Co změnil 10. prosinec 1948?

V obraze / 10.12.2013

Před šedesáti pěti lety byla na valném shromáždění OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv.  Později se tento den stal Dnem lidských práv.

Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata 10. prosince 1948 komisí OSN pro lidská práva. Komise se rozhodla pro nezávazný dokument, který státy přijmou raději než právně závazný dokument. Až poté začala vznikat mezinárodní smlouva zavazující k dodržování lidských práv. Konečné prosazení dokumentu se povedlo až v roce 1966, který nazvala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských sociálních a kulturních právech.

Až na výjimky státy bezpodmínečně souhlasily

Už tehdy byly členské státy velmi různorodé, což ztížilo proces přijmutí. Státy se lišily v kulturních tradicích, náboženství, ale také ekonomickou vyspělostí.  Pro hlasovaly například tyto země: Indie, Kanada, USA, Řecko, Čína, Francie. Přestože většina souhlasila, našly se i výjimky, jež se hlasování zdržely, jako třeba Ukrajina, Sovětský svaz, Saúdská Arábie či Československo.

I přes složitý proces přijímání se Všeobecná deklarace nakonec stala prvním mezinárodně uznávaným dokumentem týkajícím se lidských práv a svobod každého člověka.

svoboda

Díky přijetí deklarace už nás nesvazují problémy jako jsou otroctví a nevolnictví. Zdroj: foter.com

Právo na život, svobodu a osobní bezpečnost

Deklarace ustanovila například: právo každého člověka na život, svobodu a osobní bezpečnost, volný vstup do manželství a založení rodiny, spravedlivý soudní proces, zrušila otroctví a nevolnictví. Později se stala pro mnoho zemí základem k vytvoření vlastní ústavy.

I přes ustanovení deklarace se můžeme neustále setkávat s porušováním lidských práv. Tímto problémem se zabývá řada nevládních organizací (např. Amnesty International, Human Rights Watch). Porušování lidských práv je stále závažným problémem a netýká se jen extrémních případů, jako je Severní Korea, ale bohužel i zemí vyspělých.

Zdroj perexové fotografie: Marwa Morgan, foter.com

Martina Žídková

Martina Žídková

"Rozhodujícím krokem v lidském životě je překročení vlastního stínu." Ernst Ferstl

Zanechte komentář