Jaký je monoteistický sex

Osobní rozvoj Vztahy / 25.9.2013

Myslíte si, že je sex z pohledu monoteistických náboženství něco špatného? Pojďme se přesvědčit o opaku. Sex je totiž Boží!

Ve většinové společnosti panuje často představa, že slova sex a Bůh jsou jaksi v protikladu. Že lidé věřící mají k sexu nestandardní vztah. Buďto ho mají „zakázaný“, jsou frigidní, a nebo jej zvrhle prožívají potají. Věc se má ale zcela jinak. Pojďme se společně podívat, jak sex a sexualitu vůbec vnímají tři světové monoteismy – židovství, křesťanství a islám.

Sex je košer, když…

Židovství chápe lidskou sexualitu a sex jako dar Boží. Sex je však podle judaismu určen až pro manželství. Je pak chápán v prvé řadě jako prostředek pro vzájemné sdílení mezi mužem a ženou, upevňování jejich vztahu a obdarovávání se. Ve Starém Zákoně se pro pohlavní styk používá slovo „poznat“ (např. „Muž poznal svou ženu.“ znamená, že s ní měl pohlavní styk). Toto vyjádření má v sobě skrytý význam toho, že sex není jen otázkou těla, ale i srdce a mysli. Sex, prožitý z jakýchkoliv sobeckých důvodů je chápán jako zlo.

Sexuální život vyznavačů judaismu má přísné načasování. V čase menstruace a sedm dní po ní spolu manželé nemohou sexuálně žít, protože žena je v tomto období ve stavu rituální nečistoty. Někteří ortodoxní židé tento zákon interpretují tak radikálně, že v tomto období by muž ani neměl s žednou spát na jednom loži. Podle židovské tradice by se měl manžel starat o to, aby byl sex pro jeho ženu příjemný a nikdy by sex neměl být prostředkem manipulace s partnerem.

Zvláštnosti z židovské svatby

Židovská svatba má mnoho zvláštních pravidel. V minulosti byla dokonce provázena tradicí, při které byli novomanželé zavedeni do zvláštní místnosti, kde měli poprvé o samotě konzumovat manželství. Z místnosti byli puštěni až poté, co byla na čistě bílém prostěradle nalezena krvavá skvrnka… V dnešní době se od tohoto zvyku upouští a manželé jsou pouze symbolicky několik minut ponecháni o samotě v jakékoliv uzavřené místnosti.

židsvatba

Židovská svatba se odehrává pod baldachýnem. Zdroj: foter.com

Sexualita v křesťanství

Křesťané chápou sexualitu i sex taktéž jako dar Boží. A stejně jako v židovství je sexuální styk mezi mužem a ženou určen pro manželství. Lidské tělo, duše i duch jsou vzájemně úzce propojeny, a proto nelze sexuální život chápat jako něco pouze fyzického. Opravdovou intimitu na rovině ducha, duše i těla chovají křesťané ve velké úctě a vzhledem k její křehkosti a lidské zranitelnosti chtějí tuto jednotu budovat s jedním člověkem. Proto je i sexuální život ponechán až pro manželství.

Křesťanství chápe v sexualitě také její symbolickou rovinu. Sex jako úplné odevzdání se a přijetí toho druhého ukazuje na mystický vztah Ježíše Krista s církví, potažmo Boha s lidskou duší. Ne zřídka je také lidská touha po Bohu a Boží touha po člověku ukazována v obrazu toužebného čekání snoubenců jeden na druhého. Někdy je křesťanství neprávem přičítáno, že manželský sexuální život může probíhat jen v předepsaných sexuálních polohách. Tento předsudek však není pravdivý. Vynalézavosti vzájemné lásky se meze nekladou. Vše však musí probíhat ve vzájemné úctě, svobodě a lásce manželů.

Zvláštnosti z křesťanské svatby

Ani křesťanské svatební tradice nejsou o nic méně zajímavé než ty židovské. V dřívějších dobách se novomanželům požehnalo a svěcenou vodou pokropilo manželské lože a byly nad ním pronášeny žehnací modlitby.

A co na to islám?

Stejně jako v dvou předchozích monoteismech i v islámu je sexuální život ponechán výlučně manželskému svazku muže a ženy. Sex je podle islámu velmi intimní věc, a pokud je prožíván věrně, je věcí bohulibou. Aby si muslim mohl svou vyvolenou vzít, musí mít dostatek majetku na svatbu i zabezpečení manželky, proto se v muslimských zemích muži žení až ve věku, kdy jsou již delší dobu v pracovním procesu. Zajímavostí je také to, že pokud muž zjistí, že jeho žena nebyla již před manželstvím pannou, může být jejich sňatek anulován.

muslimky

Muslimky chodí zahalené od období své první menstruace. Zdroj: foter.com

Zvláštnosti z muslimského prostředí

Netradiční zvyklostí se řídí některé větve islámu. Jedná se o tzv. „dočasný sňatek“, při kterém muž, pokud je v boji nebo např. na dlouhodobé pracovní cestě a je tak vystaven pokušení nevěry, může uzavřít dočasný sňatek s jinou ženou, se kterou poté může dočasně sexuálně žít. Pro tuto praktiku však v Koránu nenajdeme adekvátní dovolení.

Zdroj perexové fotografie: foter.com

Alžběta Kalábová

Alžběta Kalábová

"Tajemství radosti je věřit, že je nám vždy dáno to nezbytné k tomu, abychom byli šťastní." (M.Delbrel)

Zanechte komentář