Vesnice, kde často neví, kdo je kdo

Cestování / 2.3.2014

Pokud se vám zdá, že po příjezdu do vesnice Mohammadpur Umri vidíte dvojmo, nemějte obavy. Nejste pod vlivem, jen si zde příroda pohrála s genetikou.

Přibývá lidí, již si volí netradiční způsoby spolu s netradičními cíli cestování. Jejich cestovatelskou vášeň neukojí pouze památky nebo například přírodní fenomén, vyhledávají světové zajímavosti, rarity a kuriozity. Také ty jsou totiž drobnými střípky, které patří do mozaiky světa. Následující článek je důkazem, že matka příroda je mocná čarodějka. A tak cestujme a poznávejme kouzla, která si pro nás připravila.

Kdo neviděl, neuvěří

Říká se, že každý má někde na světě své identické dvojče. Někdo tomu věří, někdo ne. V indické vesničce Mohammadpur Umri o tom jistě ani nepochybují. Vesnička je v podstatě světovou kuriozitou. Na soutoku řek Gangy a Jamuny žije přibližně 600 obyvatel a z toho 108 identických dvojčat. Přitom statisticky, z celosvětového pohledu, už je i jeden pár v populaci šesti set lidí považovaný za nadprůměrné množství. Navíc problematika dvojčat zde není limitována pouze na lidi, dokonce i zvířata, například telata, se zde rodí párově.

Vědci už celé léta zkoumají příčinu tak vysoké porodnosti dvojčat, a ačkoli se různí odborníci snažili na záhadu přijít, zatím nebyla žádná hypotéza prokázána. Navíc kromě samotné problematiky dvojčat přímo ve vesnici vzbuzuje pozornost vědců také fakt, že v žádné z okolních vesnic se tento fenomén v takové míře neprojevuje. Vypadá to tedy, že se přímo v Mohammadpur Umri nachází genetický zlatý důl. Zajímavé je, že množství dvojčat by bylo ještě vyšší, bohužel je zde i celkem běžné, že jedno z dvojčat umře už při porodu. I přesto si však dle místních vesnice svou kuriózností zaslouží místo v Guinessově knize rekordů.

Běž tam místo mě

Ruku na srdce, kdo z vás si někdy nepřál mít identické dvojče, se kterým by se v případě potřeby, nebo jen tak pro zábavu, mohl vyměnit? Ve vesnici Mohammadpur Umri jsou takové záměny na denním pořádku. Učitelé zápasí s rozeznáváním svých žáků. Ženy nutí své muže, aby se – pokud jsou z dvojčat – alespoň oblékali odlišně. Stává se dokonce, že i rodiče dvakrát potrestají stejné dítě, protože je sami nerozeznají.

Nechceme slávu, chceme nemocnici

V posledních letech se díky této kurióznosti výrazně zvýšila návštěvnost vesnice Mohammadpur Umri. Nicméně stále se jedná o velice chudou vesnici, kde se většina obyvatel živí zemědělstvím. Zdejší lidé by si spíše než slávu přáli, aby se zvýšila životní úroveň, postavila škola anebo například zvýšila úroveň zdravotní péče. Absence nemocnice je totiž jedním z hlavních důvodů, proč tak vysoké procento dětí umírá už při porodu. Snad se tedy tato přání zdejším Indům splní co nejdříve.

Zdroj perexové fotografie: Wikimedia Commons, Perumalnadar

Alžběta Holková

Alžběta Holková

Nevím přesně co chci, ale jdu si za tím :-) Jakékoliv dotazy a připomínky mi můžete sdělit buď prostřednictvím komentářů nebo na alzbeta.holkova@generace21.cz .

Zanechte komentář