Všichni jsme dokonale nedokonalí

Osobní rozvoj Vztahy / 26.3.2014

Tolerance je nezbytná pro dobré vztahy mezi lidmi. Často nám ale chybí. Proč tomu tak je a lze se jí vůbec naučit?

Když jdu po ulici, vídám stovky tváří. Mladých a starých. Veselých a smutných. Nenápadných a výrazných. Za těmito maskami se skrývají klubka pocitů, vzpomínek a zážitků. Vidím chlapce smějícího se s kamarády, babičky vyměňující si nejnovější drby, mladou maminku se svým uřvaným potomkem v náručí. Co už ovšem nevidím, jsou cesty, které museli tito lidé ujít, aby se v tento jedinečný moment ocitli na stejném místě jako já.

Paradox dnešní doby

V dnešním uspěchaném světě si vyhrazujeme stále méně času na skutečné poznání druhých lidí. Paradoxní je, že ač se nám díky sociálním sítím nabízí dříve nevídaná možnost navazovat a udržovat kontakty s lidmi vzdálenými někdy i tisíce kilometrů daleko, stáváme se apatičtějšími k opravdovému pochopení těch, již nám jsou mnohem blíže.

Každý žijeme různé životy, ale všichni sdílíme stejný svět. Zdroj: photl.com

Každý žijeme různé životy, ale všichni sdílíme stejný svět. Zdroj: photl.com

Empatie jako základ

„Tolerance je stupeň dospělosti, k němuž několik lidí v dějinách dorostlo.“ Gabriel Laub 

Tolerance vyžaduje výraznou míru empatie. Schopnost vžít se do situace jiného člověka je rozhodující pro pochopení jeho jednání. Média nám často předkládají informace naprosto vytržené z kontextu. Co vedlo manžela k tomu, že udeřil svou manželku? Proč se mladý a nadějný student oběsil? Za těmito činy mnohdy stojí víc, než jen momentální hněv či zoufalství. Lidé mají tendenci odsuzovat důsledky jednotlivých událostí podle pocitů, které v nich v daném okamžiku vyvolávají. Málokdy si uvědomíme, že dění, jehož jsme svědky, má hluboké kořeny v mnoha dalších událostech z života onoho „zbabělce“.

Nástrahy života

Každý člověk si prožije mnohá traumata, která ho poznamenají na nespočet let dopředu, často dokonce na celý život. Každý se s těmito zkouškami popasuje jinak. Některé posílí, jiné oslabí nebo úplně zlomí. Život dokáže být pěkně krutý i ukrutně pěkný, první možnost v nás bohužel zanechává mnohem výraznější stopu. Tato deformace dokáže pozměnit celou naši identitu a ve snaze o ochranu její vrtkavé celistvosti se často ubíráme k tvorbě předsudků, které nás mají ochránit před podobnou psychickou újmou v budoucnu.

Tolerance znamená pochopit nedokonalost druhých. Zdroj: photl.com

Tolerance znamená pochopit nedokonalost druhých. Zdroj: photl.com

Tolerance jako nástroj

Nikdo nevede dokonalý život. Všichni si prožijeme mnoho bolesti, všichni ztrácíme to, co máme rádi, a všichni se snažíme chránit to jediné jisté, co nám život nabízí – naše vlastní Já. Ať už máte ostatní lidi rádi či nikoli, skutečností zůstává, že se s nimi musíte naučit žít (nebo se staňte mnichem). Tolerance je klíčovým nástrojem pro udržení kladných mezilidských vztahů. Neexistuje žádný jednoznačný návod, jak se jí naučit. Nicméně uvědomění si dokonalé nedokonalosti lidského života je prvním krokem k jejímu osvojení.

Zdroj perexové fotografie: photl.com

Martin Kovařík

Martin Kovařík

Mladý a pohledný student sociologie miluje hokej, plzeňské pivíčko a příjemnou společnost. Rád se projede na kole nebo potrápí nohy při běhu či florbalu. A samozřejmě napíše článek do G21.

Zanechte komentář