Pantomima je pro nás každodenní chléb a životní styl

Divadlo Kultura / 3.12.2013

S mimem Radimem Vizváry o nově vzniklém Divadle Pantomimy. Seriál Seznamte se pokračuje!

Pravidelně vám přinášíme informace o méně známých divadelních souborech či divadlech, které si vaši pozornost zaslouží. Pomáháme jim se zviditelnit a vám, divákům, představujeme divadelní soubory, ze kterých si můžete vybrat to pravé pro vás. Snad si některé z nich získají vaše srdce. Dnes se zaměříme na úplně nové divadelní uskupení, jehož vznik se datuje teprve na letošní jaro a zabývá se jen jednou disciplínou – pantomimou. Divadlo Pantomimy je ve svém oboru navíc opravdu výborné!

Mimické umění je spojilo

Divadlo Pantomimy založilo několik studentů a absolventů Katedry pantomimy HAMU, kdy po mnoha úspěších každého jednotlivého člena se rozhodli spojit své síly a do světa poslat pantomimu v celém profesionálním uskupení. Na vše dohlíží bedlivým okem Radim Vizváry, uznávaný mimický umělec, který nejenže vystupuje jako mim, ale patří i k pedagogům mimického umění, zabývá se režií, choreografií, dramaturgií i produkční činností. Pantomima tak patří do života všech členů divadla. V inscenacích Divadla Pantomimy se můžete potkat s Jakubem Urbanem, Ondřejem Holbou, Vojtěchem Svobodou, Lukášem Šimonem a dalšími.

Fotografie z představení Kluci z pixly. Zdroj: divadlopantomimy.cz

Fotografie z představení Kluci z pixly. Zdroj: divadlopantomimy.cz

A o co Divadlo Pantomimy usiluje? Snaží se navázat na tradici české pantomimy, která byla velmi populární ve 20. století a prožívala svůj zlatý věk. Přesto se tento soubor snaží přinést něco nového, nabídnout dnešním divákům moderní inscenace, které je nějakým způsobem osloví a zaujmou, přinesou témata dnešního století a budou tak běžnému divákovi blíže. Divadlo Pantomimy má tak nakročeno stát se součástí nové generace mimů, kteří ukážou, že pantomima má stále svou sílu.

O pantomimě s mimem

Krátce jsme vyzpovídali Radima Vizváry, který je členem tohoto uskupení, kde vystupuje jako mim a na starosti má i produkční otázky. Mimo jiné nám prozradil, co vše pro jejich soubor pantomima znamená a povyprávěl i o úspěchu, se kterým se setkala jejich první inscenace.

Divadlo Pantomimy a představení Kluci z pixly. Zdroj: divadlopantomimy.cz

Divadlo Pantomimy a představení Kluci z pixly. Zdroj: divadlopantomimy.cz

Co je pro vás pantomima?  

Stejně jako pro každého umělce, pantomima pro nás znamená způsob sebevyjádření v uměleckém oboru, ve kterém jsme se našli. Pantomima pro nás představuje formu vrcholného dramatického vyjádření, ve kterém můžeme propojovat herectví s tancem a dalšími pohybovými formami – akrobacie, pohybové divadlo, fyzické divadlo atd. Pantomima je pro nás každodenní chléb a životní styl. Snažíme se dnešnímu divákovi ztvárnit společenské problémy a umělecké hodnoty, tak abychom jej naučili vnímat okolní svět beze slov, aby si uvědomil, že komunikace může být vyjádřena pouze mimikou a gesty, dokonce i bez internetu. Divák se tak stává aktivním, nikoliv pasivním pozorovatel děje. I to je pro nás pantomima – psychologie fyzického výrazu, který dnešní člověk v hypermoderní době leckdy málo vnímá.

Cítíte se omezení tím, že nemůžete mluvit? Je nějaký pocit, který se vám vyjadřuje nejlíp a  který naopak nejhůř?

Omezení  v nonverbální řeči může být někdy překážkou, ale tato překážka je pro nás výzvou k nalezení pantomimického vyjádření. Na rozdíl od verbální řeči tělo nedokáže lhát, proto někdy dlouho hledáme správné a upřímné gesto. Jinak by se mohlo stát nesrozumitelným a ztratilo by svou autentičnost. Proto se nejhůře vyjadřují pocity, se kterými mim jako člověk nemá životní zkušenost. Pak se jedná o napodobování pocitů, přestože pantomimou lze vyjádřit jakýkoliv pocit za předpokladu, že znáte její principy, techniku a magii.

Představení Kluci z pixly. Zdroj: divadlopantomimy.cz

Představení Kluci z pixly. Zdroj: divadlopantomimy.cz

Jaká byla reakce na vaši první hru?

Jenom pozitivní. Diváci ocenili především dramaturgickou inovaci pantomimy. Potom interpretační stránku a vyspělost techniky našeho souboru. Podle reakcí jsme v divácích zanechali silný emotivní a umělecký zážitek. Totiž děj, který vyprávíme, je pro pantomimu nečekaný a těžce zpracovatelný.

Čeho byste chtěli dosáhnout?

Stát se další generací, která bude moci předávat umění pantomimy další generaci. Být součástí tradice a vývoje pantomimického umění. A aby si divácká obec v dnešní době nemyslela, že je pantomima mrtvá a naopak o ní říkala, že je nesmrtelná.

Jestliže vás Divadlo Pantomimy zaujalo, neváhejte se přijít podívat na jejich představení, která můžete vidět v Praze, nejčastěji v Divadle Na Prádle, ale i v jiných městech naší republiky. Stačí bedlivě sledovat webové stránky či Facebook souboru.

Pokud jste amatérský či profesionální divadelní soubor a máte zájem prezentovat se v našem seriálu Seznamte se!, kontaktujte editorku sekce Divadlo Barboru Švarcovou (barbora.svarcova@generace21.cz) či pište na email divadlo@generace21.cz.

 Zdroj perexové fotografie: divadlopantomimy.cz

Petra Boltíková

Petra Boltíková

Mým královstvím je divadlo! Děkuji za Vaši přízeň!