Celý muž z baskického města Bilbaa

Literatura / 24.1.2014

Román „Celý muž“ o drsném Alejandrovi a něžné Julii rozehrává emotivní příběh, který na vaše city zapůsobí v plné síle.

Hlavní dějová osa

Celý muž navíc jako  bilingvní text. Zdroj: popron.cz

Celý muž navíc jako bilingvní text. Zdroj: popron.cz

Hlavní postavou románu je Julia Yaňez, která je považována za nejkrásnější ženu města Renada, kde se počátek děje románu odehrává. Její otec, don Victorino Yaněz, je místním neúspěšným obchodníkem topícím se v dluzích, a jehož jediným cílem je Julii dobře prodat, aby případný nápadník mohl pomoci s úhradou jeho finančních závazků. Julie velmi dobře chápe počínání svého otce, který, jak ona sama říká, „chce zpeněžit její krásu“. O nápadníky nemá nouzi, hned první dva se Julie snaží přesvědčit k útěku od otce, ale oba odmítnou.

Zlomovým okamžikem je příchod Alejandra Goméze, mladého, nesmírně bohatého a podivínského vdovce. Alejandro Gomez se dozvídá o Julii a rozhodne se, že ji chce mít. Otec je sňatku nakloněn, neboť Alejandro splňuje jeho hlavní požadavek, je  značně bohatý. Alejandro již během prvního setkání působí jako nesmírně pyšný, sebestředný a egoistický člověk. Julie k němu má velice ambivalentní vztah. Na jednu stranu je jí zpočátku nepříjemný, na druhou ji ale imponuje jeho drsná mužnost.

Španělsko-baskický spisovatel, filosof a myslitel Miguel de Unamuno se narodil roku 1864 ve španělském městě Bilbao. Vzděláním byl klasickým filologem. Patřil mezi představitele generace literátů, kteří nesli označení Generace 98. Název generace je odvozen od roku, kdy Španělsko prohrálo španělsko-americkou a válku a přišlo o poslední zbytky kolonií. Unamuno byl velice plodným autorem, psal prózu, eseje i poezii. Tematické složení jeho tvorby je značně široké a mísí se v něm mnoho myšlenek.  Unamuno byl Bask, ale rozhodně neměl separatistické myšlenky, jejichž nositelem je dnes teroristická organizace ETA. Byl španělským i baskickým vlastencem.  Signifikantním rysem jeho tvorby je značná ambivalence, na jednu stranu nenáví víru, na straně druhé po ní touží. V jeho nitru se mísí láska a nenávist, obdiv i pohrdání, často ke stejným věcem či lidem.

V manželství Julie žije jako kanárek ve zlaté kleci, po materiální stránce je Alejandro nesmírně štědrý, ale nikdy ji slovně nevyjádří jakoukoli lásku či náklonnost, na její žádosti reaguje slovy, že se jedná o nesmysly ze sentimentálních románů.

Později Julie otěhotní, Alejandro je rád, že má dědice, ale ani tato skutečnost nikterak neprobudí jeho city. Julie tak navazuje poměr s knížetem, který je zároveň jejich rodinným přítelem. Žena svému manželovi o svém poměru řekne, ale ten jej přijímá se stoickým klidem. Nevěří totiž, že by se Julie nechala svést takovým „psíkem“. Kníže vztah popírá a Julie je shledána duševně chorou a načas umístěna do blázince.

Po propuštění z blázince se její duševní a později i fyzický stav zhoršuje, což uspíší i její definitivní konec. Alejandro se snaží ji všemožně zachránit, nabízí svojí krev za její, ale nejhorší odvrátit nedokáže. Julie umírá, Alejandro ještě naposled políbí svého synka, sepíše závěť a spáchá sebevraždu. Nakonec je nalezen mrtvý a přivinutý ke své ženě.

Miguel de Unamuno. Zdroj: cs.wikipedia.org

Miguel de Unamuno. Zdroj: cs.wikipedia.org

 

Budeš moje, Julie,budeš moje! A budeš mne milovat! Ty že bys mne nemilovala? Mne? To by ještě scházelo!

Zdroj:Miguel de Unamuno: Celý muž

Román jako představa tehdejší společnosti

Román je krásným představením života tehdejší bohaté společnosti. Hned v úvodu je velmi dobře popsáno strádání Julie, která se snaží dostat ze spárů svého otce, jež se ji snaží provdat za každou cenu jen z finančních důvodů. Jedná se o utrpení, kterým si v historii lidstva prošlo jistě mnoho mladých žen.

Pozornost čtenáře se dříve či později musí strhnout k postavě Alejandra Gomeze. Je to literární archetyp tvrdého, uzavřeného muže, který působí dojmem, jakoby emoce vůbec neprožíval.  Ze své chladné skořápky vykoukne prvně, když se narodí jejich syn, ale jeho duše je odhalena v celé nahotě až téměř v závěru románu, kdy Julii vyzná svou lásku.

Alejandro prožil nesmírně kruté dětství, kdy byl brutálně bit svým tyranským otcem. V důsledku toho musí čtenář uznat, že z něho vyrostl ještě docela slušný člověk. Láska k Julii se u něho vyvinula až v průběhu jejich manželství, zpočátku byla Julie pouze trofejí či ozdobou. Julii miluje více než svého syna, což dokazuje aktem sebevraždy v závěru, kdy raději odejde na onen svět za svou Julií, než by ve světě živých plnil svou otcovskou úlohu.

Jako mnoho jiných románu, i tento v závěru promlouvá smutným tónem, ale snad jen reflektuje naši existenci, která ne vždy je šťastná a veselá.

de Unamuno, M.2007. Celý muž-Nada menos que todo un hombre, Praha: Garamond.2007. ISBN 978-80-86955-67-4

Zdroj perexové fotografie: foter.com (upraveno, Generace 21)

Michal Procházka

Michal Procházka

Jsem milovník literatury, která má hloubku a nutí člověka přemýšlet o životě v širších souvislostech.

Zanechte komentář