St. Andrews slaví významné jubileum

Cestování / 7.10.2013

Tři zdánlivě neslučitelná odvětví lidského zájmu – víra, golf a vzdělání se významně podílejí na věhlasu skotského města St. Andrews.

St. Andrews je město ležící na východním pobřeží Skotska, přibližně uprostřed mezi městy Dundee a hlavním městem Edinburgh. Město jako takové není moc velké, což vzhledem k jeho věhlasu překvapí nejednoho návštěvníka. V St. Andrews trvale žije zhruba 14 tisíc obyvatel, během akademického roku počet obyvatel díky zdejší univerzitě stoupá až o třetinu. Ani co do rozlohy nevyniká město velikostí, jeho centrum má napříč jen asi jeden a půl kilometru a skládá se v podstatě jen ze tří hlavních ulic – North, South a Market Street, které jsou lemované středověkými kostely, starými pokřivenými domky a univerzitními budovami.

Kolébka skotské víry

Už samotný název odkazuje na historické a náboženské kořeny města St. Andrews – město je pojmenováno po jednom z Kristových apoštolů svatém Ondřeji. Duchovní počátky města se dle dostupných pramenů datují již do osmého století. Význam St. Andrews dále dokládá vznik biskupství v jedenáctém století a hned v následujícím století vybudování obrovské honosné katedrály. Ta po sedm století byla největší skotskou katedrálou vůbec, než i ona padla na oltář dějin. V šestnáctém století byla vypálena a postupně rozebrána pro stavbu nových domů v okolí. Pustošení přežila jen část obvodových hradeb, základních nosných stěn, věží a také hlavní – západní brána.

Ruiny katedrály nejsou jedinými náboženskými relikty ve městě. Poblíž nich se nachází ještě přístupná věž St. Rule’s. Ačkoli je věž v areálu katedrály, nebyla původně její součástí. Věž je pravděpodobně pozůstatek kostela z jedenáctého století, který byl vystavěn k uchovávání ostatků sv. Ondřeje. Z budovy kostela se do dnešních dní nezachovalo nic, pouze zmíněná věž, která nyní slouží jako rozhledna.

Podle pozůstatků se odhaduje, že katedrála byla vysoká více než 100 metrů.

Podle pozůstatků se odhaduje, že katedrála byla vysoká více než 100 metrů.

Ze sakrálních staveb se dochovala ve městě ještě řada kostelů, které jsou důkazem slavné duchovní minulosti: kostel Svaté trojice, kostel sv. Leonarda, Martysův kostel a kostel Hope Park.

Ve východní části města můžeme nalézt ruiny další z původních dominant města. Ač to není na první pohled zřejmé, i tato památka má co dočinění s církví. Řeč je o St. Andrewském hradě. Pomyslný základní kámen hradu položil biskup Roger de Beaumont na začátku 13. století, který si hrad stavěl jako součást již existujícího biskupského paláce, a to především pro svou ochranu. Nejvýznamnější úlohu hrad plnil během anglicko-skotských válek a to se mu nakonec stalo i osudným. Skotové hrad sami zničili a to jen proto, aby znovu neupadl do anglických rukou.

Univerzitní město

Podstatným pozůstatkem minulosti, který ale přetrval svou funkcí až do současnosti, je univerzita. Vznikla z iniciativy skotských vzdělanců 15. století a stala se tak třetí nejstarší univerzitou anglofonního světa (pozn. dvě nejstarší univerzity jsou Oxford a Cambridge), nejstarší univerzitou Skotska a dodnes je jednou z nejprestižnějších univerzit Britských ostrovů. Prestiž univerzitě zvyšuje každý úspěšný absolvent, přesto největší zásluhu na její míře má úspěch pěti laureátů Nobelovy ceny. V současnosti se o její zpopularizování nejvíce zasloužil princ William, který na ní před pár lety studoval – právě tady se seznámil se svou chotí vévodkyní Kate.

Jedna z univerzitních budov.

Jedna z univerzitních budov.

Jak již bylo prozrazeno v titulku článku, St. Andrews letos slaví významné jubileum – University of St. Andrews dosáhla tento rok obdivuhodného věku 600 let. K této příležitosti probíhá v St. Andrews mnoho zajímavých akcí. V rámci hlavního oslavného ceremoniálu bylo na Univerzitě, konkrétně v Younger Hall, za přítomnosti největších mozků doby předáno šestnáct čestných ocenění významným světovým myslitelům současnosti. Mezi jinými také Hillary Clinton.

Současnost patří golfu

Golfová tradice je zde stará už stovky let. Je to právě golf, co se nejčastěji vybaví při vyslovení jména města St. Andrews jak ve Spojeném království, tak i jinde ve světě. Snad každý golfista sní o hře na Old course (nejslavnější hřiště v St. Andrews).

Zdejší golfový klub Royal and Ancient se těší obrovské prestiži, ačkoliv ve skutečnosti nevlastní ani jedno ze sedmi hřišť, která se nachází v bezprostředním okolí města. Všechna jsou veřejně volně přístupná, tedy kromě období, kdy tam probíhá turnaj. Obrovská tradice, bohatá golfová historie spolu s výborným zázemím se zasloužily o celosvětově užívaný přídomek města „Domov golfu“.

Pohled na 17. jamku

Pohled na 17. jamku slavného Old Course

Na závěr jen prozradíme motto města St. Andrews, které prostupuje celými jeho dějinami i soudobými aktivitami a dokonce je součástí městského erbu: „Dům spiro, spero“, což v latině znamená: „Dokud dýchám, doufám“. St. Andrews jistě doufá, že se dál bude těšit stejné ne-li vyšší oblibě jak u studentů, tak u golfistů a samozřejmě i u turistů.

Zdroj všech použitých fotografií: Wikimedia Commons

Alžběta Holková

Alžběta Holková

Nevím přesně co chci, ale jdu si za tím :-) Jakékoliv dotazy a připomínky mi můžete sdělit buď prostřednictvím komentářů nebo na alzbeta.holkova@generace21.cz .

Zanechte komentář