Spor Gruzie a Ruska o Jižní Osetii pokračuje

V obraze / 12.10.2013

Rusko pokračuje ve stavbě oplocení mezi Jižní Osetií a Gruzií.

Spolu s Jižní Osetií se spor mezi Ruskem a Gruzií týká také oblasti Abcházie. Podle Ruska a několika dalších zemí jde o samostatné, nezávislé státy, podle Gruzie a drtivé většiny světa jsou obě oblasti pouhými více, či méně autonomními oblastmi Gruzie. O oblast Jižní Osetie proběhla v roce 2008 válka mezi Ruskem a Gruzií .

Stavba plotu

Oplocení oblasti Jižní Osetie probíhá už několik let, v posledních měsících se výstavba velmi zrychlila. Velký podíl na tom má právě ruská pomoc. O ukončení stavebních prací žádala Gruzie již několikrát, tentokrát se ale obrátila na Evropskou unii a NATO a domáhá se pomoci. Obě organizace odsoudili kroky Ruska jako porušení mezinárodního práva. Stavba oplocení také vede ke zhoršení vztahů a situace v regionu. Jak NATO, tak Evropská unie podporují teritoriální integritu Gruzie a odmítají uznání obou oblastí Ruskem.

Co musí stát mít, aby byl státem?

  • stálé obyvatelstvo
  • jasně definované území
  • nezávislou a svrchovanou vládu, která svoji moc uplatňuje na celém definovaném území a nad veškerým svým obyvatelstvem
  • + schopnost vstupovat do vztahů s ostatními státy (být uznán ostatními státy)

Rusko ovšem na podobné výzvy nereaguje a ve výstavbě pokračuje, což nesvědčí vztahu s Gruzií. Ten se začínal zlepšovat po zvolení nového gruzínského premiéra, ale za současné situace stojí obě země znovu proti sobě.

De facto státem

Vývoj situace v Jižní Osetii je úzce spjat s vývojem v Abcházii. Obě oblasti vyhlásily několikrát jednostranně nezávislost, až je v roce 2008 uznalo jejich nezávislost Rusko, následované Nikaraguou, Venezuelou, NauruTuvalu. Zbytek světa nezávislost nepřijalo a uznává územní jednotu Gruzie. Ta je ochotná tolerovat Abcházii a Jižní Osetii nejvyšší možný stupeň autonomie, ale nikoli samostatnost.

Abcházie a Jižní Osetie se, za podpory Ruska, odvolávají na poměrně široké mezinárodní uznání Kosova. V porovnání právě s Kosovem mají oblasti víceméně stejné předpoklady pro uznání, mezinárodní společenství se ale v případě Kosova a Abcházie a Jižní Osetie rozhodlo rozdílně.

Zdroj perexového obrázku: commons.wikimedia.org

Jana Brouková

Jana Brouková

Chcete být také V obraze? Zaujalo vás něco a chcete se k tomu vyjádřit? Napiště mi na jana.broukova@generace21.cz

Zanechte komentář