Republika Štěstí funguje ve Švanďáku

Divadlo / 2.4.2014

Divadlo Letí připravilo pro své věrné další zajímavý kousek. Ke zhlédnutí ve studiu Švandova divadla.

Hudba byla skvělá

Jedná se o nejnovější hru dramatika Martina Crimpa, jež měla světovou premiéru v prosinci roku 2012 v londýnském Royal Court Theatre. Hra byla rozdělena do tří v podstatě samostatných a oddělených tematických částí, jež měly svou provázaností poukázat na neutěšený stav současného západního světa. Vše doprovázela geniální hudba holandského skladatele Roalda van Oostena.

Před samotným začátkem inscenace jsme byli ústy uvaděčky upozorněni na další skvělý kus Martina Crimpa; zmíněná zároveň vyjádřila důvěru v naši obeznámenost s tímto tvůrcem. Pro případné nevědoucí – Martin Crimp (1956 Dartford) začal své první hry psát pod dojmem četby Samuela Becketta a Eugena Ionesca, posléze se toužil stát spisovatelem, v letech 1981 uvedl šest svých her a roku 1997 dosáhl vrcholu své kariéry dramatem Pokusy o její život. Martin Crimp je znám svými experimenty s formou, vyslovováním se k problematice konzumní kultury a bořením zažitých konvencí.

Tři povídky

Dílo Martina Crimpa je definováno jako náročné, což lze myslím říci také o hře, kterou jsem zhlédla. Celkový pocit z představení  by se dal definovat jako snaha porušovat divadelní konvence a zobrazit celkový úpadek společnosti. Absurditu celé situace dokresluje fakt, že se první obraz odehrává o Vánocích – při zahajujícím roztažení opony se spolu s 8 postavami dostáváme k rodinnému stolu – začíná první povídka, Rozklad rodiny. Členové rodiny žvýkajíce štědrovečerní krmi přerušují zpracovávání potravy nejrůznějšími nelichotivými proslovy.

Rozklad rodiny. Zdroj: www.svandovodivadlo.cz

Rozklad rodiny. Zdroj: www.svandovodivadlo.cz

Osm postav je na jednu rodinu poměrně mnoho – tuto situaci vysvětluje autor tak, že potřeboval zobrazit generační nesoulad. Prarodiče (Vladimír Marek jako babička a děda Dušan Sitek) náleží k vyšší střední třídě se stálým příjmem; jejich děti již však sestoupily z tohoto stupně společnost a příslušnost k nějaké kastě spíše předstírají – zejména manželka, neustále pozitivní a vše omlouvající Sandra (Natálie Drabiščáková) a její tiše trpící muž Tom (Tomáš Jeřábek). Naskýtá se otázka, jak to bude s jejich dětmi (jedna z nich je velmi mladou rodičkou – Natálie Řehořová, druhá rozmazlený nesamostatný spratek, bavící se nad neštěstím ostatních – Hedvika Řezáčová) a rovnou i naznačená odpověď – vyhlídky rozhodně nejsou růžové. Zde je třeba vystihnout geniální výkon babičky, kterou hraje Vladimír Marek.

Druhá, prostřední část zpracovává futuristické téma – kdo si co bude moci myslet v budoucnosti pod titulem Pět základních práv jedince. Povídka se snaží zobrazit možnosti jedince na individualitu, vlastní život a zároveň palčivou neschopnost tohoto dosáhnout. Konečně třetí a závěrečná část s titulem V Republice Štěstí ukazuje podivný neskutečný prostor s jakýmisi karikaturami lidí. Strýc Bob z předchozí povídky (drsný Richard Fiala) vstupuje do dialogu s Madelaine (Tereza Hofová), další postavy ustupují do rozmazaného pozadí… Martin Crimp k tématu štěstí podotkl Štěstí samo o sobě ztrácí hodnotu přímo úměrně s růstem příjmů v západní společnosti.

Na tom všem nepochybně něco je. Hra umožňuje divákovi nadhlédnout zcela nekritickým okem autora pod pokličku dnešní civilizace. A není to jednoduchý pohled, ale rozhodně stál za to.

Inscenace: V Republice Štěstí
Autor: Martin Crimp
Divadlo: Divadlo Letí
Premiéra: 15. ledna 2014
Režie: Martina Schlegelová
Herecké obsazení: Natália Drabiščáková, Tereza Hofová, Natálie Řehořová, Hedvika Řezáčová, Richard Fiala, Tomáš Jeřábek, Vladimír Marek, Dušan Sitek
Cena: 180-120 Kč

Zdroj perexové fotografie: www. svandovodivadlo.cz

Hana Bulejová

Zanechte komentář