Pán prstenů je výsměchem socialistické společnosti!

Literatura / 22.12.2012

Co si takhle během probíhající Tolkienovské horečky zavzpomínat na Pána prstenů, ale úplně z jiného pohledu?  

„Jde o další útok proti socialistickému zřízení. Říše zla, z níž se valí popel a dým, je průhledně umístěna na východě, obrazem dělnické třídy, která jednotně v potu tváře buduje těžký průmysl, mají být odporní a zlí skřeti. Samozřejmě že zpovykaný synáček z buržoazní rodiny nemůže vidět na těžké práci nic krásného a povznášejícího.

Obyvatelé západu – zemí oplývajících mlékem a strdím – elfové (neboli aristokracie), lidé (buržoazie) a hobiti (statkáři) žijí naopak v blahobytu (aniž je vysvětleno, odkud jej získávají) a jediné, co je trápí, je „hrozba“ z východu. „Síly dobra“ zde přestavuje sbírka představitelů těchto reakčních kruhů, jejichž ruce se nikdy nedotkly pořádné práce.“

Takto začínala recenze, která vyšla v roce 1977 v Rudém právu. Úryvky z ní se v minulých letech šířily po internetu a vyvolaly bouřlivé diskuze, protože značná část uživatelů se domnívala, že jde o podařenou recesi. Asi nejsilnějším argumentem těch, kteří zastávali názor, že se jedná o recesi, byl fakt, že u nás Pán prstenů za minulého režimu vyjít nemohl.

Mapa Středozemě

Mapa Středozemě. Zdroj: gloster.com.

Ať už je to originál či ne, pojďme si ten předvánoční čas zpříjemnit vskutku povedeným publicistickým počinem.

 „Skřeti – dělnická třída Mordoru budující těžký průmysl, jsou vylíčeni jako tvorové odporného vzhledu a zvyků (jak by zpovykaný synáček z buržujské rodiny – potomek národa anglických imperialistů, mohl vidět něco krásného a povznášejícího na těžké práci?).

 Do kontrastu se skvělou organizací práce a pořádkem v Mordoru, zemi vylíčené jako „spálená pustina“, z níž se valí popel a dým (že by náznak závisti?) je postaven obraz žírných, „mlékem a medem oplývajících“ zemí západu, kde všechno zboží téměř „roste na stromech“. Odkud se však bere ve skutečnosti, toho se lze těžko dopátrat – že by pomocí nadpřirozené bytosti, tzv. boha? Ha ha!“

Oškliví skřeti symbolizující tvrdě pracující socialistickou společnost. Zdroj: hellinahandbasket.net.

Oškliví skřeti symbolizující tvrdě pracující socialistickou společnost. Zdroj: hellinahandbasket.net.

„Elfové, hobiti a takzvaní vznešení lidé symbolizují skupinu zahálčivé aristokracie a buržoazie, která se snaží vzepřít globální revoluci, zatímco skřeti a trollové, vylíčení jako tvorové temnoty, se skrývají pod zemí a v potu tváře si vydělávají na kousek suchého chleba (jim není určen lembas ani miruvor!) Pokrokový čaroděj Saruman, který jim poskytuje ochranu a obživu a bojuje za práva menšin, je prohlášen za zrádce a jeho sídlo je zničeno reakční bojůvkou, vždy připravenou k chuligánským výtržnostem.“

Nadpozemsky krásní elfové znázorňující aristikracii. Zdroj: osobnosti.cz.

Nadpozemsky krásní elfové znázorňující aristikracii. Zdroj: osobnosti.cz.

„Jak nápadná podobnost s naší současností, kde nás rozbujelý kapitalizmus ohlupuje obrázky blahobytu, jehož zdroje zůstávají utajeny (čáry Gandalfa a elfů?), zatímco sedláci a dělníci našeho tábora pracují poctivě a usilovně, aniž by docházelo k jejich vykořisťování, a všechno získávají pouze prací vlastních rukou.“

Gandalf. Zdroj: osobnosti.cz.

Gandalf. Zdroj: osobnosti.cz.

A přitom to bylo všechno úplně jinak. Tolkien vůbec nebyl zarytý pravičák, ale při psaní vycházel z anglické mytologie.  Během jedenáctého století Anglii sužovaly nájezdy Normanů z východu, a tak vznikla ona „hrozba z východu“.

Co říkáte na recenzi vy? Originál nebo recese?

Zdroj perexové fotografie: themeanings.com.

Jitka Holčáková

Jitka Holčáková

Editorka sekce Hudba, studentka žurnalistiky na Univerzitě Palackého, knihomol, psavec, hudební maniak a životní optimistka, co se řídí heslem "Nesnaž se porovnávat s ostatními, snaž se být lepší verze sebe sama!"

Zanechte komentář