P.S. Miluji se

Osobní rozvoj Vztahy / 26.2.2014

Stále marně hledáte svůj vysněný protějšek či máte pocit, že váš život postrádá smysl? Klíč ke změně je patrně blíž, než si myslíte.

Pro každého člověka je přirozené, že ve svém životě potřebuje neustále něčeho dosahovat. Úspěchy v oblasti kariéry, lásky nebo osobního rozvoje jsou nezbytnou podmínkou našeho štěstí. Ne všichni z nás však znají způsob, jak jich docílit. Vymlouváme se, když to nejde. Vzdáváme se, když se cesta k úspěchu zdá příliš strmá. Nevěříme si. Tyto pocity zažil snad každý z nás, přesto se neustále setkáváme s lidmi, kterým se dařilo, daří a bude dařit své tužby naplňovat. Tito lidé se totiž milují.

Miláčku, nepleť si pojmy…

Sebeláska a namyšlenost. Na první pohled se jeví jako synonyma, opak je však pravdou. Člověk, který se miluje, nemá potřebu dožadovat se lichotek, jak je úžasný. On to totiž ví. Za pláštěm namyšlenosti se často skrývá nejistota a strach. Tito lidé si nevěří, a tak se onu slabost snaží maskovat zdánlivou bezchybností. Přiznání si vlastních chyb je ovšem jedním z klíčových kroků k budování sebedůvěry.

Nikdo není dokonalý. Nezpochybnitelná spravedlnost. Zdroj: photl.com

Nikdo není dokonalý – nejkrásnější spravedlnost na světě. Zdroj: photl.com

Nikdo není dokonalý

Ve světě lidí neexistuje dokonalá bytost. Pod tlakem médií, filmů a reklam můžeme mít pocit, že této dokonalosti lze docílit (a to jedině prostřednictvím onoho a onoho přípravku, že?). Je třeba rozlišit, s jakými nedostatky lze něco dělat, a s kterými se zkrátka musíme naučit žít. Z některých nedostatků lze učinit i přednost. Právě uvědomění si, že nikdo není dokonalý, by nám mělo posloužit jako opora ve chvílích pochyb. I ten největší borec z okolí zažil odmítnutí od dívky, i ta nejkrásnější modelka z obálky časopisu musí konat potřebu.

Let it be

Kolikrát jste již dlouze přemýšleli o svých minulých chybách? Kolikrát jste si vyčítali vaše rozhodnutí, kdy jste jednali ve vlastním zájmu a ne proto, aby se ostatní cítili lépe? Chyby jsou stejně lidské jako naše nedokonalá těla a mysli. Jejich neustálou myšlenkovou rekonstrukcí si akorát zničíte sebevědomí. Kašlete na to! Nenabádám nikoho k tomu, aby byl bezohledný parchant, jen si uvědomte, že ne všechny chyby, kterých jste se dopustili, jsou opravdu VAŠE chyby. Běžným znakem slabých lidí je totiž právě snaha obviňovat ostatní z pochybení, kdykoliv oni sami nedostanou to, co chtějí.

Umění mít se rád je základem úspěchu v životě. Zdroj: photl.com

Umění mít se rád je základem úspěchu v životě. Zdroj: photl.com

Tipy, rady, triky

Nyní si shrňme v několika bodech, jak se naučit milovat sám sebe, budovat si sebevědomí a v důsledku toho konečně dosáhnout vysněných cílů. Již jsem zmínil, že nezbytné je uvědomit si vlastní nedokonalost, nepřikládat přílišný důraz svým dřívějším chybám a také nepodléhat tlaku okolí. Tyto tři zásady by měly posloužit jako základ pro vaši činnost, protože právě konání je alfou a omegou procesu naplnění smyslu života a s ním spojených potěšení.

1) Dělejte to, co vás baví.

Nehleďte na to, co vám radí ostatní. Oni nežijí váš život. Vy rozhodujete. Vy víte, co milujete. A lidé, kteří milují to, co dělají, jsou i dobří v tom, co dělají.

2) Chvalte se i za malé úspěchy.

Žádný učený z nebe nespadl. I malý schod je součástí schodiště, které vede ke štěstí.

3) Udělejte si dobře.

Kdo maká, zaslouží si odměnu. Tento bod nechť si každý vyloží tak, jak sám uzná za vhodné.

4) Stýkejte se s lidmi, které máte rádi a kteří si vás VÁŽÍ!

Souvisí s bodem 1. Kdo dělá to, co ho baví, pozná spoustu lidí, které baví to samé. Dávejte a přijímejte.

5) Omezte kontakt s lidmi, kteří vám kazí náladu.

Tohle jde někdy hodně těžko, ale zkuste styk s těmito osobami omezit na nejnižší možnou úroveň.

6) Pracujte na svých nedokonalostech.

Vaše vůle a trpělivost zde hrají velkou roli. Nemyslete na příklady, které vám předkládají média. Ukazují jen konečný stav a to může být demotivující. Za každým úspěchem stojí hodiny a hodiny dřiny. Výsledek ale VŽDY stojí za to!

7) Učte se a poznávejte nové věci.

Stereotyp je největší zabiják štěstí. Nové činnosti nabízejí jak nové zkušenosti, tak nová setkání.

8) Odpočívejte.

I výjimeční lidé potřebují někdy „voraz“. Tak si ho dopřejte.

9) Hýbejte se.

Endorfin je váš kamarád a při zátěži se vyplavuje tuze rád. Tohle se rýmovat nemělo, ale co…

10) Nedělejte nic, co sami nechcete.

Podobně jako bod č. 5 se i tento bod často dodržuje dost těžko. V životě nastanou situace, kdy zkrátka nemáme na výběr, nicméně mnohem více je těch, kdy na výběr máme. Rozhodujte se podle vlastních priorit, ne podle nátlaku ostatních.

Dělání, dělání, všechny smutky zahání... Zdroj: photl.com

Dělání, dělání, všechny smutky zahání… Zdroj: photl.com

Svět není jen samý Slunce a duha. Jak pronesl Sylvester Stallone alias Rocky Balboa ve stejnojmenném kultovním filmu, život skutečně není vždy procházkou růžovým sadem. Myslíte si ale, že kdyby svět byl „jen samý Slunce a duha“, byl by pro nás výhrou? Jak by někdo mohl docenit sladkou chuť úspěchu, kdyby si nikdy nesáhl na samotné dno svých možností? Žijeme ve světě protikladů, kde jeden bez druhého nemají svou hodnotu. Muž bez ženy by nebyl mužem, stejně jako žena bez muže by nebyla ženou. Štěstí by neexistovalo nebýt smutku.

Doživotní závazek

Vztah k sobě samému je nejbližším vztahem v životě každého z nás. Přátelé a partneři mohou přijít a odejít, láska k vlastní jedinečnosti je konstantou v tomto světě nejistot. Milujte se, protože vaše Já s vámi vydrží až do smrti a nelze se ho zbavit jako nechtěného štěněte. Pouze s kladným vztahem k sobě samému lze dosáhnout vytyčených cílů. Cesta k úspěchu není přímka, nýbrž křivka s mnoha vzestupy a pády. Je jenom na vás, jakým směrem se nakonec stočí ta vaše.

Zdroj perexové fotografie: tnooz.com

Martin Kovařík

Martin Kovařík

Mladý a pohledný student sociologie miluje hokej, plzeňské pivíčko a příjemnou společnost. Rád se projede na kole nebo potrápí nohy při běhu či florbalu. A samozřejmě napíše článek do G21.

Zanechte komentář