Očista těla i duše zvaná Ramadán

V obraze / 20.7.2013

V minulém týdnu začal muslimskému světu nejdůležitější měsíc v roce – Ramadán.

Ramadán je devátým měsícem islámského kalendáře a postním měsícem všech muslimů. Je to čas, kdy údajně prorok Mohamed obdržel první boží zjevení. Na tuto počest drží muslimové zvláštní půst, kdy se očišťují od všech myšlenek a činů, které se protiví islámu a snaží se více přiblížit duchovní podstatě jejich náboženství.

Půst v tomto měsíci je jedním z pěti pilířů islámu a spočívá v tom, že od východu do západu slunce je zakázáno jíst, pít, kouřit a mít sexuální styk. V tomto měsíci by se také muslimové měli snažit zlepšit své chování, vyvarovat se špatné mluvy, pomluvám a urovnat spory. Postní čas by měl být věnován modlitbám a četbě Koránu, který je rozdělen do stejně dlouhých částí pro každý den, které napomáhají ke snazšímu přečtení celé knihy. Důležitou součástí Ramadánu je i souznění s chudými. Již samotný půst je má přiblížit k pocitům chudých lidí. Během tohoto měsíce také dávají muslimové více peněz na charitu.

Pilíře islámu:

  1. Vyznání víry = ŠEHEDA – není boha kromě Alláha a Mohameda, jeho proroka
  2. Modlitba = SALÉT – 5 denních modliteb (Fadžr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Aišée)
  3. Půst v měsíci Ramadánu = SAUM 
  4. Almužna pro chudé a potřebné = ZAKÁT
  5. Svatá pouť pro Alláha ke Kábě v Mekce – povinnost Muslima vykonat alespoň jednou za život pouť do Mekky, pokud je zdravý a má na to dostatek finančních prostředků

Začátek přichází s Měsícem

Pro začátek půstu je důležité spatřit na obloze srpek nového měsíce, pokud je tato skutečnost potvrzena důvěryhodnou osobou v dané zemi, může Ramadán pro tamní obyvatelstvo začít. Každý rok tedy spadá Ramadán do jiného období a často se začátek liší v závislosti na území, na kterém muslimové žijí. Letošní Ramadán byl dle astronomů plánován na 9. červenec, ale v tento den začal pouze na západní polokouli Země, tedy převážně pro muslimy žijící ve Spojených státech. Na východní polokouli byla ztížená viditelnost měsíce a začátek se tedy posunul až na 10. července. Důležité však není začít půst ve stejný den, ale aby trval 30 dní, v případě východních zemí tedy skončil o den později.

Spotřeba potravin během Ramadánu stoupá

Zdroj: expedice-apalucha.cz

Zdroj: expedice-apalucha.cz

Každý den před svítáním si muslimové dají poslední jídlo – suhur, poté následuje ranní modlitba a půst až do stmívání. Prvnímu jídlu po západu slunce se říká iftár a většinou jím bývají datle s mlékem nebo vodou, právě tímto pokrmem přerušoval svůj půst prorok Mohamed. Poté následuje ještě Maghrib – čtvrtá z pěti denních modliteb a následně je podáváno hlavní jídlo. Jelikož je islám rozšířen v různých částech světa, liší se tato jídla dle daných oblastí. Většina muslimů se snaží dohnat jídlo, které během dne zameškali, a tak po západu slunce nastávají opravdové hody. Spotřeba potravin je paradoxně během Ramadánu několikrát vyšší.

Eid ul-Fitr aneb oslavme, že jsme vydrželi

Eid ul-Fitr je tří denní festival, který následuje po ukončení Ramadánu a je oslavou ukončení půstu.  Začíná s novým měsícem, který je nazýván Shawwal. Ještě před začátkem festivalu, během posledních dnů Ramadánů, dává každý muslim příspěvek chudým a to v podobě jídla, aby se ujistil, že i oni budou mít dostatek prostředků k oslavám. V každé části světa probíhá festival jiným způsobem, někde je klidnější a zaměřený na tradice a někde probíhají bujaré oslavy. Všude je však základem setkávání se s rodinou a přáteli, hodování, předávání si dárků (zejména dětem), nošení nového oblečení a zasílání přání.

Ramadán ve 21. století

Otázkou dnešní doby je, zda je Ramadán ve své tradiční podobě stále dodržován. Vliv komercializace na tento svátek je nepopiratelný. Zejména muslimové ve Spojených státech staví záměr svého podnikání právě na Ramadánu.

Automobilový výrobce Mitsubishi nabízí ke koupi auta v době Ramadánu zlatou cihlu. Zdroj: huffingtonpost.com

Automobilový výrobce Mitsubishi nabízí ke koupi auta v době Ramadánu zlatou cihlu.
Zdroj: huffingtonpost.com

Na trhu se objevují ramadánové sušenky v dekorativním balení, dětské odpočítávací sety (koncept podobný adventnímu kalendáři) nebo „balíček“ obsahující párty při sledování měsíce. Stejně tak i velké luxusní společnosti využívají Ramadán k propagaci svých výrobků. Automobilová firma Mitsubishi nabízí ke koupi automobilu v době Ramadánu zlatou cihlu, hotel Ritz v Abu Dhabi nabízí pro své návštěvníky nejlepší velbloudí mléko pro ranní suhur, které nechali vyrobit a ochutit různými příchutěmi speciálně pro tento měsíc. Také jediný sedmi hvězdičkový hotel na světě Burj Al Arab nabízí luxusní iftár ve své restauraci.

Není to však jen záležitostí Spojených států, také muslimské země jako je Egypt nebo Spojené arabské emiráty zažívají v období Ramadánu sezónu největších prodejů. Hotely, restaurace či obchody s oblečením mají nejvyšší zisky z celého roku a náklady na reklamu v Egyptě jsou v tomto měsíci až o 62 % vyšší než v běžném období.

Známý italský designer Giorgio Armani navrhnul pro Ramadán speciální čokoládovou kolekci. Zdroj: huffingtonpost.com

Známý italský designer Giorgio Armani navrhnul pro Ramadán speciální čokoládovou kolekci.
Zdroj: huffingtonpost.com

Američtí muslimové nevidí v komercializaci svého svátku problém, říkají, že chtějí Ramadán lidem více přiblížit, aby se pro ně stal přitažlivější a to zejména pro děti. Nechtějí, aby děti vyrůstající v multikulturním prostředí různých náboženství trpěly pocity nedostatku, když jejich spolužáci dostávají vánoční dárky a pořádají párty při hledání velikonočních vajec. Chtějí více přiblížit islám a jeho svátky okolnímu světu, aby byl pochopen a stal se běžnou součástí jejich života.

Odklon od tradic naznačuje i to, že islámské televize v období Ramadánu vysílají mnohem více seriálů a pořadů než obvykle. Egyptská televize v letošním roce představila nový seriál Kavárna, ve kterém hrají pouze muži. Muslimové tak během svého půstu odvádí myšlenky směrem k telenovelám místo k bohu, což se samotné podstatě Ramadánu vymyká, ale v porovnání se západním křesťanským světem a jeho oslavami Vánoc či Velikonoc to není nic překvapivého. Oslava náboženských svátků tradičním způsobem a s tradičními hodnotami se pravděpodobně stane značnou raritou.

Zdroj perexové fotografie: qatarchronicle.com

Gabriela Nováková

Gabriela Nováková

Bylo by dobré změnit svět.

Zanechte komentář