Nezletilí mohou volit také aneb Studentské předčasné parlamentní volby 2013

V obraze / 9.10.2013

Předčasné parlamentní volby 2013 se blíží a volební lístky letos přišly do ruky i nezletilým studentům!

Že se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky týkají jen zletilých? To už dávno neplatí! Seznamte se s letošními Studentskými předčasnými parlamentními volbami 2013.

Střední škola, gymnázium či učiliště, zapojit se mohou všechny

Studentckých parlamentních voleb se zúčastňuje čím dál více škol. Zdroj fotografie: Daniela Kaminská, Generace21

Studentských parlamentních voleb se zúčastňuje čím dál více škol. Zdroj fotografie: Daniela Kaminská, Generace 21

Aby si studenti ze středních odborných škol, učilišť a gymnázií neodnesli jen vědomostní znalosti a poznali, co existuje dále za školou, uspořádala společnost Člověk v tísni ve spojitosti se vzdělávacím programem Jeden svět na školách v roce 2010 první studentské volby. Od tohoto roku studentské volby probíhají v souvislosti s řádnými volbami v České republice pravidelně.

Studentské volby jsou součástí projektu Kdo jiný?, který má za cíl podpořit mladé k aktivnější účasti ve společnosti. Možnost nezletilých volit „nanečisto“ je má vést k osobnímu rozvoji v demokraticky smýšlející a odpovědné občany.

Účastnit se projektu mohou všechny střední školy v České republice. Zájem škol stále roste a v České republice Studentské volby nabývají na popularitě. Podle výzkumu po prvních Studentských volbách v roce 2010 vzrostlo množství prvovoličů z řad studentů v řádných volbách o 6% poté, co se podíleli na Studentských volbách na své škole.

Pokud máš občanku, můžeš volit

Jak to tedy vlastně probíhá? Velmi podobně jako u opravdových voleb! Školy měly možnost zaregistrovat se  do 19. září, a to prostřednictvím elektronického formuláře. Po té obdržely propagační plakát, pokyny pro realizaci a sběr výsledků, volební lístky a informace týkající se parlamentních voleb, úřední vlády a předčasných voleb.

Studenti měli možnost volit strany, které kandidovaly  jejich kraji. Zdroj fotografie: Daniela Kaminská, Generace 21

Studenti měli možnost volit strany, které kandidovaly v jejich kraji. Zdroj fotografie: Daniela Kaminská, Generace 21

Časový harmonogram Studentských voleb vycházel ze zkrácených termínů předčasných voleb a studenti měli možnost volit politické strany kandidující do Parlamentu České republiky.

Samotnou organizaci měli na starosti samotní studenti dané školy. Vytvořili si svou tříčlennou volební komisi, která měla za úkol samotnou realizaci voleb. Jako u těch opravdových nechyběla volební místnost, plenta, zapečetěná volební urna a místo pro sezení volební komise. Hlasovací lístky obsahovaly seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly příslušnému úřadu své kandidátní listiny. Voliči měli možnost volit strany, které kandidovaly pouze v jejich kraji.

Volič musel být starší patnácti let. Ve volební místnosti sdělil komisi své jméno, některé školy pro lepší efekt dožadovaly i doložení občanských průkazů.

Samotné volby probíhaly od 2. do 3. října a po jejich ukončení volební komise sečetla počet platných lístků a do druhého dne voleb pedagog zaslal výsledky hlasování ke zpracování.

Pro koho studenti nejvíce hlasovali?

Výsledky byly uveřejněny hned druhý den, tedy 3. 10. 2013. Studenti vybírali celkem ze 24 stran, koalic a hnutí a největší úspěch měla u studentů česká politická strana TOP 09Česká pirátská strana. Nejvíce voličů hlasovalo v Praze, kde strana TOP 09 získala 29,19% hlasu a Moravskoslezském kraji, kde Piráti zvítězili s 19,68% hlasu.

Výsledky studentských voleb zpracovávala nezávislá agentura Millward Brown a jsou uveřejněny na webových stránkách organizace Jeden svět na školách http://www.jsns.cz/.

Zdroj perexové fotografie: Daniela Kaminská, Generace 21

Daniela Kaminská

Daniela Kaminská

Člověk, který chce vědět všechno o všem a lenost je pro něj kamenem úrazu. Milovník fauny, kterému naopak flóra nic neříká. Člověk s věčným zájmem o lidi, společenské jak dění, tak chování a na neposledním místě kočky.

Zanechte komentář