Grafoterapie: změňte své chování díky písmu

Osobní rozvoj Vztahy / 3.3.2014

Co se stane, když budeme záměrně psát některá písmena určitým způsobem, změníme se? Rozhovor s lektorkou Petrou Sehnalovou o grafoterapii.

Teorie grafoterapie říká, že záměrným psaním písmen určitým způsobem se změnit můžeme. Praxe ale odkazuje na fakt, že tato cesta změny musí mít svá pravidla. A ty určuje právě grafoterapie.

Metoda grafoterapie, která vznikla v anglicky mluvícím světě, odkazuje na to, že se díky změně písma můžete očistit od strachů, které vás sužují, a naučit se využívat svůj potenciál naplno.

Záměrné měnění rukopisu musí probíhat dle určitých pravidel a za dozoru odborníka, celý proces je postupný a opakování je jediná cesta k cíli. Lektorka kurzů grafoterapie Petra Sehnalová nedoporučuje přeskakování a vybírání si jen některých znaků k procvičování. To může mít za následek rozštěpení osobnosti či znásobení vlastností, které chcete potlačit.

petra2

Petra Sehnalová

odbornice a lektorka kurzů grafoterapie

Přečtěte si! 5 otázek pro Petru Sehnalovou

Co bylo pro vás impulsem k rozvíjení a šíření grafoterapie?

Impuls se tvořil cca 3 roky, první seminář jsem prošla v rámci konference v roce 2000, proces mě zaujal. Původně jsem si to chtěla zkusit jen projít, ale nebyly materiály ani lektor. Pak jsem chtěla přeložit a vydat knihu, ale hlásili se k tomu jiní, tak jsem vyčkávala.

Když po dlouhé době všichni ostatní přestali mít zájem, tak jsem se rozhodla, že to zkusím sama. Teprve poté jsem začala postupně procházet procesem, studovat pod vedením Mary Dawn Gladson, překládat si pro sebe knihu a postupně oslovovat první klienty.

Čím jste se zabývala před tím, než jste se naplno začala věnovat grafoterapii?

Před grafoterapií jsme přednášela metodu One Brain, dělala přednášky po celé republice a věnovala se poradenské praxi pomocí této metody. Této metodě jsem se věnovala do roku 2008.

V grafoterapii jde o postupný proces osvojení si písma. zdroj:foter.com

V grafoterapii jde o postupný proces osvojení si písma. Zdroj: foter.com

Jakou změnu jste zaznamenala díky grafoterapii u sebe?

Jak jsem již předeslala, proces byl postupný, ztížený podmínkami, takže jsem studovala celkem dlouho, než jsem dokázala proces dovést do konce.  Určitě si pamatuji, že jsem se celkově zklidnila, nenechávala jsem se zatahovat do sporů, kde nešlo o závěr, ale jen o tu hádku.

Také si pamatuji, že po odstranění nalhávání sobě jsem najednou zjistila, že jsem celkem mimo to, co bych opravdu chtěla v životě dělat, a moje představy o tom, jak si spokojeně žiji, se rozsypaly jako domeček z karet.

Chtěla jsem následovat sny svých rodičů, i když jsem si dokázala prosadit svoje, tak jsem pořád měla pocit, že bych měla zvládnout i ty jejich. To v této době zmizelo a já si začala více jít za svými sny.

Vzpomenete si na pro vás překvapivý výsledek nějakého studenta, kterého dosáhl pod vašim vedením? 

Bohužel se mi nedějí žádná velká překvapení, protože já vidím vzorek písma studentů každý měsíc, někdy i častěji, a tím pádem vidím ty pomalé krůčky dopředu a porovnání na závěr už mě poté nepřekvapí. I když změny jsou někdy obrovské, nejen v písmu.

Vidím dopředu, s čím bude který klient mít více práce, a co tím pádem může vnímat jako velkou změnu, ale záleží i na pohledu toho dotyčného, co je pro něho tou největší výzvou. Proces je nastavený tak, aby byl postupný a postupně přicházely i změny, aby si na svoje nové chování člověk zvykl a zažil si ho, aby se stalo jeho součástí.

Díky grafoterapii můžete rozvíjet svůj potenciál. Zdroj: foter.com

Díky grafoterapii můžete rozvíjet svůj potenciál. Zdroj: foter.com

Jaký je váš názor na charakterizování osobnosti člověka dle jeho písma? 

Vidím v lidech podobnosti, ale ne stejnost. Vím, že některé charakteristiky se vyskytují v písmech více lidí, ale jde také o to, jak s nimi dotyčný nakládá a s čím jsou kombinovány. Někdy je to, co je pro jednoho negativní nebo spíš nežádoucí charakteristika, pro druhého pozitivní a žádaná vlastnost.

Grafoterapie jako taková nemění osobnost a její základní charakteristiky, jak je popisuje například psychologie nebo grafologie. Mění návyky chování, které nám brání žít podle našich představ a naplňovat naše sny. Pomáhá nám zkvalitnit mozkové procesy a využívat svoje možnosti naplno. Dělá náš život barevnějším, právě díky těm specifickým odlišnostem. Když ke mně přijde člověk a ukáže mi rukopis, nezkoumám ho, ale dívám se, kde mu můžu pomoci. To je cílem grafoterapie i mým.

Zdroj perexové fotografie: foter.com

Lucie Hudcovičová

Lucie Hudcovičová

„Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit.“ - Jan Werich. Já pevně věřím, že se trefím. Jsem věčný optimista a tak trochu malý zmatkář, mám ráda smích, dobrou společnost a nové výzvy, což psaní zcela určitě je.

Zanechte komentář