Jsem silný introvert

Literatura / 14.2.2014

Jste introvert? Myslíte si, že nemůžete žít stejně kvalitní život jako extroverti? Opak je pravdou!

Introvertní lidé zažívají v dnešní době a v naší kultuře velice nepříznivé období. Svět promlouvá výrazně extrovertními tóny. Stačí se podívat do pracovních inzerátů a již vaše oči uvidí nadpisy typu: „Jste komunikativní, umíte ostatní přesvědčit o svém názoru, máte obchodnický talent, umíte člověka oslovit a přesvědčit ke koupi?“. Pokud je člověk extrovert, dané inzeráty jsou pastvou pro jeho oči. Jistě na nějaký z nich odpoví, bez sebemenších problémů projde přijímacím pohovorem a o jeho zářnou kariéru je postaráno. Je však třeba zdůraznit, že introverti nezažívají úskalí jen v pracovní kariéře, ale též v osobním životě, kde je jejich interakce s extroverty často velice problematická. Problematikou introvertů či „tichých lidí“ se zabývá zoufale málo publikací či studií, proto se jako drahokam mezi knihami třpytí Síla introvertů od německé autorky Silvie Löhken.

Zdroj: www.kosmas.cz

Zdroj: www.kosmas.cz

Základní představení knihy

Kniha je skutečně komplexní prací, kde se autorce podařilo uchopit všechny dimenze života introvertů. V úvodní části nabízí základní klíč k zodpovězení otázky, kdo je introvert a kdo extrovert. Tím klíčem je určení, jakým způsobem člověk dobíjí energii. Autorka zavádí velmi originální pojmy „akumulátor“ a „větrná elektrárna“. Extroverty připodobňuje k větrné elektrárně. Na to, aby vyrobili elektřinu, potřebují vítr, tedy vnější stimul. Naopak introverty lze přirovnat k akumulátoru, který se dobíjí sám v klidovém stavu. Velmi pregnantně jsou zde vymezeny silné a slabé stránky introvertů.

Mezi silné stránky autorka řadí:

 1.        Obezřetnost
 2.        Podstata
 3.        Soustředěnost
 4.        Naslouchání
 5.        Klid
 6.        Analytické myšlení
 7.        Nezávislost
 8.        Vytrvalost
 9.        Empatie

Velmi uspokojivě jsou popsány svízele související s hledáním partnera a velmi zajímavě je dána na stůl otázka, zda je lepší spojení introvert-introvert, nebo introvert-extrovert. Není vynechána ani kapitola, jejímž předmětem je výchova dětí. Druhá část knihy je zaměřena na pracovní problémy, kde jsou rozebrána témata jako navazování kontaktů a vytváření sítě vlastních kontaktů, porady, vyjednávání, veřejné proslovy či způsoby řešení konfliktů, ze kterých mají právě introverti často velký strach.

Jako slabé stránky autorka chápe zejména:

 1.        Strach
 2.        Pasivita
 3.        Fixace
 4.        Obavy z konfliktů
 5.        Upozaďování vlastní osoby

Jak to vidím já

Autorce patří nesmírný dík za odvahu, kterou napsáním této knihy projevila. Téma je velmi málo reflektováno, ať už v knihách nebo i časopisech, musela si tedy s knihou více méně poradit sama. Nejdůležitější věcí, která jistě knize přidala na kvalitě, je fakt, že autorka je sama introvertka, takže problémy tichých lidí velice dobře chápe. Myslím, že je to velmi důležité, neumím si představit suverénního extroverta, který by se dokázal vcítit do introvertní duše a napsat tak kvalitní knihu. Velmi originální je i úvodní přirovnání introvertů a extrovertů k větrné elektrárně a akumulátoru.

Dále jsem byl velice překvapen zjištěním, že v Japonsku jsou během hovoru celkem běžné přestávky, tedy pomlky, kdy oba hovořící na chvíli zmlknou, což by v naší kultuře mohlo být považováno přinejmenším za zvláštní.

Ovšem nejzajímavější části knihy je podle mě otázka partnerství. Pokud jsou oba partneři introverti, má to mnoho výhod, například si rozumí ve volném čase, mají podobné postoje a priority, avšak je zde i druhá strana mince, zejména velká hrozba postupné sociální izolace. Dále též praktické problémy jako například potřeba přednést nějaký proslov či řeč, kdo to udělá?

Pokud se zamyslíme nad smíšeným párem, tedy introvert-extrovert, tak i zde je mnoho výhod a nevýhod. Základní výhodou je vzájemné obohacování, které pramení z jinakosti obou typů osobnosti. Introvert díky svému klidu a stabilitě vytváří extrovertovi zázemí, což jistě ocení. Naopak extrovert je pro introverta hlavním přínosem hlavně v oblasti sociálních dovedností, kde jeho osobnost dominuje, tedy nemá problém cokoliv zařídit, obvolat, vyjednat atd. Nevýhodou je především odlišný postoj k trávení volného času. Extrovert jakožto „lev salonů“ bude mít tendenci jít do společnosti, kdežto tichý introvert bude upřednostňovat trávení volného času v klidu, o samotě, třeba s knihou. Dalším problémem může být skutečnost, že introvert tak často neprojevuje city a extrovert může trpět představou, že jej introvert nemá rád.

Druhá část, která je věnována především kariérním tématům a souvisejícím věcem, mě zaujala trochu méně, ale neříkám, že je špatná.  Na závěr bych si dovolil jménem nás introvertů autorce vřele poděkovat za knihu, která nám ukázala, že nejsme o nic méně hodnotní než kolegové extroverti a že i my můžeme žít stejně plný, produktivní a šťastný život jako oni. Pravda, chce to určité úsilí, ale ten výsledek stojí za to.

 

Zdroj perexové fotografie: wikimedia.org

 

 

 

 

Michal Procházka

Michal Procházka

Jsem milovník literatury, která má hloubku a nutí člověka přemýšlet o životě v širších souvislostech.

Zanechte komentářVaše názory

 • Jana

  Já bych doporučila knihu Ticho – Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit od Susan Cain.