Specializované hry pomáhají dětem

Technologie / 27.2.2014

Z oficiální průzkumu má v České republice skoro každé desáté dítě na základní škole tzv. speciální vzdělávací potřeby.

Tyto problémy zvyšují nároky na práci učitelů a zejména mohou negativně ovlivnit životní úspěšnost dětí samotných. Výzkumy však odhalily, že velká část těchto dětí má deficit v oblasti tzv. kognitivních funkcí, jako je pracovní paměť, schopnost koncentrace, rychlost vnímání a myšlení, prostorová orientace a další. Tyto schopnosti jsou klíčově důležité nejen třeba pro známky nebo poznámky v žákovské, tedy pro úspěch ve formálním vzdělání, ale i pro každé další profesionální uplatnění. Dosud ovšem neměla škola adekvátní nástroje, jež by jí dovolovaly tyto schopnosti rozvíjet, zejména ne v běžném školním provozu.

Speciální hra pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdroj: ČTK

Speciální hra pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdroj: ČTK

Nyní je ale možné tyto funkce účinně trénovat a posilovat pomocí specializovaných her, jež vytvořili během posledních asi deseti let neuropsychologové. Díky nim se může podařit, aby zhruba dvě třetiny dětí s uvedenými problémy mohly dosáhnout lepších výsledků nebo se svého problému i zbavit.

Jeden z cílů občanského sdružení COGNITIO (čti „kognýcio“) je pomoc dětem s poruchami učení a s hyperaktivitou.

Občanské sdružení COGNITIO již druhým rokem ověřuje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost praktickou použitelnost těchto počítačových cvičení v běžných podmínkách několika škol z Plzeňského kraje, které se do projektu přihlásily. Více než tři stovky dětí tak navštěvují kroužky „brain joggingu“, obvykle dvakrát týdně. Využívají k tomu počítačové učebny, jež ve školách jsou, případně zapůjčené notebooky.

Součástí projektu je nejen trénink dětí, ale také zácvik učitelů, aby uměli s hrami sami pracovat a dokázali tak dětem co nejefektivněji pomoci. Vzniká i metodika, jež bude publikována v květnu, bude volně k dispozici dalším školám a umožní zájemcům tento trénink samostatně aplikovat ve školách. A nejen ve školách. Rodiče, kteří mají starost o budoucnost svých hyperaktivních či dyslektických dětí, mohou s dětmi pracovat sami doma pomocí metodiky a softwaru, který si budou moci volně zakoupit. Dětem s problémy učení či chování se tak možná otevřou nové možnosti.

Zdroj perexové fotografie: www.photl.com
Autor tiskové zprávy: ČTK

Vladimír Hurta

Vladimír Hurta

Na portálu Generace 21 zastávám pozici editora sekce Technologie. Pokud se zajímáte o hry, software, hardware a nové technologie, tak mi neváhejte napsat na vladimir.hurta@generace21.cz. Nebojte se rozšířit naše řady. Samozřejmě přijímáme i dámy, takže se hlaste! :-)

Zanechte komentář