší. Fakulta informatiky a statistiky má poslední den podání přihlášek 10. 4. (některé obory potom až do 30. 4.). Na fakultě podnikohospodářské má několik oborů otevřeno přijímání přihlášek až do 31. 5. 2014, stejně tak jako na fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Fakulta národohospodářská má poslední den podání přihlášek dokonce až 1. června. Více informací o termínech VŠE najdete ZDE.

Logo VŠTE. Zdroj: http://www.vstecb.cz/

Logo VŠTE.
Zdroj: www.vstecb.cz

Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE)

Tady je nejzazší termín 11. 4. 2014, přesná data ovšem naleznete u příslušných oborů.

Logo Mendelovy univerzity v Brně. Zdroj: http://www.mendelu.cz/cz

Logo Mendelovy univerzity.
Zdroj: http://www.mendelu.cz

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta na Mendelově univerzitě v Brně přijímá přihlášky do 12. 4. 2014, fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií potom do 25. 4. 2014 a na fakultu zahradnickou máte čas ještě dokonce do 20. 5. 2014.

Více info TADY.

Logo JČU V Českých Budějovicích. Zdroj: http://www.jcu.cz/

Logo JČU V Českých Budějovicích.
Zdroj: http://www.jcu.cz/

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU, JU)

Pokud hledáte navazující magisterské studium na JČU, máte možnost rozhodnout se mezi několika fakultami až do 30. 4. 2014. Jestliže prahnete po bakalářském studiu, pro tento rok už je bohužel pozdě. Většina fakult měla jako poslední termín 14. 3. 2014. Více o JČU na stránkách univerzity.

Vzhledem k tomu, že jsem přihlášky posílal poslední možný den, byly to dost horké chvilky. Zapomněl jsem je totiž podepsat, takže na studijním mi oznámili, že jsou bohužel neplatné. Za 14 dní potom mi ale přišel dopis s přijetím o studiu, takže nakonec vše dobře dopadlo.

Jiří Technik, student

Logo UHK. Zdroj: www.uhk.cz

Logo UHK.
Zdroj: www.uhk.cz

Univerzita Hradec Králové (UHK)

Filozofická fakulta uvítá vaše bakalářské přihlášky do 15. 4. 2014, magisterské do 30. dubna. Fakulta informatiky a managementu potom dokonce do 31. 5. 2014. Více informací o jednotlivých oborech UHK na TÉTO stránce.

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta, obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (bakalářské i navazující magisterské) přijímá přihlášky do 7. 5. 2014, obor teorie a kritika – bakaláři do 9. 4. 2014, navazující do 30. 5. 2014 a 22. 8. 2014.

Logo Univerzity Pardubice. Zdroj: www.upce.cz

Logo Univerzity Pardubice.
Zdroj: www.upce.cz

 Univerzita Pardubice

Pardubická univerzita má několik termínů odevzdání přihlášek. Stíháte už ale opět jenom navazující magisterské studium. Například fakulta ekonomická do 15. 4. 2014, fakulta filozofická do 30. 4. 2014, fakulta elektroniky a informatiky dokonce do 31. 7. Více informacích o zbývajících fakultách najdete na stránkách univerzity.

Logo Západočeské univerzity. Zdroj: https://www.zcu.cz/

Logo Západočeské univerzity.
Zdroj: https://www.zcu.cz/

Západočeská univerzita v Plzni

Na plzeňskou univerzitu můžete přihlášky směle podávat až do  15. 4. 2014, a to jak na fakultě strojní, tak na fakultě obchodně podnikatelské (bakalářské i navazující).

Pro více informací navštivte třeba tuhle stránku, kde je velký přehled nejzazších termínů pro podání přihlášek.

A pokud jste si nestihli podat přihlášku, nesmutněte. Můžete si ji podat třeba zase příští rok.

Nebudete první ani poslední.

Zdroj perexové fotografie: photl.com

Zuzana Horáková

Zuzana Horáková

Některé mandarinky smrdí a jiné ne. Sledujte mě i na Instagramu http://instagram.com/zuzanks/

Zanechte komentářVaše názory