Najděte magii v knihách

Literatura / 14.1.2013

Základem je latinské slovo occultus, což znamená skrytý nebo utajený, stejně jako víru ve zvláštní působení skrytých přírodních sil.

Význam slova a historie okultismu

V okultismu se vyznávají magické síly vycházející z přírody nebo vesmíru. Věřící lidé se snaží s nimi navázat kontakt různými způsoby, například pomocí věštění, čarodějnictví, vyvolávání atd. Jedna z  prvních zmínek o okultismu se objevuje již v Ráji (pozn. redakce: viz Bible), kde ďábel využil okultních sil a použil hada jako svého prostředníka k oblomení Evy. Zmínky o magii a okultních vědách se našly již v egyptském a mezopotámském písemnictví. Okultismus byl vždycky brán jako nepřítel křesťanství. Někteří si dokonce myslí, že satan je schován za rouškou vědy a prostřednictvím knih, médií svoje vynálezy prodává společnosti, která se pak obrací na démonické síly.

Okultní vědy na začátek

První z knih, které bych představila pro začátek je Okultismus od A do Z  od Simona Coxe a Marka FosteraAbecedu okultismu aneb využití tajných věd v praxi od Věry Kubištové.

Okultismus od A do Zet představuje nejen známé i méně známé okruhy okultismu, ale i významné osobnosti zabývající se tajemnými naukami jako například alchymista a okultista Hrabě St. German, William Blake nebo jméno, které proslavila kniha i film Harry Potter a Kámen mudrců – Nicholas Flamel, jenž je spojován se zázračným elixírem života. Ale hlavním tématem je rozbor různých okruhů okultismu počínaje andělologií přes hermetismus, hypnotismus či kabalu konče vúdú a Wiccou.

Kašpárek si čerta zabije, zlý čert už nežije
a pan král se raduje.

(J. Kruse: Čarodějnice mezi námi)

Na rozdíl od výše jmenované knihy se další kniha více zaměřuje na praktické využití. Čtení z rukou, rozpoznání povahy člověka dle drobných znaků – tvar očí, nosu či úst. Rozebírá člověka pomocí vizuálních detailů na celém těle. Podobná kniha je od Jeana des Vignes Rougese, který se zaměřil pouze na čtení osudu z rukou, stejně tak nazval i svoji knihu.

Další kniha, která stojí za zmínku, je Okultismus: Poselství z neznáma od Hermanna Schreibera.Autor nevnucuje čtenáři svůj pohled na věc, nýbrž jej podněcuje, aby si utvořil vlastní názor, neboť ani v 21.  století nelze nad některými jevy jen mávnout rukou.“ (Zdroj: Okultismus: Poselství z neznáma)

Dalším výborným svazkem je Velká učebnice čarodějnictví a magie, kde se opravdu setkáme s různými lekcemi, jak připravit sabat či  naučit se  s bylinkami a různým formulacím. Tato kniha je určena pro bílou magii, především pro čarodějnický kult Wicca.

Hitler a Okultismus

Rozpoutal války na zemi i ve vodě, ale bylo mu to málo, tak zabrousil i do světa okultismu. Díky chtíči po moci navštívil Českou republiku, kde ho nejvíce zajímaly jihlavské katakomby opředené tajemstvím a nabité temnou  energií.  Hitler věřil, že v katakombách se skrývá brána do jiné dimenze nebo snad do samotného Pekla. Ať už hledal, co chtěl, zřejmě nic nenašel. O tomto fanatickém okultistovi bylo napsáno mnoho knih a natočeno mnoho dokumentů. Knihy například jako Hitler a okultismus, Nacisté a okultismus či Okultní kancléř jsou k sehnání v každé městské knihovně.

Svítící chodba v jihlavských katakombách, která byla takto natřena nacisty, aby nikdy neztratili směr.

Svítící chodba v jihlavských katakombách, která byla takto natřena nacisty, aby nikdy neztratili směr. Zdroj: krizemkrazem.cz

Temná magie

Goetie

Goetie patřící do černé magie, neboť vyvolává démony, kteří plní čarodějovy příkazy většinou pro vlastní potřebu. Aleister Crowley, nazýván “Netvor s číslem 666″, napsal knihu Goetie: Menší klíč krále Šalamouna, ve které tvrdí, že: ,,Její duchové nabízejí prostředky, jak si zlepšit životní postavení, a zabývají se vším, co člověka zajímá. Počínaje vytouženými materiálními předměty přes zdraví a sex až po vědomosti.

