Nastartujte svoji kariéru u firmy Bosch

V obraze / 19.2.2014

Jaké jsou možnosti praxe pro studenty ve firmě Bosch jsme se zeptali Pavla Romana, vedoucího korporátní komunikace za Bosch Group v ČR.

Firma Bosch je známá svou širokou škálou možností pro studenty, kde mohou odstartovat svoji kariéru a získat praktické zkušenosti pro budoucí zaměstnání. Jaké druhy stáží či praxí pro studenty nabízíte?

Pro studenty nabízíme krátkodobé praxe (např. během letních prázdnin) i dlouhodobé praxe  (max. na 2 roky). Praktikum je placená brigáda v oboru studia, dle našich zkušeností to je nejlepší možnost nastartování kariéry u firmy Bosch. V brněnském Rexrothu to je trochu jinak. Praktikant není placený, ve škole dostane zápočet a kredity. Například praktikant z Masarykovy univerzity v Brně (Fakulta sociálních studií) odpracuje 150 hodin na personálním oddělení.

Robert Bosch GmbH

Firma vznikla v roce 1886 v německém Stuttgartu. V současnosti má asi 350 dceřiných a regionálních společností ve více než 50 zemích světa, stejně tak prodejní a servisní partnery ve zhruba 150 zemích.

V České republice společnost vznikla v letech 1899/1992, zaměstnává asi 7 400 zaměstnanců a má zde 9 poboček (Brno, České Budějovice, Jihlava, Krnov, Albrechtice, Mikulov a Praha). Výrobní oblasti v České republice tvoří automobilová technika, spotřební zboží, průmyslová technika, energetika a technika budov.

V oblasti učňovského školství prosazujeme na všech jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, aby učňové absolvovali praktickou výuku v co nejvyšší míře u zaměstnavatelů. Vede nás k tomu zkušenost z duálních modelů vzdělávání, které jsou velmi úspěšné v Německu, Rakousku apod. Nejde jen o plané řeči a výčet našich aktivit v Česku to potvrzuje. Bosch je aktivní v projektu POSPOLU (Komise sociálních partnerů), provozuje vlastní učňovské středisko v budějovickém závodě (žáci SOŠ Velešín / SPŠ automobilní ČB v RBCB), další svoje školicí centrum v jihlavském závodě poskytuje ročně 200 učňům a žákům jihlavského učiliště a průmyslovky SŠT Polenská.

V Brně spolupracuje Bosch Rexroth se středoškolskými studenty. Během několikatýdenní praxe absolvují teoretickou a praktickou výuku, kterou zabezpečuje interní lektor Bosch Rexroth, včetně zkoušky na závěr.

Kdo se může dané praxe zúčastnit? Jsou zde nějaké podmínky pro přijetí?

Praxe se může zúčastnit student VOŠ nebo VŠ, který úspěšně absolvuje přijímací pohovor. V případě placených stáží – praktika – je dále v budějovickém závodě podmínkou zájem o spolupráci, vhodný profil (tzn. zejména technický profil zájemce) a status studenta (tzn. prokázání potvrzením o studiu). I u studentů požadujeme komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka. Obecně má škola s našimi závody smlouvu o spolupráci – praxe je v rámci studia na dané škole pro studenty povinná.

V jakých oborech dané praxe nabízíte? Co všechno se mohou studenti během praxe naučit?

Praxi nabízíme jak v technických, tak ekonomických úsecích. Ovšem nabídka technických pozic drtivě převažuje. Studenti mají příležitost poznat chod jednotlivých odborných oddělení, spolupracovat na reálných pracovních úkolech a projektech, získávat první cenné pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí. Důraz klademe na komunikaci v cizích jazycích.

Nabídka technických pozic převažuje. Zdroj: photl.com

Technické pozice převažují.
Zdroj: photl.com

 • technické pozice: vývojový/zkušební inženýr, technolog, inženýr kvality, konstruktér, specialista na plasty, simulace, senzory, technický nákup
 • ekonomické pozice – omezeně: logistika, controlling , administrativa, QMM, nákup

Odborná praxe pro studenty středních škol v oborech:

 • elektrotechnik, elektrikář, elektrikář silnoproud, mechanik seřizovač, obráběč kovů, mechatronik
 • výroba plošných spojů a drobných elektrozařízení
 • seřizování, programování a obsluha nejmodernějších CNC strojů
 • měření rozměrů na měřících zařízeních

Mohou se jich zúčastnit i studenti, kteří studují jiné obory?

Naší snahou je cíleně vyhledávat a nabízet účast v projektech studentům technických oborů. Nejzajímavější jsou pro nás obory týkající se strojírenství, elektrotechniky nebo materiálového inženýrství, ekonomické obory jen doplňkově. V brněnském Rexrothu se praxe mohou zúčastnit studenti technických i humanitních odborů – záleží jen na schopnostech a motivaci daného studenta a požadavcích dané pozice. Hledáme perspektivní mladé lidi.

Jakým způsobem praxe probíhají? Mají studenti pevnou pracovní dobu, nebo je možné přizpůsobit docházku dle rozvrhu jejich studia? Jak jsou studenti finančně ohodnoceni?

