Mobbing aneb cesta do pekla pracovního života

V obraze / 25.12.2012

Co když to, že je vám nepříjemně v práci, má příčinu v pracovní šikaně?

,,Dobré ráno, tak jaký byl víkend?” vítám své kolegyně v kanceláři, které při mém vstupu až podezřele rychle ukončily svůj živý hovor. ,,Docela fajn,” procedí jedna z nich, druhá jen bez pozdravu protočí oči a začne něco mimoděk psát na počítači. ,,Tak snad nás čeká klidný týden…” pronesu trošku nuceně, abych tuhle zvláštní atmosféru nějak pročísla, ale odpovědí jsou mi jen jejich vzájemné pohledy s podivným úšklebkem. Když následně dorazím ke svému pracovnímu stolu, před víkendem vzorně uklizenému, nacházím zde kromě hromady rozházených papírů i pozůstatky po něčí snídani…

Mobbing = z anglického slovesa ,,to mob “ = utlačovat, útočit, napadat

Nestrkejte hlavu do písku

Že je vám tahle situace povědomá? Utěšujete se každý další takový den tím, že jste prostě jen “nezapadli”? Možná byste měli začít být vnímavější k varovným signálům podobným těmto, neboť se může jednat o první náznaky šikany v zaměstnání, tzv. mobbingu . Říkáte si, že vám se nic podobného stát nemůže, protože jste přeci nekonfliktní, příjemný a usměvavý lidumil, co se snaží každému vyjít vstříc? Omyl, mobbing se může dotknout každého z nás, bez ohledu na pohlaví či věk, pracovní zkušenosti či postavení.

Šikana v zaměstnání se totiž může týkat i nadřízených pracovníků ze strany zaměstnanců (tzv. stuffing) či podřízeného ze strany zaměstnavatele (tzv. bossing). Všechny zmíněné formy šikany mohou mít kromě nepříjemných zážitků daleko vážnější dopad na náš nejen pracovní, ale i osobní život. Ve většině případů totiž soustavný teror na pracovišti vede přes časté zdravotní problémy, vyhýbání se návratu do zaměstnání, až k psychickému zhroucení, které vyvrcholí odchodem ze zaměstnání a následné neschopnosti nastoupit do zaměstnání nového, bez lékařské (psychologické, psychiatrické) pomoci. Ostatně to je cílem mobbingu.

Nestraňte se kolegů. zdroj: photl.com

Nestraňte se kolegů. zdroj: photl.com

Nebojte se řešit konflikty a nedorozumění!

Jak se tedy mobbingu bránit, jak mu předcházet? Odpověď ani řešení v žádné univerzální příručce nenajdete, bohužel. Je však dobré být pozornější k pracovním vztahům už na samém počátku a mít na paměti, že tou první jiskřičkou, zažehnutím každé formy šikany, je z 99% vždy nějaký nevyřešený konflikt, byť by byl sebemenší. A dalším “olejem přilitým do ohně” je potom pracovní klima, ve kterém se může daný konflikt “rozhořet” až do formy šikany.

Stačí, aby na pracovišti vládla napjatá atmosféra způsobená např. přísnými podmínkami či nadřízeným, ze kterého jde strach, vysokým počtem výpovědí ze strany zaměstnavatele a podobně. V takovémto prostředí roste nervozita, strach z případné ztráty zaměstnáni a hledá se tedy “obětní beránek”, na kterého by se dalo vše svést, jen abychom si zachránili kůži. Možná jste si právě vzpomněli, že jste vlastně před několika měsíci měli drobnou hádku se svým kolegou, špatně jste si vzájemně předali informace a vzniklý problém už nedořešili. Měli jste za to, že konflikt dávno “vyšuměl”, ale chování kolegy se velmi začalo blížit tomu zmíněnému v úvodu článku.

Nenechejte na sebe házet všechnu práci. zdroj: photl.com

Nenechejte na sebe házet všechnu práci. zdroj: photl.com

Ať už je vaše podezření na počínající šikanu oprávněné či nikoliv, vždy je důležité si o něm promluvit, nejlépe s nadřízeným, který by měl daný vzniklý konflikt zdárně vyřešit s oběma stranami. Optimální je ovšem vždy s dotyčným, i přes veškerou nechuť vracet se k nepříjemnostem, třeba u oběda celou situaci probrat, tzv. si to “vyříkat a vyčistit vzduch”. Pár desítek minut komunikace s ne právě oblíbeným kolegou, co je vám (nebo vy jemu) trnem v oku, vám může zachránit třeba dalších pár let v zaměstnání a to už určitě stojí za uvážení.

Dejte mobbingu stopku

Radou na závěr je tedy: komunikujte, komunikujte, komunikujte, o všem, se všemi a za každých okolností. Protože jen tam, kde je komunikační vakuum, vzniká prostor pro pomluvy, pletichy a intriky, které vás můžou stát nejen místo.

Zdroj úvodní fotky: photl.com

Aneta Ghaloomová

Zanechte komentářVaše názory

  • Ondra Matyska

    Velice čtivý článek…. Bohužel je hodně pravdivý 🙁