Smrtící honba za dokonalou postavou: mentální anorexie

Krása a móda / 6.9.2013

Anorexie stále častěji ohrožuje dívky, které si po vzoru dokonalých modelek vypěstují závažnou duševní chorobu, která v 5 % končí smrtí!

Mentální anorexie je duševní choroba psychosomatického charakteru, o jejíž existenci by měl mít ponětí každý. Jedná se o poruchu příjmu potravy, kterou trpí z 95 % mladé dívky a ženy. Diagnózu této nemoci lékaři sice nesdělují pacientům dlouho (v Mezinárodní klasifikaci nemocí je obsažena krátkou dobu), ale zato čím dál tím častěji. Nejen samy dívky (případně chlapci) by se měly mít na pozoru při neustálém honění se za dokonalou postavou, ale také jejich blízké okolí. Málokdy si pacient trpící mentální anorexií dokáže sám přiznat, že není něco v pořádku, jeho pohled na realitu bývá zkreslen.

Mentální anorexie je duševní choroba spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o vlastním těle.

Jídlo: nepřítel člověka

Anorexie spočívá v dlouhodobém odmítání potravy, kdy dívky nejedí vůbec či doslova minimálně a nedostatečně. Vypěstují si odpor k jídlu a sebemenší sousto je pak pro ně utrpení, ačkoliv se jejich život paradoxně točí hlavně kolem jídla – neustále přemýšlejí o tom, jak se jídlu vyhnout, jak zahnat hlad (nejíst), jak protivenství vůči jídlu skrýt před okolím atd. Vnímají to jako jakousi soutěž a připadají si úspěšné, protože ony překonají všechny ostatní, kteří jsou tlustí a kteří musí jíst.

Kromě odmítání potravy se dívky snaží stále udržovat v pohybu, případně přehnaně cvičí a snaží se pracovat na svých „problematických“ partiích. Když náhodou něco snědí, mohou se to ze sebe snažit vypudit užitím projímadel nebo vyvolat zvracení. Důležitým doprovodným prvkem anorexie je zkreslené vnímání sama sebe. Anorektici nejsou se svým tělem nikdy spokojení a i při své nízké váze si připadají tlustí. Váha, metr a zrcadlo jsou jejich nejlepšími přáteli a zároveň nepřáteli. Neustále se váží, měří a kontrolují v zrcadle.

Mentální anorexie

Člověk trpící mentální anorexií má zkreslené vnímání vlastního těla – připadá si tlustý. Zdroj: foter.com

Podvýživa, norma, nadváha?

Odborně se podvýživa a na to navazující anorexie určuje na základě minimální váhy člověka, která je stanovena na základě věku, výšky a váhy. K výpočtu se využívá tzv. BMI (Body Mass Index), které vyjadřuje míru obezity u člověka. Představuje jistou rovnici, po jejímž dosazení reálných číselných údajů vyjde určité číslo, podle kterého lze stanovit, kolik by měl člověk zhubnout nebo přibrat, aby minimalizoval zdravotní rizika spojená s podvýživou či obezitou. BMI se vypočítá tak, že se hmotnost člověka vydělí druhou mocninou jeho tělesné výšky v metrech (kg/m²). Číslo, které vyjde, by mělo být ideálně v rozmezí 19-25. Pokud je vyšší, trpíte obezitou, pokud je nižší, vaše váha je příliš nízká. Anorexie je specifická BMI menším či rovným 17,5.

Fakta o mentální anorexii:

  • Ve světě trpí 8 milionů lidí mentální anorexií, v ČR je zaznamenáno 90 tisíc.
  • Z 95 % jsou to dívky.
  • Mentální anorexie je považována za duševní chorobu s nejvyšší úmrtností.
  • Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky onemocní kolem 500 žen, z čehož 5 % případů končí smrtí.
  • Anorexií trpí pouze druhá až třetí generace.
  • Většina žen není spokojena se svým tělem – to je v podstatě norma, ale u cca 1 % žen se to nezdravě rozvine v anorexii.
  • V ČR se mentální anorexií zabývá například sdružení Anabell.

Kdy si dát pozor?

Nejrizikovějším životním obdobím pro vznik anorexie je mezi 12-18 věkem života, tedy v období puberty, kdy člověk prochází atypickými fyzickými i psychickými změnami. Nemoc se ale může objevit dříve i později. Anorexii mohou navodit různé příčiny, které jsou individuální. Velmi často chorobu navodí psychologické problémy, které mohou být pestrého charakteru. Obvykle nemoc propukne v době, kdy je dívka vystavena nějaké tíživé životní situaci. Může jít o problém v domácím prostředí, v mezilidských vztazích, ve škole atd. Anorexie může být reakcí na těžce zvladatelné emocionální problémy. Pacient touží po kontrole a perfekcionismu, což mu choroba poskytuje. Anorexii doprovází nízké sebevědomí.

