Notový zápis

Znáte příběh Tiché noci?

Hudba / 23.12.2012

Blíží se Štědrý den a s ním i tradiční půlnoční mše. A co se o půlnoční v kostele zpívá? Tichá noc.

Atmosféře Štědrého večera se nic nevyrovná

Sníh vám křupe pod nohama, kolem je tma a do noci září jen rozsvícená okna kostela na náměstí. Zcela tradiční představa Štědrého večera, na které se asi shodne většina z nás. Obrázek jako vystřižený z vánočního alba Josefa Lady.

Posadíte se v kostele a chvíli se budete kochat pohledem na jesličky, ozdobené stromky a hořící svíce. Všude je takový klid a ticho, inu je Štědrý večer. Za chvíli se rozezní varhany a vy už poznáváte melodii – Tichá noc, svatá  noc. Vánoční koleda, kterou všichni známe. Kdo by to byl řekl, že uteklo už bezmála 194 let od doby, kdy na Štědrý večer zazněla poprvé.

Joseph Mohr, Franz Xaver Gruber

Možná, že v podobném kostelíku se Tichá noc zpívala kdysi poprvé.Zdroj: foter.com

Možná, že v podobném kostelíku se Tichá noc zpívala kdysi poprvé.
Zdroj: foter.com

Původní text koledy byl napsán německy. Jeho autorem byl Joseph Mohr. Narodil se v Salzburgu a pocházel z velmi chudých poměrů. Jako malý hoch často navštěvoval katedrálu v Salzburgu, kde si jeho hudebního nadání všiml sbormistr Johann Hienrle. Díky němu mohl Mohr studovat a později se stát knězem.

Působil v malé alpské vesničce Oberndorf, kde také napsal báseň Stille Nacht! Heilige Nacht! tedy Tichá noc! Svatá noc! Zde se také spřátelil s místním varhaníkem  Franzem Xaverem Gruberem, který později napsal k Mohrově básni melodii.

A jak k tomu došlo?

Ačkoli nemáme přesné historické poznatky o tom, proč píseň vznikla, má se za to, že na Vánoce roku 1818 bylo Mohrovi oznámeno, že v kostele jsou rozbité varhany. Jako duchovní správce kostela musel situaci vyřešit.  Na opravu varhan nebylo možné ani myslet, protože do druhého dne ji nebylo možné stihnout.

Mohr si Vánoce bez hudby představit nicméně vůbec nedovedl, a tak snažil najít nějaké alternativní řešení. Napadlo ho, že by snad bylo možné doprovodit zpěv sboru hudbou hranou na kytaru. Tak se také stalo. Problém vyřešen.

Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí, v nichž malé děťátko spí

Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl, přišel s jasností v pastýřův stan, zní již z výsosti, z všech země stran: „Vám je dnes Spasitel dán; přišel Kristus Pán!“

Tichá noc, svatá noc! Ježíšku na líčku, boží láska si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá, že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá.

Štědrý den 1818

A tak 24. prosince roku 1818 poprvé zazněla dnes bezesporu světově nejoblíbenější a nejznámější vánoční koleda Tichá noc. Poprvé ji slyšela hrstka věřících v malém kostelíku v Oberndorfu. Dnes se zpívá po celém světě.

Možná, že Joseph Mohr je jméno dnes docela zapomenuté. Na druhou stranu se ale jeho Tichá noc zpívá více než 190 let. Byla přeložena do 142 jazyků a zpívá se v 277 různých verzích. A to se jen tak nějaké písničce z hitparády nepodaří, nemyslíte?

Zdroj perexové fotografie: wallpaperswide.com

Hanka Fílová

Hanka Fílová

"S otevřenýma očima prošel jsem touto zemí. Je krásná! Vždyť víte. Byla mi možná víc než všechny lásky najednou a její objetí trvalo celý život." - Jaroslav Seifert, Morový sloup

Zanechte komentář