Životní oběť versus majitel vlastního života

Osobní rozvoj Vztahy / 9.11.2013

Myšlenky, které pouštíme do své hlavy a kterým věříme, způsobují, zda žijeme kvalitní životy jako jejich majitelé nebo přežíváme jako životní oběti.

Nezávisle na úrovni vzdělání, barvě pleti, místa bydliště, věku, temperamentu, talentu nebo počtu dětí existují na světě dva typy lidí. Ti, kteří mají svůj život pevně ve svých rukou, a ti, jenž se zodpovědnosti za svůj osud vzdali. Kdo se má na světě lépe a žije hodnotnější život, se samo nabízí.

Ještě nedávno jsem byla prototypem životní oběti, ale vlivem dlouhodobých osobních problémů jsem se rozhodla zaměnit to zoufalé hledání smyslu života za jeho nalezení. A tak se tvrdou prací rodí z obětního beránka šťastná bytost s vlastními názory a vlastním plánováním životních cílů. Proto bych ráda popsala, čím především se liší životní bludičky od těch, co míří ke hvězdám…

1. Problémy v našem životě

Oběti se na problémy ve svém životě dívají jako na obrovské břímě. Trápí a vysilují se tím, že se jim snaží vyhnout – přehodit jejich řešení na někoho jiného nebo je šikovně obejít. Je to opravdu náročná práce, protože problémy přicházejí dennodenně a oběť na jejich obcházení vynakládá veliké množství energie. Navíc jim tyto úhybné manévry ničí sebevědomí a jejich hrdost.

Pro vlastní pány je problém a jeho vyřešení jako cvičení, které je posiluje, zvyšuje jejich sebedůvěru a rozšiřuje možnosti.

2. Zvyk vyvarovat se trapnosti

ID-10054806

Majitelé životů se rozhodně neberou zbytečně vážně a jsou schopni zasmát se sami sobě. Zdroj: freedigitalphotos.net

Tento zvyk jsme si mimoděk budovali celé roky, přesto je možné se jej zbavit. Majitelům vlastního života přijde bezpředmětné zabývat se malichernostmi typu – pozor, abych neudělal nějaký trapas; pozor, aby se mi snad někdo nesmál; pozor, aby po mém výroku nezůstalo ve vzduchu viset trapné ticho.

3. Vina

Oběť není schopna zodpovídat za své činy. Obyčejné konstatování skutečnosti, ať už vyřčené partnerem, kamarádem, rodičem nebo dítětem, je schopen přetransformovat ve své hlavě na jasné obvinění, a tedy důvod jít tvrdě do protiútoku a vyjasnit si, kde je pravda. Po vynesení oprávněné kritiky pak začne s hledáním viníka v nejbližším okolí. Často pod tíhou vlastní frustrace se snaží přinutit ostatní, aby se cítili provinile kladením hloupých otázek jako: „Proč jsi to neudělal jinak?“ nebo „To se nestydíš?“

Majitel svého života neslyší kritiku tam, kde není. Pokud tam je, pak bez emocí zauvažuje nad získanou informací a pakliže je oprávněná, nepotřebuje se vymlouvat, kritiku přijme a s ní i zodpovědnost za chybu. Rozhodně se z omylu nehroutí. Pakliže výtka oprávněná není, vyjádří svůj opačný názor a dále se o problematiku nepře. Zaujme postoj – je to tvůj názor a já jej respektuji, myslím si ale něco jiného. Do vyhrocených debat a hádek se nepouští. Neplýtvá zbytečně svou energií. Neobviňuje a nekritizuje ostatní. Respektuje druhé takové, jací jsou i s jejich jiným prožíváním a přistupováním k problémům. Žije svůj vlastní život.

4. Vztahy

Majitel života si váží sám sebe a nečiní mu problém vytvořit vztah plný lásky a respektu. Zároveň si je vědom toho, že vztah není generátorem štěstí a partner není povinen pečovat o jeho blaho. Potřebuje svobodu a vyžaduje, aby se milovaná bytost rozhodovala sama za sebe a byla sama sebou. Odmítá být závislý nebo nést něčí závislost.

