Jaké to je být osvětlovačem v divadle?

Divadlo / 21.1.2014

Osvětlovač, též light designer, má primárně na starosti zařídit, abychom na jeviště viděli. Zdánlivě.

Ideální uchazeč

Začněme hned od profilu ideálního kandidáta na pozici osvětlovače v divadle – vítězný uchazeč musí mít minimálně maturitu, pochopitelně prokázat znalosti v oboru light designer a praxi ve zvládání scenického osvětlení. Odměnou mu budiž zajímavá a kreativní práce s mnohdy nejmodernější divadelní technikou.

Kde je ukryt osvětlovač

Divadelní osvětlovač pracuje ve světelné kabině a jeho hlavní náplní práce je nasvítit představení a nést zodpovědnost za jeho zdárný průběh po světelné stránce. Má tedy na starosti světelnou režii.

Při této činnosti používá tzv. osvětlovací pult, ze kterého podle potřeby vybírá a kombinuje kužely světla dopadající na jeviště. Konkrétní osvětlení daného prostoru se nazývá světelná nálada.

To ovšem neznamená, že cvakne lampičkou a má padla. Naopak – může s použitím osvětlovací techniky pomoci k vytváření nejrůznějších odstínů nálad, pocitů či situací, které se pokoušel autor dramatu vyjádřit. Tomu již napovídá další fakt, tedy že osvětlovač nejenom že musí dokonale ovládat svěřenou světelnou techniku, ale vzhledem k výše uvedenému by měl též být majitelem jemného výtvarného cítění.

Lampičkou to nekončí. Zdroj: www.photl.com

Lampičkou to nekončí. Zdroj: photl.com

Osvětlovač nesvítí sám

Během představení spolupracuje mistr světla ještě s několika kolegy – mistrem zvuku a především s inspicientem, který má v podstatě celou hru na starost – zajišťuje bezpečnou spolupráci mezi osvětlovačem, zvukařem a kulisáky.

Čím osvětlovač osvětluje

Systém osvětlovací techniky se liší podle prostoru, ve kterém je osvětlováno – jinak je např. nasvícena opera, jinak Cimrmani. Pro naše účely nicméně bude stačit vysvětlit systém osvětlování u klasického jeviště – nad jeho prkny je umístěno několik pohyblivých tahů, na kterých jsou zavěšeny reflektory, tzv. světelné baterie. Absolutní většina z nich osvětluje plochu jeviště, nazýváme je tedy plošné.

Mezi reflektory zabudovanými do prostoru jeviště lze ještě najít mnohem speciálněji vymezené světlomety, např. symetrické, asymetrické, boční a zadní. Ke zvýraznění určitého prvku na jevišti se používají reflektory s plankonvexní, popř. Fresnelovou čočkou, ta má za úkol změkčit obrysy světelného kuželu. Co se týče výkonů těchto zařízení, dosahují od 500 W do 2 Kw – záleží na prostoru, který je osvětlován.

Light effect. Zdroj: www.stockvault.net

Light effect. Zdroj: stockvault.net

Světlo jako špion

Nad diváky jsou na speciálním (v tomto případě hledištním) mostě umístěny tzv. sledovací reflektory, jejichž úkolem je hlídat pohyby herců na jevišti a tím upozorňovat diváka na jejich pohyb. Sledovací reflektory ovládají pomocníci osvětlovače, slangově řečeno štychaři, kteří zpravidla sídlí na jednom z bočních balkonů.

Jak se stát osvětlovačem

Pro čtenáře, které zaujala možnost ovlivňovat vrhaným světelným kuželem náladu vyřazující z prostoru jeviště, nechť se poohlédnou po studiu jevištní technologie. Absolventi tohoto oboru mohou aspirovat na profesi osvětlovače, zvukaře nebo jevištního mistra či dokonce řídit zmíněné techniky z pozice profese stage managera.

Pán světla. Zdroj: www.stockvault.net

Pán světla. Zdroj: stockvault.net

Zdroj perexové fotografie: sxc.hu

Hana Bulejová

Zanechte komentář