pixmac (upraveno)

Chování na internetu, za které se neplatí

V obraze / 23.9.2013

Nejen rasistické útoky, ale i hrubé osobní napadání se na internetu toleruje. Svědčí to dokonale o stavu společnosti.

Ve všech možných diskuzích pod zpravodajskými články i na sociálních sítích se díky dojmu anonymity uživatele šíří názory a výroky, kterými by v reálném životě člověk minimálně šetřil. Ať se jedná o témata politická, zahraniční nebo naprosto triviální, velmi často sledují zvrhnutí se diskuze na úroveň nadávek a urážek nejhrubšího zrna a tím snad ukazují vnitřní úroveň dotyčných diskutujících. Rasismus je jen jednou příkladovou z nejhorších, bohužel značně rozšířených součástí těchto diskuzí. Konečně nejen jich, zaplavil i sociální sítě jako Twitter nebo Facebook.

Rasismus „černých“ proti „bílým“

Na Facebooku existuje skupina s názvem Černa sila. K sedmému září čítá 632 členů převážně romského etnika. Po pročtení příspěvků na její zdi se čitatel dozví, že bílé ženy nestojí o nic jiného, než orálně uspokojit Romy, nebo že Češi se mají stydět za svou existenci na planetě. Vše je podáno mimořádně vulgárním a urážlivým způsobem, pomíjím značné množství gramatických chyb. Skupina je veřejná, tudíž potřebuje-li si někdo zvednout tlak, všechny příspěvky jsou k nahlédnutí pod uvedeným odkazem. Doporučuji zejména uživatelku La RoOsa Negra či pana Emilio Bander.

Na rasistické aktivity v této skupině byl upozorněn správce skupiny a požádán, aby jim učinil přítrž – bez odpovědi nebo jiné reakce. Následovalo odeslání upozornění do bezpečnostní sekce Facebooku, rovněž bez efektu. Posledním krokem bylo oznámení skupiny na oddělení internetové kriminality Policie ČR. Až tento třetí pokus se dočkal odezvy – na zdi skupiny se objevila výzva členům skupiny, aby se ohlásili, protože po nich jde policie.
Výsledek po měsíci a půl čekání: počet členů skupiny se nijak nezmenšil a nezmizel ani rasistický obsah příspěvků. Přitom někteří členové skupiny uvedli ve svém profilu své celé jméno nebo i školu, kterou navštěvují. Přesto tento jejich trestný čin hanobení národa a rasy na internetu nebyl nikdy potrestán a jak je vidno, nejspíš ani nebude.

Rasismus „bílých“ proti „černým“

Sociální sítě hostí i rasistické extremisty opačného ražení. Slouží jako místo pro koordinaci a domluvu jak neonacistů, tak i dalších individuí, kteří nepochopili podstatu ústavy a lidských práv. Soukromí skupiny je sice nastaveno na „tajná“, ale jinak se příliš neliší. Ani  zde nezasahuje policie nijak efektivně.
Naštěstí zde alespoň občas zafunguje slušná část občanské společnosti (nejlepší policista, jakého znám), jako se to stalo například v této diskuzi. Slečna zde nabízela vybavení radikálům na jejich demonstraci. Ostatní účastníci chytrým způsobem natolik její nabídku překroutili a zesměšnili, že slečna svou nabídku nesmírně rozladěná stáhla. Považuji to za skvělou reakci, která nenásilným způsobem dala najevo nesouhlas s jejími postoji.

Přikládám pro ilustraci začátek diskuze, celá je k nahlédnutí na odkazu výše.

Vítězství humoru a rozumu. Zdroj Facebook.com

Vítězství humoru a rozumu. Zdroj Facebook.com

Internetová kriminalita tohoto „drobného“ ražení je pravděpodobně z pohledu policie méně důležitá než hackerské útoky Anonymous. Není tomu tak. Právě tyto skupiny spojují rasisticky smýšlející lidi a podporují se zde navzájem ve své nenávisti a nevědomosti. Není nejhorší, že za své rasistické výroky nenesou žádnou odpovědnost, ale to, že je mohou zjevně beztrestně šířit.

Růst a vůbec existence skupin jako Černa Sila nebo jednotlivců typu slečna Pikanová by měla být vykřičníkem pro celou společnost jak z důvodu její kriminální podstaty, tak jako zrcadlo pro společnost samu, aby se sama zamyslela nad vlastní úrovní morálky a hodnot prezentovaných na internetu. Internet nedává jen anonymitu (ať už zdánlivou nebo reálnou). Dává nám obraz skutečného stavu smýšlení a postojů lidí. Jako takový je neocenitelným nástrojem pro sebehodnocení a sebereflexi.

Co my osobně publikujeme na internetu, přičemž to samé se neodvážíme pronést na ulici?

 

 

Zdroj perexové fotografie: pixmac.cz (upraveno)

Anna Jordanová

Anna Jordanová

Profesionální studentka s amatérským zájmem o politologii, historii a filosofii. Fanatický obdivovatel čajoven, podzimních parků a čokolády, naopak zavilý odpůrce umělého ovoce v jogurtech a nestabilních krytů od kanálů.

Zanechte komentář