O tom, jak končí jedno ze známých divadel

Divadlo Kultura / 6.2.2014

Činoherní studio v Ústí nad Labem ukončilo k 1. únoru svou činnost kvůli nedostatku finanční podpory od zastupitelství. Bude to znamenat jeho konec?

V pátek 31. 1. 2014 proběhlo v Činoheráku poslední představení a divadlo přerušilo po více než 40 letech svoji činnost. Ústecký magistrát totiž rozhodl uprostřed probíhající sezóny, že finanční prostředky budou vypsány formou otevřených grantů. Přiřadil 8 milionů studiové scéně a 4 miliony dosud neexistující činohře v Severočeském divadle opery a baletu. Činoherní studio tedy nemá dostatek prostředků a nemůže dále pokračovat v provozu, aby neohrozilo své zaměstnance a další osoby spojené s divadlem. Další podstatný fakt je, že za 8 milionů nebude studio zřejmě schopné zajistit celoroční fungování.

Už nezbývá nic jiného, než si klást otázku: Hodlají vůbec politici podporovat kulturní instituce? Nutno uznat, že poslední dobou to tak nevypadá. Stvrzuje to (může to vypadat, že snad i cílené) likvidovaní ústecké scény. V nelehké finanční situaci je však velká spousta scén po celé republice, a to je důsledkem především malých dotací od města. Kraje a stát přispívají na divadelní instituce zcela minimálně. Kulturní veřejnost a umělci tedy volají po jakési kulturní reformě, ale kde nic, tu nic. A tak nám nezbývá než doufat, že si kultura vydobude podstatnější místo ve státním rozpočtu.

Konec jedné z nejlepších scén?

Není pochyb o tom, že činoherní studio je jednou z nejvýznamnějších scén v České republice. Zakládá se především na originální dramaturgii a také na výrazných hereckých osobnostech. To podporují také četná ocenění. Uvádí české i světové premiéry nebo velmi radikální adaptace známých literárních děl. Z Činoheráku vzešly nebo se na dění okolo něj výrazně podílely známé osobnosti jako Evald Shorm, Jan Grossman, Ivan Rajmon, Miroslav Krobot, Ivana Chýlková, Pavel Zedníček, Karel Roden, Marek Taclík, Roman Zach, Klára Pollertová Trojanová nebo Tomáš Töpfer.

Činoherní studio v Ústí nad Labem Zdroj: cinoherak.cz

Podpora pro „Činoherák”

Spousta českých a moravských divadel vyjádřila podporu, jak jen to šlo. Ať už dopisem, ve kterém vyjadřují soustrast s uměleckými kolegy, či se aktivně snaží zapojit a bojovat. Třeba na budově Divadelní fakulty Akademie muzických umění můžeme vidět transparenty jako: Nedáme Činoherák v Ústí a DAMU ♥ Činoherní studio.

Činoherního studia se zastalo také Národní divadlo, které ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel pořádá na jeho počest v neděli 9. 2. na Nové scéně speciální akci s názvem Barování, kterou moderuje  Filip Rajmont a Sandra Nováková. Za vstupné pouze symbolické, tedy 89 korun. Jedná se o večer kabaretního typu plný hudebních překvapení, improvizací a glosování aktuální situace. Hosty budou herci a umělci z Ústí.

Vyzýváme primátora statutárního města Ústí nad Labem, aby v zájmu zabránění nevratných škod na poli českého divadla zrušil nestandardně vypsaná výběrová řízení na finanční prostředky pro činohru v Ústí nad Labem a poskytl finanční prostředky na r. 2014 Činohernímu studiu na základě smlouvy bez výběrového řízení.

Eva Kejkrtová-Měřičková, iniciátorka petice – předsedkyně Asociace profesionálních divadel

Národní divadlo poskytlo prostory i pro čtvrteční setkání divadelníků z celé republiky, kde došlo ke zveřejnění petice o záchranu jediné stále činoherní scény v Ústí nad Labem. Umělci vyzvali ústeckého primátora, aby zrušil vypsaná výběrová řízení na finanční prostředky pro tamní činohru, poskytl dotaci Činohernímu divadlu na letošek a připravil řízení na jeho financování pro období let 2015-2018.

V případě vašeho zájmu podepsat výše zmíněnou petici, máte možnost na pokladně Nové scény.

Tímto se i my z Generace 21 připojujeme. Podporujeme Činoherní studio a doufáme, že opět obnoví svou činnost.

Zdroj perexové fotografie: cinoherak.cz

Zdroj citace: cinohrand.cz

Veronika Svobodová

Zanechte komentář