Společnost by měla pochopit, že stáří není břemeno, říká Jan Lorman

V obraze / 23.11.2013

Jaké jsou vztahy české společnosti a seniorů? Nejen o tom je náš rozhovor s ředitelem občanského sdružení Život 90.

Jan Lorman, ředitel

Jan Lorman, ředitel

Před nedávnem jsme již otevřeli téma stáří v článku Aby i ve stáří bylo hezky… Ptáte se ale, jak zajistit starým lidem kolem nás, aby jim hezky opravdu bylo? Od toho již od roku 1990 existuje občanské sdružení Život 90, které se snaží řešit problémy života seniorů a pomáhá jim smysluplně a aktivně trávit jejich čas. Více vám sdružení představí samotný rozhovor s Janem Lormanem, ředitelem občanského sdružení Život 90.

Vaše občanské sdružení bylo založeno v roce 1990, jaký byl hlavní popud k jeho vzniku?

Zjistil jsem, že v Česku je neutěšený způsob života ve stáří oproti Francii, Rakousku a dalším západním zemím. Dále podceněním role starých lidí ve společnosti a také neúnosným kasárenským režimem v tehdejších domovech důchodců.

Mezi vaše aktivity patří provozování Domu Portus, divadla U Valšů, pořádání konference IFA o stárnutí a sociální služby zahrnující sociální péči i poradenství.  Dokážete zodpovědět, jaká z nich má pro vás největší význam či jakou z nich byste považoval za největší úspěch?

Za největší úspěch bezesporu považujeme provozování Domu Portus, který je příkladem komunitního centra pro seniory, ve kterém jsou účelně propojeny způsoby řešení problémů starších a starých lidí a zároveň vytvořen prostor pro uplatnění a rozvoj jejich schopností. Je to prostředí otevřené uživatelům služeb, pečujícím profesionálům i dobrovolníkům. Spojuje formálně i neformálně lidi, kterým tzv. „nic nechybí“, s těmi, kteří potřebují pomoc druhých. Z tohoto důvodu není tato forma společensky stigmatizující, nejsou to z pohledu zvenčí domy pro lidi s handicapem. Přiznává starým lidem osobní význam.

Tradiční závod Seniorská míle.

Tradiční závod Seniorská míle.

Všimla jsem si, že umožňujete zapojení dobrovolníků, jak konkrétně bývají nejčastěji zapojeni a jak velký je zájem o dobrovolnickou činnost?

Nejčastěji se u nás zapojují do Akademie seniorů jako lektoři odborných kurzů. Velikost zájmu o dobrovolnickou práci nedokážu odpovědět exaktně. Není to jen o zájmu seniorů o dobrovolnickou práci jako takovou. Je to i o příležitostech, které jim dokážeme nabídnout. V tom druhém nesporně česká společnost zaostává, asi proto, že dobrovolnictví si stále ještě nezískalo význam a pozici, jakou známe z jiných zemí.

Řekněte prarodičům…

Jednou z akcí, které sdružení podává je i každoroční předvánoční výlet. Projížďka Prahou je pro seniory, kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu nebo samotě nemohou předvánoční Prahu sami navštívit a kteří žijí ve svých domovech. Akce se koná 14. prosince a přihlásit můžete své blízké přímo přes internet nebo na recepci sdružení.

Jak jinak kromě dobrovolnické činnosti vás může veřejnost podpořit?

Veřejnost nás může podpořit finančně. K tomu může použít jednoduchý způsob, který naleznete na našich stránkách www.zivot90.cz. Určitě by bylo přínosné, kdyby česká společnost pochopila, že stárnutí neznamená gerontofobní břemeno v podobě nákladů na starobní důchody, jak se často s oblibou tvrdí, ale především je to příležitost pro změnu našich představ a projekcí stáří, jako nevyužitého potenciálu.

Bezplatná linka Senior telefon vyslechne ročně 12 000 osudů.

Bezplatná linka Senior telefon vyslechne ročně 12 000 osudů.

Máte nějaké cíle či přání do budoucna a jste spokojeni s dosavadními výsledky?

Přál bych si, aby byl formálně uznán význam našich služeb v systému. Stabilizovány finanční zdroje z veřejných rozpočtů. Za 21 let naší existence jsme úspěšně absolvovali 1000 grantových řízení. Neuspěli jsme dvakrát, z formálních důvodů. Ale ani toto jednoznačné skóre nepřesvědčilo státní a regionální úředníky o trvalé podpoře. Musíme každoročně znovu a znovu podávat další žádosti.

Přál bych si revizi systému sociálních služeb, schválení zákona o dlouhodobé péči, podporu celoživotního učení atd. S dosavadními výsledky jsme spokojeni.

Co byste považoval jako největší úspěch během celého působení nadace?

Za největší úspěch dosavadního působení občanského sdružení považuji, že stále jsme, že plánujeme další rozvoj.

 

Otázky pokládala Karolina Kolářová

Zdroj perexové fotografie: Život 90, o. s.

Zdroj ostatních fotografií: Život 90, o. s.

Alice Jendelová

Alice Jendelová

Jsem holka plná protikladů. Ačkoliv už věkem přes 20, stejně milovnice pohádek, Hello Kitty a hlavně Harryho Pottera. Ačkoliv už ne studentka, stejně sběratelka lepíků, notýsků, zvýrazňovačů a všelijakých dalších roztomilostí a nutností z papírnictví. Ačkoliv milovnice domova a svého klidu, stejně cestovatelka celým srdcem s mnoha cestovatelskými sny. A ačkoliv kuchtička, co mnohokrát něco připálí a zaneřádí celou kuchyň, stejně redaktorka sekce Na talíři. ♥

Zanechte komentář