možnost

Cestujte a pracujte

V obraze / 12.12.2013

Pracovní stáž v zahraničí spojuje příjemné s užitečným a může pomoci nejen mladým.

Pravidla na současném trhu práce jsou jasná: Máš známosti? Ne? Máš praxi? Ne? Tak to hodně štěstí s hledáním. Jak se tedy vymanit ze začarovaného kruhu? Jak získat praxi, když bez praxe mě nikdo nikam nevezme? Určitým způsobem řešení mohou být stáže. Jednak tedy můžete využít stáží, které jsou k dispozici v Česku, nebo možnosti stáže v zahraničí. Vycestujete-li do zahraničí, získáte jednak cennou zkušenost, zdokonalíte se v jazyce, jednak pro potencionálního zaměstnavatele se budete umět pohybovat i v mezinárodním prostředí a hlavně můžete poznat zase další kus světa.

Tip Generace 21:  Ani pět titulů před a za jménem není zárukou úspěchu při hledání práce.

Programů, organizací a sdružení, které se snaží pomoci najít a zprostředkovat stáž v zahraničí (ať už placenou nebo neplacenou), je spousta, v následujícím článku vám tedy představíme některé z těch, s jejichž pomocí můžete získávat zkušenosti doslova po celém světě.

Program ERASMUS

erasmus

Logo programu ERASMUS. Zdroj: Wikimedia Commons

Erasmus je asi nejznámější program v Evropské unii, který podporuje mobilitu vysokoškolských studentů. Jedná se o program, který zajišťuje jak studium, tak i stáže v zahraničí, převážně tedy v členských zemích EU, ale i například v Turecku. Program má letitou tradici, v České republice letos oslavil výročí – 15 let úspěšného fungování. Stáže se prostřednictvím Erasmu mohou zúčastnit pouze vysokoškolští studenti a studenti vyšších odborných škol, a to každý jen jednou za život. Výhodou ovšem je, že program je poměrně spolehlivý a má předem propočítaná stipendia, která by měla pokrýt náklady stáže buď zcela, nebo z velké části.

Leonardo da Vinci

Pod hlavičkou Evropské unie funguje i další program, který podporuje pracovní mobilitu. Na rozdíl od programu ERASMUS, program Leonardo da Vinci pomáhá nalézt stáž v zahraničí jak studentům, tak i absolventům. Cílem programu je zvýšit kvalifikovanost, konkurenceschopnost na trhu práce a samozřejmě rozšířit vzdělání. V České republice statisticky ročně využívá služeb tohoto programu několik stovek absolventů. Stáže jsou většinou realizovány v podnicích nebo vzdělávacích institucích a jejich délka je od dvou do dvaceti šesti týdnů.

Program Grundtvig

Zatímco ERASMUS je určen především pro studenty a Leonardo da Vinci pro absolventy, tak program Grundtvig je určen přímo pro dospělé (na všechny dospělé od 16 let, s výjimkou studentů). Stejně jako předchozí dva, i tento program v Česku funguje pod záštitou Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.  Program je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby jednotlivců i na instituce a organizace podporující toto vzdělávání.

Mladiinfo

Studentskou organizaci, která se snaží informovat mladé lidi o možnostech u nás i v zahraničí, je Mladiinfo.  Organizace je původem z Makedonie, nicméně její pobočka v Česku už funguje více než rok a nutno říci úspěšně. Vzhledem k tomu, že se jedná o sdružení, které hlavně informuje o možnostech pro mladé lidi, má širší záběr. Její pole působnosti nejsou jen stáže, ale i různá školní stipendia, soutěže, dobrovolnictví i informace o neformálním vzdělávání.

Czech Us

Příkladem agentury, která zprostředkovává stáže v EU i mimo ni, je Czech Us. V rámci Evropské unie agentura využívá nejčastěji některého z výše uvedených evropských dotovaných programů pro vzdělávání. Mimo Evropu je největším lákadlem obvykle severní Amerika. Czech Us pomáhá zařídit stáže v USA nebo například i v krizí téměř neotřesené Kanadě. Částečně placenou stáž je schopna zprostředkovat v Brazílii nebo třeba v Číně.

Seznam výše uvedených organizací programů a agentur samozřejmě není úplný. Existuje ještě mnoho a mnoho dalších českých i zahraničních agentur, které téměř prosí o využití. V dnešní době internetu a stále větších možností tedy není problém sednout k počítači a zítra jet. Vše, co potřebujete, je čas, jazykové znalosti na požadované úrovni a odvahu. Svět je stále menší a menší, tak využijte grantů, dotací a programů, které nám ho ještě zmenšují, a jeďte. Kdo ví, co všechno nás v zahraničí čeká…

Zdroj perexové fotografie: photl.com

Alžběta Holková

Alžběta Holková

Nevím přesně co chci, ale jdu si za tím :-) Jakékoliv dotazy a připomínky mi můžete sdělit buď prostřednictvím komentářů nebo na alzbeta.holkova@generace21.cz .

Zanechte komentář