Chaos ve Vladislavově ulici

Divadlo Kultura / 4.2.2014

Docela na konci Vladislavovy ulice se v Divadle Troníček nedávno usídlila Komorní činohra a může tak z pohodlí centra obšťastňovat kultury lačné kolemjdoucí.

Já jsem měla to štěstí zhlédnout premiéru hry Jiřího Bábka Chaos. Zmíněný režisér a producent se nechal inspirovat finským autorem Mikou Myllyahem a v tomto případě se jedná vlastně o pokračování, o druhou část této hry. Tu první, pod názvem Panika, uvedla Komorní činohra v prosinci roku 2012.

Drama Chaos bylo přeloženo do šesti jazyků a ve Finsku se stalo hitem. I u nás, myslím, zabodovalo. Ještě než začaly dámy hrát (herecké osazenstvo tvoří totiž tři ženy), diváka zaujalo nápaditě vymyšlené jeviště, které tvořily tři obrovské bílé kvádry, složené z menších čtverců. Celý komplex dával vždy dohromady černobílý portrét té či oné herečky, přičemž jednotlivé kostky posloužily dámám během představení tu jako stolek, tu jako bobík na sezení.

Pojďme ale k ději

Příběh se točí kolem pokroucených osudů a náhlých životních zvratů tří hlavních hrdinek; upjaté učitelky Sofie (Ivana Machalová), psychoanalytičky Julie (Kristýna Hlaváčková) a její sestry redaktorky Emmi (Diana Šoltýsová).

Hned před první scénou vystoupí učitelka Sofie poněkud blížeji na kraj jeviště a uvede diváky do děje. Tento moment si několikrát herečky během představení zopakují – většinou využívají této příležitosti také k popisu svých nálad a choutek, které nejsou vidět, či vysvětlují divákovi, jaký časový posun se stal mezi tou a onou scénou.

Tři grácie. Zdroj: komornicinohra.cz

Tři grácie. Zdroj: komornicinohra.cz

Zápletka přichází

Tři zmíněné dámy se vždy jednou za čas sejdou na kus drbu. Tentokrát debatují nad Sofií a jejími problémy s ředitelkou školy. Již při tomto prvním setkání se krásně projeví veškeré povahové zákruty žen, jež dostávají v dalších situacích prostor k širší prezentaci. Sofie by ráda řekla ředitelce i všem okolo, co si o nich myslí a do jakých míst by je nejradši poslala, je však příliš upjatá a slušná.

Psychoanalytička Julie by nejraději všechno svedla na dětství a problémy řeší klidným popovídáním, přitom nechává svůj talent brzdit úzkoprsým vedením a sama je ochotna spočinout v podstatě v jakékoliv mužské náruči. Redaktorka Emmi je ze všech nejvášnivější – naplno prožívá svoji práci a svoje vztahy, až při tom zapomene na výchovu své jediné dcery.

Julie. Zdroj: komornicinohra.cz

Julie. Zdroj: komornicinohra.cz

Další rozestavění scény dává vzniknout kavárně, ve které Sofie dumá nad svým problémem s ředitelkou, a díky monologickým pasážím vyjde najevo její komplex, strach, respekt i touha se vyrovnat matce. Tato je sice již po smrti, nicméně Sofie trpí vnucujícím se pocitem, že se matce nikdy nezavděčila a ta na ni nikdy nemohla být hrdá.

Chaos se vloudí také do životů sester. Psychoanalytička Julie se zamiluje do jednoho ze svých pacientů, své sestře Emmi nelegálně poskytuje léky na předpis, což se nevyhnutelně donese k vedení. Emmi léky na utišení nervů nepomohou; nezvládne nápor svého temperamentu, veřejně napadne svou sokyni, což vede jejího manžela k požádání o rozvod a střídavou péči o dceru.

Jedna ze všechny...Zdroj: komornicinohra.cz

Jedna ze všechny… Zdroj: komornicinohra.cz

Na závěr

Zmíněný mateřský komplex se neobjevil ve hře náhodou; naopak se stává jedním z klíčových témat hry a dává vzniknout jedné z nejsilnějších scén celého dramatu, která se odehrává ve vězení, kam se opilé dámy cestou ze hřbitova přesunou. Pro tento účel doporučuji přečíst si program, jež obsahuje čtivou a pozoruhodnou stať o ženách, matkách i dcerách.

Hra je primárně postavena na hereckých výkonech tří protagonistek. Má-li v ději vystupovat muž, ujme se jeho role jedna z dam a nutno podotknout, že každá tuto funkci zvládá bravurně. Přestože je drama inzerováno jako komedie, není v něm nouze o silné momenty a dojemné scény, které, byť jsou součástí života každého z nás, zde dostávají jakýsi širší rozměr.

Inscenace: Chaos
Autor: Mika Myllyaho
Divadlo: Komorní činohra
Premiéra: 5. prosince 2013
Režie: Jiří Bábek
Herecké obsazení: Ivana Machalová, Kristýna Hlaváčková, Diana Šoltýsová

Zdroj perexové fotografie: komornicinohra.cz

Hana Bulejová

Zanechte komentář