Ordo Templi orients

Řád, který vznik až v roce 1896. Řád, který získal post satanský i přes nesouhlas členů. Nálepku satanský dostal díky provozování sexuální magie.  Členové používají sex jako součást duchovního osvícení. I tento řád je spojen se jménem Aleister Crowley. Crowley do řádu zasadil svou vlastní církev Thelemy, o níž byl přesvědčen, že jednou bude nástupkyní křesťanství.  Tento řád je rozšířen především v USA a skýtá kolem tří tisíc členů.

Satanismus

Je kult, který uznává padlého anděla čili Satana, ztělesnění zla. I satanismus má své směry, v historii to bylo lidové čarodějnictví nebo klub pekelného ohně. V dnešní době se ukazuje v jiných formách – teistický satanismus, LaVeyův satanismus.

Nekromancie

Sice tolik nepatří mezi temnou magii, ale je odsuzována pro svoji morbiditu. Nekormancie je komunikace se zemřelými, vychází z myšlenky, že duše člověka po smrti někam pokračuje, a proto je možné ji přivolat zpátky. Nejlépe popsal rituály nekromantů Luise Spence v knize Encyklopedie Okultismu (1920).  Křesťani i židé prohlašují nekromancii za zakázanou, za velký zločin. Ti, již ji použijí, budou navždy Bohem zatraceni.

 Upíři a vlkodlaci

Asi nejznámější postavy různých hororů od počátku až do této doby, produkty temné magie. Jsou často staveni do hlavních knižních či filmových rolí. Nejznámější z nich je Stokerův Drákula. Už  od pradávna putují mýty o stvoření těchto pekelných výtvorů. Upíři či nemrtví noční tvorové sající krev lidským obětem. Vznik upíra se v různých náboženských kulturách liší, někdy je to člověk, který umřel nepřirozenou smrtí či člověk pohřbený bez řádného obřadu, nebo někdy prostě jen postačí kousnutí od dalšího upíra.

Varšava 4. září. V poště z Kamience bylo sděleno, že upíři neboli krvesajci se nyní chovají docela rozumně a netropí tolikero nesmyslné neplechy, jak tomu bylo doposud.

(Vossische Zeitung, Berlín 1738)

Vlkodlak jinak i lykantrop se při úplňku mění v křížence vlka a člověka. (Zdroj: magic-ring.cz)

Vlkodlak jinak i lykantrop se při úplňku mění v křížence vlka a člověka. Zdroj: magic-ring.cz

Vlkodlaci jsou lidé s darem proměnit se ve vlka nebo jiné zvíře mu podobné. Stejně jako u upíra vznik vlkodlaka je velmi různorodý. Vlkodlakem se člověk může stát za pomoci kletby či umrlce, přes kterého skočila vzteklá kočka či pes nebo dokonce styk s vlkodlačí močí.

Mnohdy o půnoci, kdyz jsem spal,
vrátil jsem se na východ domů, odkud jsem byl volán,
a v třesknutém mrazu jsem se viděl šedý a hnaný
chudými vesnicemi, zpola ve sněhu zahrabanými,
do unavených hřbetů, jež padaly samy od sebe k zemi,
zatínal jsem ostré zuby, špičaté drápy.

(Horst Lange, Černá Louka, 1937)

Nevědomá přítomnost okultismu v každodenním životě

Možná si to ani neuvědomujete, ale každý z nás má občas svůj talisman, který má u sebe (ať při obyčejné zkoušce ve škole nebo při důležitém rozhodnutí). Nebo šťastné číslo, které občas ovlivňuje naši vůli. Dalším aspektem je naše pověrčivost – černá kočka přes cestu či nešťastná 13 a nedej bože spojená s pátkem. V každém z nás je trochu okultismu, i když ho někteří popírají.

Tady zakončíme náš magický článek.  A vězte, že bych mohla psát ještě dál. Ale pokud i vy najdete zalíbení v okultních vědách, věřím, že si vlastní okruh najdete.

Zdroj perexové fotografie: duchovno.mysteria.cz

Jana Kubištová

Jana Kubištová

Pokud Vám přes cestu přechází černá kočka, znamená to, že to zvíře někam jde.

Zanechte komentář