Připomeňme si 28. říjen

V obraze / 28.10.2013

Den, kdy v roce 1918 byla vyhlášena samostatnost již neexistujícího Československého státu. Pro Čechy státní svátek, pro Slováky nikoliv.

Zdroj: wikimedia.org

Vlajka Československa, Zdroj: wikimedia.org

28. října si Česká republika připomíná vyústění boje za svoji samostatnost a tedy vymanění se z područí Rakousko–Uherské monarchie. Pro někoho nesmyslný státní svátek, jež stojí na základech zaniklého státního útvaru. Pro někoho čas připomenutí a uvědomění si svých kulturních i geografických kořenů z hlediska historie.

Češi nikdy nepřijali Rakousko–Uherskou monarchii za svou, ale snahy o prosazování samostatnosti byly vždy hned v základu ze strany monarchie umlčeny. Až během první světové války se osamostatnění začalo jevit jako reálné, ostatně válka sama tomu napomohla.

Velkou osobností v boji za formování nového státu byl bezesporu T. G. Masaryk, který své aktivity, napojené na domácí odboj vedený Edvardem Benešem, řídil z exilu. Jejich cesta k samostatnému státu byla nekompromisní, neustupovali ze svých požadavků a nespokojili se s nabídkou autonomního státu nebo federalizace v rámci monarchie, což navrhl v říjnu 1918 císař Karel I. ve svém manifestu.

Vyhlášení samostatnosti

Významným dokumentem pro samostatnost státu byla Washingtonská deklarace z 18. října 1918, která byla v podstatě prohlášením nezávislosti československého národa. Takzvaná Andrássyho nóta, která 28. října vešla v platnost, byla považována za konec monarchie. To vedlo k bouřlivým oslavám a demonstracím a navečer 28. října 1918 bylo Národním výborem v Praze vydáno manifestační provolání o vzniku samostatného Československa. O pár dní později, 30. října 1918, přijala Slovenská národní rada deklaraci v Martině a odsouhlasila přijetí idey československé státní jednoty. Moc převzal Národní výbor, který reprezentovali „muži 28. října“ – Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla a Vavro Šrobár.

Tomáš Garrigue Masaryk. Zdroj: Josef Jindřich Šechtl, wikimedia.org

Tomáš Garrigue Masaryk. Zdroj: Josef Jindřich Šechtl, wikimedia.org

28. říjen 1918 je tak považován za vznik tzv. „první republiky“ (1918 – 1938). Zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi (připojila se až o rok později). Prezidentem byl 14. 11. 1918 zvolen T. G. Masaryk. Do čela nové vlády usedl Karel Kramář. Na území tehdejší republiky se hovořilo česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky i rumunsky.

28. říjen dnes

Jak vnímá tento den naše generace? Myslím, že pro spoustu z nás je to svátek těžko uchopitelný. Je tomu 95 let a málokdo má prarodiče nebo dokonce praprarodiče, kteří by mu o dané době vyprávěli.

Když jsem se na toto téma ptala lidí okolo sebe, tak z velké části nebyli moc výřeční. Většina z nich v našem rozhovoru sklouzla k 17. listopadu 1989, což je pro ně bližší svátek. Přece jenom dobu komunismu zažili naši rodiče a máme ji v sobě silněji zakořeněnou.

To ale neznamená, že bychom měli 28. říjen 1918 opomíjet. Je to důležitý den, který nám připomíná ukotvení našeho státu v historii. Měly bychom si tento den připomínat, podívat se na dokument nebo si přečíst článek o tomto tématu a uvědomit si souvislosti. Pokud nebudeme znát svou historii, budeme jako stromy bez kořenů.

Hezké shrnutí událostí okolo 28. října nabízí následující video:

Postoj Slovenska

Jak jsem se zmínila už na začátku, Slováci tento den neuznali jako státní svátek. Jako svůj památný den označili 30. říjen, kdy byla přijata „Martinská deklarace“, která vyjadřovala právo na nezávislost národa a vůli Slováků, žít ve společném státě s Čechy.  Dlouho se vedl spor o „Pittsburskou dohodu“, která Slovákům slibovala v novém státě autonomii. Ta však nakonec nebyla dodržena a panovaly spíše snahy posílit ideu jednotného československého národa.

Pokud Slováci 28. říjen odmítají, nemůžeme jim nic vyčítat. Pomohli jsme jim z útlaku Maďarska a umožnili tak rozvoj, avšak bez nulové autonomie. Stejně tak nám Rakousko-Uhersko pomohlo k rozvoji, ale plně jsme byli v jejich područí. Důležité je uznat tento fakt jako odrazový můstek pro dnešní podobu obou států.

Jaký význam pro vás má 28. říjen? Berete ho jen jako den volna, nebo ho vnímáte hlouběji?

Zdroj videa: youtube.com

Zdroj perexové fotografie: commons.wikimedia.org

Gabriela Nováková

Gabriela Nováková

Bylo by dobré změnit svět.

Zanechte komentář