Pracovní doba studentů (praktikantů) je sestavována individuálně dle jejich časových možností. Studenti většinou dochází na praxi 2–3 dny v týdnu. Jsme si vědomi studijní zátěže, a proto otázka časové flexibility je jedním z hlavních kritérií při výběru praktikanta. Studenti dochází do firmy na základě předchozí dohody s nadřízeným. Odměna poskytovaná SŠ žákům je např. v budějovickém závodě 85 Kč/hod., v případě VŠ studentů 90 Kč/hod. brutto.

Se studenty (praktikanty) uzavíráme dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce – rozsah práce, na který se dohoda o pracovní činnosti uzavírá, upravuje zákoník práce.

Na jakých pobočkách firmy v České republice se mohou studenti praxí zúčastnit?

 • Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice
 • Bosch Diesel s.r.o. Jihlava
 • Bosch Rexroth spol. s r.o. Brno

Je možné prostřednictvím firmy Bosch odjet na pracovní stáž do zahraničí?

Jen výjimečně. V jihlavském závodě stáže v zahraničí pro studenty nenabízíme vůbec a v případě budějovického závodu doposud vycestoval pouze jeden student. Avšak další možnosti zahraničních praxí plánujeme.

Nabízíte také stipendijní programy pro studenty, kdy jim finančně pomůžete při studiu. Jaké jsou možnosti těchto programů a jak je mohou studenti získat?

Tady jsou podmínky u výrobních závodů Bosch různé. V budějovickém Robert Bosch spol. s r.o. existuje stipendijní program pro studenty VŠ (podpora 6 000 Kč/měsíc). Podmínkou zařazení do stipendijního programu je absolvování praktika v RBCB a následná nominace do stipendijního programu od nadřízeného. Určeno pro studenty/studentky s nadprůměrnými výsledky, zejména technického směru. Po ukončení programu závazek k nástupu do firmy a setrvání v pracovním poměru min. 2 roky. V Jihlavě stipendijní programy v současné době nenabízíme.

Jaké další příležitosti pro studenty nabízíte?

Zdroj fotografie: bosch-presse.de

Zdroj fotografie: bosch-presse.de

 • Exkurze (pro studenty SŠ/VŠ),
 • zvláštní jednodenní projekty pro studenty VŠ (HiTech Day v Jihlavě, Den profese, Bosch univerzita v Č.Budějovicích, apod.),
 • mentoring („stínování“ vybraného pracovníka zejména v technické oblasti pro studenty VŠ),
 • spolupráce na bakalářské či diplomové práci – každoročně nabízíme témata BP/DP pro studenty/univerzity.

Obecně se snažíme zvyšovat atraktivitu technicky zaměřených oborů studia. Jihlavský závod nyní s krajem Vysočina vybavuje vybrané ZŠ stavebnicemi Merkur. Budějovický závod organizuje kurz „Nebojte se techniky“, což je cyklus zábavného doučování pro nadané žáky SŠ s cílem připravit je na maturitu a ukázat možnosti studia na VŠ.

Stávají se studenti po ukončení studia vašimi zaměstnanci?

Studenti se automaticky nestávají našimi zaměstnanci, ale v případě, že obsazujeme externě volné místo a student se přihlásí do výběrového řízení a je úspěšný při přijímacím pohovoru, může se stát naším zaměstnancem. Je zřejmé, že u studenta praktikanta je přechod do zaměstnaneckého stavu plynulý a představuje ideální možnost nalezení nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici.  Bosch si dokonale prověří studenta, stejně tak praktikant detailně pozná firmu a své budoucí kolegy.

Nabízíte také absolventské pozice nebo trainee programy pro čerstvé absolventy?

Ano, naprostou většinu volných pracovních míst můžeme nabídnout nejen zkušeným kandidátům, ale právě i absolventům. Díky propracovanému systému zapracování nemusejí mít absolventi strach, že by své úkoly na nové pozici nezvládli. Navíc se každý rok snažíme nabídnout těm nejlepším studentům trainee program s cílovou pozicí v oboru jejich studia.

Jaké výhody firma Bosch svým zaměstnancům nabízí? Proč by si studenti či absolventi měli vybrat práci právě u vás?

 • Možnost spolupráce během studia (brigády, bakalářské a diplomové práce, stipendium, akce pro studenty…), naví, např. u budějovického závodu poskytujeme pro motivované studenty s nadprůměrnými výsledky možnost proplácení nákladů na dojíždění do firmy, eventuálně sjednání příspěvku na ubytování.
 • Perspektivní zaměstnání.
 • Stabilní zázemí silné nadnárodní firmy.
 • Zajímavou a dynamickou práci v moderním pracovním prostředí se špičkovými technologiemi.
 • Zajímavý motivační program a široké spektrum zaměstnaneckých benefitů, např. program podpory bydlení, cestovní připojištění pro zaměstnance apod.

Zdroj perexové fotografie: bosch-presse.de

Gabriela Nováková

Gabriela Nováková

Bylo by dobré změnit svět.

Zanechte komentář