Rozluštěte milostný dopis napsaný klínovým písmem

Literatura / 19.8.2013

Rodinné ságy mají v současné tvorbě významné místo. Objevte mezi nimi tu, která není jen kronikou, ale i svědectvím o lásce, vině a odpuštění. 

Milostný dopis klínovým písmem je prozaickou prvotinou českého spisovatele Tomáše Zmeškala (1966, Praha). Dílo bylo již krátce po svém vydání v roce 2008 označeno mnoha literárními kritiky za velký český román, vzbudilo vlnu obdivu a dostalo se mu až nečekaně kladného přijetí. O jeho literárních kvalitách svědčí také nominace na Magnesii Literu 2009 či udělení Ceny Josefa Škvoreckého 2009 a Ceny Evropské unie za literaturu 2011. Velký podíl na úspěchu Zmeškalova debutu má rozmanitost témat, jichž se román dotýká. Najdeme v něm vedle primárního milostného vztahu i kritiku a lehce ironický výsměch české společnosti či tajemné vize o nesmrtelnosti člověka.


Hlavní dějovou osu románu tvoří dojemný příběh manželů Černých, které nelítostná válka a složitá životní situace odloučila na dlouhých deset let. Ve 22 kapitolách, do nichž je kniha rozdělena, se ale setkáváme i s osudy několika dalších, neméně zajímavých postav, které se v příběhu vzájemně prolínají.

Je pozoruhodné, že autor nezaznamenává životní eskapády svých hrdinů chronologicky, nýbrž je porůznu klade vedle sebe. Kolem páteře celé knihy se tak postupně rozvíjí několik dalších mikropříběhů, mnohé s magickými symboly a mýty z dávných dob a starobylých zemí.

Milostná šifra

Stihne Josef svůj dopis dokončit? Zdroj: foter.com

Stihne Josef svůj dopis dokončit? Zdroj: foter.com

S rozvíjejícím se dějem se dozvídáme veškeré informace o vztahu dvou hlavních hrdinů – KvětyJosefa, od jejich seznámení až po zašifrovaný milostný dopis, který je jedním z klíčových motivů celého příběhu. Stejně tak jako klínové písmo, jímž bylo Josefovo vyznání Květě napsáno, byl složitý, vzdálený a pro mnohé nepochopitelný i vztah manželů Černých. Josef si však při jeho psaní dobře uvědomoval skutečnost, že znaky písmen, do nichž vkládá své city, jsou určeny jen jediné zasvěcené osobě, která je dokáže rozluštit. Nemohl však už tušit, že nemilosrdný čas rozehraje krutou hru, v níž nebude snadné ani pro jednoho z nich zvítězit…

Dávné křivdy

S Květou a Josefem se seznamujeme v knize poprvé na svatbě jejich dcery Alice. Zjišťujeme, že manželé žijí odděleně, avšak okolnosti rozpadu jejich manželství autor odhaluje postupně až v několika následujících kapitolách. Značnou část čtenáři osvětluje prostřednictvím Josefovy osobní výpovědi, která odkrývá řadu netušeného. Do vyprávění tak například vstupuje postava Hynka Jánského, muže dlouho považovaného za rodinného přítele, který byl hlavním iniciátorem Josefova uvěznění a zároveň svůdcem Květy, stávající se pod jeho vlivem nástrojem ponižujících milostných tužeb loutkou, která ztratila svou veškerou hrdost.

Přečte si Květa vyznání včas? Zdroj: foter.com

Přečte si Květa vyznání včas? Zdroj: foter.com

Komplikované vztahy

Zpočátku láskyplný vztah zažívá také Alice, která je vůbec první postavou, s níž se v knize setkáváme. Krátce po svatbě s Maxmiliánem prožívá Alice nejšťastnější období svého života a připravuje se na příchod prvního dítěte. Stejně radostně však tuto událost nepociťuje její manžel, neboť si uvědomuje, že už nebude jediným mužem Alicina života a že jeho mužská úloha tímto obdobím končí. Při Alicině druhém těhotenství se jeho láska již naplno mění v nenávist a něžné dotyky ve fyzické násilí…

Zmeškalův román však není jen o milostných peripetiích – jsou to také vtipné pasáže z fikčních bezstarostných světů plných happy endů, filozofické úvahy nad otázkami času či kapitoly dotýkající se tématu náboženství a přeměny věřícího člověka v zapřísáhlého ateistu. V pozadí navíc nezůstává ani propracovaná kresba vnitřních pocitů a reakcí všech hrdinů, včetně detailních popisů psychických stavů nastávající matky nebo zralého muže, který byl poznamenán komunistickým režimem a zlomen zradou milované ženy. Více se dozvíte, až milostný dopis sami vezmete do rukou…

ZMEŠKAL, T. Milostný dopis klínovým písmem. Praha: Torst, 2008.

Zdroj perexové fotografie: foter.com

Andrea Kopečková

Andrea Kopečková

Zanechte komentář