Máte plnohodnotný vztah? Zdroj: foter.com

Máte plnohodnotný vztah? Zdroj: foter.com

Oběť je naopak na svém partnerovi závislá plně – emočně a často i fyzicky. Pokud má pocit, že se jí partner vzdaluje, ochromuje ji ničivý strach z jeho ztráty a s tím přicházejí i zoufalé techniky na jeho udržení a předcházení jeho ztrátě či nevěře, jako je vydírání, manipulování, trestání, naschvály, msta… Těmito praktikami ve většině případů svého miláčka posílá přímou cestou do náruče jiné osoby nebo v horším případě jej drží v dlouhodobě nefunkčním vztahu, kde láska a úcta už dávno nehrají svou roli.

5. Práce

ID-10091425

Životní oběť si nechává neoblíbenou prací vysávat spoustu energie. Zdroj: freedigitalphotos.net

Životní oběť zpravidla nejde cestou dlážděnou svým nadáním a talentem. Bez vědomí svého poslání na této planetě se vyučila nebo vystudovala obor, jenž se stal v té době cestou nejmenšího odporu, a na základě toho si pak našla práci v domnění, že tento osud je nezvratitelný a až do důchodu je nucena docházet do ubíjejícího zaměstnání, cítí se málo ohodnocená a nespokojená. Kdykoli je to možné, bere si nemocenskou dovolenou, aby z toho zoufalství alespoň na chvíli unikla…

Majitel života – pokud mu to v dětství bylo znemožněno – se snaží nalézt svůj talent a milovanou činnost. Je si vědom toho, že po vystudování školy se možnosti neuzavírají a kdykoli se rozhodne, může se vydat takovým směrem, jakým chce. Dělá jen činnost, která mu přináší osobní uspokojení a povznáší jeho ducha, raduje se z každého dne stráveného ve své práci a je vděčný za to, že je mu tato činnost umožněna. Proto k němu také proudí energie peněz. Kromě práce, která majitele svého života naplňuje, se raduje ze života také tím, že má spoustu koníčků, zajímá se o vše nové a nefunkční činnosti je schopen opustit, aby udělal místo novým, fungujícím.

6. Sebeláska

Majitelé života jsou motivováni touhou růst. Dopřávají si to nejlepší, protože si váží sami sebe. Každý den je pro ně potěšením. Rádi se o ně dělí s jinými lidmi. K jejich životům patří problémy stejně jako k životům obětí, ale když zdraví jedinci upadnou, vstanou, opráší se a pokračují v životě. Citově se nezablokují. Majitelé životů se neženou za štěstím. Prostě žijí a štěstí je jejich odměnou.

Náš dosavadní život je výsledkem toho, jak jsme doposud přemýšleli. Obrat od negativního myšlení k pozitivnímu je možný jen vytrvalým tréninkem. Ale ten výsledek! Najednou máte pocit, že můžete všechno. Zavřete oči a sněte… Čím byste si přáli být? Co byste si přáli mít? S kým byste chtěli žít? Vše, co si vysníte, je možné proměnit v realitu. Je to jen o našem způsobu přemýšlení, jasných cílech a důsledných, postupných, promyšlených krocích. Stačí už jen vykročit!

Tím, jak se budete vyjadřovat o svých schopnostech, se můžete osvobodit. Síla, kterou vidíte u jiných, je i ve vás. Můžete ji nalézt ve svém nitru nezávisle na tom, kdo jste, nezávisle na tom, kým jste si vymysleli, že jste.                                                                                                                                                                                                                                          Steve Chandler

Zdroj perexové fotografie: freedigitalsphoto.net

Michaela Zdráhalová

Michaela Zdráhalová

Jsem nenapravitelná bojovnice za svobodu lidského ducha a mám silnou potřebu pomáhat těm, co o to stojí, na cestě za štěstím...

Zanechte komentář