Další příčinou, která je dána společností, je nastolený ideál. S dnešním ideálem krásy představujícím štíhlé modelky s dlouhýma nohama se setkáváme denně v časopisech, v TV, na ulicích atd. Většina žen není spokojena se svým tělem. V honbě za dokonalostí hubnou, drží diety, hladoví, cvičí a devastují své tělo. Může se stát, že ženám se povede zhubnout a ze všech stran slyší, jak jim to sluší. V některých případech jim to ale nestačí a naopak je to motivuje k tomu, aby stále hubly, což později vede k tomu, že si to natolik vsugerují, že už nemohou přestat a vede je to k jakémusi zadostiučinění.

Váha

Postižení anorexií se neustále váží, měří a prohlíží se v zrcadle. Za každé deko navíc se kárají. Zdroj: sxc.hu

Co je alarmující

Nemoc s sebou nese psychické i fyzické příznaky, avšak všechny jmenované se nemusí objevit u všech pacientů, příznaky jsou individuální. Pacient s diagnózou anorexie působí vyhuble a zviditelňují se mu kosti. Trpí poruchami spánku a v bdělém stavu se mohou vyskytovat mdloby nebo závratě, pacient pociťuje celkovou slabost. Tělo je dehydrované, což se navenek projevuje suchou kůží, vypadáváním vlasů, zhoršením pleti či lámáním nehtů. Lidem trpícím anorexií je stále zima, protože mají minimum podkožního tuku, a trpí na nízký tlak. Vyskytují se u nich poruchy srdečního rytmu, zácpy nebo naopak průjmy a bolesti břicha.

Dívky mají nepravidelnou menstruaci nebo menstruační cyklus úplně vymizí, což může vést k poruše plodnosti. Postupně začínají trpět i vnitřní orgány, hlavně ledviny a plíce. Nedostatek potřebných látek oslabuje kosti, což se projevuje častými zlomeninami. Negativně anorexie ovlivňuje i psychiku – anorektik je psychicky nevyrovnaný, trpí náladovostí, depresemi, úzkostmi, neprojevuje zájem o nic atd., v krajních případech se u něho objeví i sebevražedné sklony.

Jak anorexii léčit?

Na mentální anorexii neexistují žádné specifické léky. Jsou ale zavedeny určité postupy, jak s nemocnými pracovat. Pokud není choroba u pacienta natolik závažná, že by byl v ohrožení života, doporučuje se mu zatím ambulantní léčba. Pakliže má poškozené orgány a nemoc je už v pokročilém stadiu, musí být hospitalizován. V nemocnici mu je nitrožilně podávána potrava a napravují se orgány.

V neposlední řadě, vzhledem k tomu že se jedná o duševní chorobu, je potřeba urovnat psychiku, takže pacient se musí zúčastňovat ambulantně terapií, případně nastoupí do psychiatrické léčebny. Psychoterapie mohou probíhat individuálně, případně skupinově. Uplatňují se i jiné alternativy terapie jako například arteterapie, což je léčba prostřednictvím výtvarných aktivit. Stejně jako při obezitě, kdy dietolog vytváří pacientům jídelníček, anorektikům je též vytvářen stravovací plán.

Anorexie přináší do života přítěž, a i když se člověk vyléčí (fyzicky), stále v něm přetrvávají jakési psychické „pozůstatky“ nemoci a těžko se jich zbavuje. Nehledě na to, že stejně jako například u závislostí, hrozí návrat anorexie.

Mentální anorexie

Dívky s mentální anorexií jsou vždy na kost vyhublé. Zdroj: foter.com

Bohužel, nemocných s diagnózou mentální anorexie stále přibývá. V České republice je nedostatek lékařů nebo sdružení, které by se o postižené anorexií mohli postarat a poskytli jim potřebnou péči. Když se nemocný rozhodne pro léčbu, někdy musí na první schůzku s lékařem čekat i 3 měsíce, což může mít u této choroby i fatální následky. Pacient rozhodnutý se léčit by měl do péče nastoupit pokud možno co nejdříve.

Mentální anorexie nezhuntuje jenom vaše tělo, ale hlavně negativně ovlivňuje váš rozum a zdravý úsudek. Choroba parazituje hlavně v hlavě. Není to jako nějaká rýma, která vás trápí týden a pak jste zase zdravá jako rybička. Je to spíše jako nějaká závislost, závislost být dokonalí. A jako všem závislostem jí můžete kdykoli znovu podlehnout a musíte žít s jejími následky. Zamyslete se nad všemi důsledky a příznaky anorexie a zkuste se podívat na fotografie těch krásných dívek, z kterých se stala ramínka na oblečení a smrtky. Považte, o co byste přišli s tím, co byste získali. Stojí vám to za to?

Setkali jste se osobně nebo ve svém okolí s mentální anorexií? Podělte se s námi o váš příběh a varujte ostatní.

Zdroj perexové fotografie: foter.com    

Sandra Svobodová

Sandra Svobodová

Je spoustu věcí, které nám život nabízí. Mě baví se o takových věcech dozvídat - baví mě vzdělávání a četba, studuji vysokou školu. Ráda se směji a snažím se koukat na věci z více úhlů - vše nemusí být tak špatné/skvělé, jak se na první pohled zdá.

Zanechte komentář