Proti proudu

Osobní rozvoj Vztahy / 11.3.2014

Sociální tlak je neviditelnou silou udržující lidské bytosti na úrovni společenské přijatelnosti. Proč tomu tak je a co se za tímto pojmem skrývá?

Hranice mezi výjimečností a podivností je tenká. Rozdíl spočívá v jejím vnímání většinou. Při pohledu do minulosti se setkáme se stovkami příběhů o lidech, kteří jednali jinak, než se na onu dobu slušelo a patřilo. Nicméně nebýt jejich „odlišnosti“, možná bych tu teď neseděl u notebooku a nepsal tento článek.

Jiná doba, jiný pohled

Ať už mluvíme o vědě, módě či hudebním průmyslu, průkopníci v těchto sférách lidské manifestace nebyli zpočátku kladně přijímáni ostatními. Za každým signifikantním výtvorem stál člověk, jehož návrhy byly v dané době považovány za výstřední, ne-li šílené. Zpětně se na ně díváme jako na naprosto přirozené a inovativní.

Příroda vs. společnost

Na bitevním poli zájmů se střetávají dva nesmiřitelní rivalové – příroda a společnost. Snaha vyniknout je člověku přirozená. V drsném světě plném konkurence zkrátka musíte být výjimeční, máte-li dosáhnout úspěchu, ať už je řeč o materiálním zabezpečení či uspokojení svého ega. Tato touha hraje ve vývoji lidstva zásadní roli. Nebýt jí, nikdy bychom se neposunuli vpřed. Lidská rasa by stagnovala.

Názor většiny má velkou váhu. Zdroj: photl.com

Názor většiny má velkou váhu. Zdroj: photl.com

V celistvosti je moc

Oproti tomu společnost nás svazuje řadou pravidel. Odmala se učíme, jak se chovat k druhým. Jsou nám vštěpovány zásady slušného chování. Rodiče nás zásobují životními radami typu „Nehas, co tě nepálí“ či „Hřebík, který vyčnívá, dostane kladivem“. Média pouze přiživují obecnou představu o tom, co je správné. Jednotnost v určitém názoru je totiž společensky prospěšná. Prospívá integritě skupiny a v množství je síla. Úspěšné firmy a obchodníci si jsou tohoto faktu velmi dobře vědomi a využívají jej k uplatnění na trhu. Stejně je tomu tak i v politice. Většinový názor má největší váhu a sociálního tlaku je využíváno k přesvědčení opozice o správnosti tohoto tvrzení, neboť ideová diferencovanost škodí celku.

Dětská krutost

Nejvíce ovlivnitelnou skupinou jsou mladí lidé, konkrétně ti školou povinní. Dětské kolektivy umějí být kruté a jedinci, který vybočuje z řady, dokáží dát jeho odlišnost velmi drsně najevo. Malé děti si ještě neuvědomují, že je-li někdo jiný, neznamená to nutně, že je ŠPATNÝ. Znají jen určitý model, jak by SPRÁVNÝ člověk měl vypadat. V případě kontaktu s dítětem, které nesplňuje „kritéria správnosti“, jej automaticky považují za hrozbu, protože pravidla jimi naučená najednou přestávají platit. Bohužel, tento jev se nevyskytuje pouze u malých dětí.

Přijměte mě

U teenagerů hraje zásadní roli snaha zapadnout. Oproti tomu se s procesem uvědomování si sama sebe pojí i touha dát světu najevo svou výjimečnost. Častým jevem je tvoření skupinek podle určitého atributu, například podle hudebního žánru. V tomto případě opět přichází na scénu příroda. Osoby se stejnými zájmy, povahami či názory pojí nutkání spojit se. Dělá-li totiž jeden člověk něco netradičního, může být považován za blázna. Dělá-li onu věc celá skupina, asi na tom přece jenom něco bude.

Opusťte stádo a žijte svůj život podle sebe. Zdroj: photl.com

Opusťte stádo a žijte svůj život podle sebe. Zdroj: photl.com

Proti proudu

Sociální tlak je v různé míře vyvíjen na všechny z nás, ať už jsme mladí a nezkušení, či již máme několik dekád úspěšně za sebou. Zavedené normy jsou nezbytné pro stabilitu společnosti a jistou standardizaci požadavků kladených na její členy. Opustit na čas stádo nicméně prospěje nejen vám, ale možná i celému lidstvu. Proto radím: Buďte na chvíli blázny!

Zdroj perexové fotografie: photl.com

Martin Kovařík

Martin Kovařík

Mladý a pohledný student sociologie miluje hokej, plzeňské pivíčko a příjemnou společnost. Rád se projede na kole nebo potrápí nohy při běhu či florbalu. A samozřejmě napíše článek do G21.

Zanechte komentář