Je internet knihtiskem nového věku?

V obraze / 7.12.2013

Vynález knihtisku umožnil v polovině 15. století masové rozšíření knih po Evropě. Podobnou roli sehrál internet ve století jednadvacátém.

Pohodlná cenzura ručně psaných knih

Před rokem 1448 bylo vlastnit knihu něco opravdu prestižního. Už jen proto, že jak byl drahý pergamen, tak byl ještě dražší písař, který knihu ručně psal. Nejen z tohoto důvodu byla značná část knižní produkce věnována státním nebo církevním záležitostem. Knihy, které by obsahovaly „zábavnou literaturu“, si mohl dovolit málokterý šlechtic, natož měšťan.

I proto byla pečlivě vybírána témata ke knižnímu zpracování. Napsal-li někdo knihu, která se obsahově nelíbila církvi či světskému panovníkovi, byl velmi snadno „dohledatelný“. Myšlenka se neoddělovala od člověka. Pokud si král nepřál šíření myšlenek například některého kazatele, bylo nejjednodušší ho zabít, uvěznit či přemluvit různými prostředky ke změně názoru a onu jednu nebo dvě knihy, které stihl napsat, zničit.

Následky užívání knihtisku

S nástupem knihtisku a s ním spjatého masového rozšiřování knih stoupla možnost autorů zůstávat v anonymitě, stejně jako zlevnění výroby knih dalo možnost projevit se literárně mnohem širší skupině lidí. Rozšiřování nekonformních myšlenek vytvořilo cestu reformačním hnutím v církvi, osvícencům i vědcům a umělcům. Pro konzervativně smýšlející už nebylo tak snadné tok informací a myšlenek zastavit.

Dobový knihtisk

Výřez z obrazu Impressio librorum, zobrazujícího dobovou podobu knihtisku. Zdroj: ceskebudejovice.casd.cz

Internet jako paralela k vynálezu knihtisku

Bereme-li knihtisk jako vynález poskytující autorům prostor k vyjádření a zároveň zachování alespoň částečné anonymity, internetová síť tento efekt ještě znásobuje.
Dnes již není sebemenší problém na internetu založit svůj blog nebo osobní stránky, přispívat v diskuzích svými komentáři, hodnotit názory a přeposílat informace dalším osobám. Unikne-li na internet lukrativní dokument, je vysoce pravděpodobné, že se velmi brzy rozšíří natolik, že ho už nebude možné zcela ze sítě smazat. Není možné regulovat všechna datová úložiště v síti. Není možné kontrolovat tok tak obrovského množství informací.

Existence internetu přinesla několik zásadních změn:

  • Vládnoucí skupiny již nemohou regulací toku informací udržovat ve svých oblastech vlivu jednotnou ideologii prostřednictvím omezených informací poskytovaných jednotlivcům.
  • Množství informací je tak obrovské, že spíše zahlcuje, než aby bylo nutno je pracně vyhledávat. Zároveň však klesá jejich serióznost.
  • Zdánlivá i faktická anonymita internetu poskytuje možnost projevit se takovým způsobem, s jakým by se v reálné diskuzi člověk styděl nebo bál ztotožnit. Zejména některá diskuzní fóra jsou typickým příkladem sbírky rasistických, xenofobních a hanlivých výroků od lidí, kteří se takovýmto způsobem před svými blízkými či známými nebo i zcela cizími lidmi nevyjadřují.

Pro zajímavost pár faktů z historie internetu…

…a krásné zpracování historie knih.

Zdroj perexové fotografie: photl.com

Zdroj videí: youtube.com

 

Anna Jordanová

Anna Jordanová

Profesionální studentka s amatérským zájmem o politologii, historii a filosofii. Fanatický obdivovatel čajoven, podzimních parků a čokolády, naopak zavilý odpůrce umělého ovoce v jogurtech a nestabilních krytů od kanálů.

Zanechte komentář