Nevěra… a co dál?!

Osobní rozvoj Vztahy / 15.7.2013

Jaký hlavní problém působí nevěra ve vztahu? Lze tento problém překonat? O nevěře se vztahovým koučem Karlem Řežábkem.

Někteří lidé si myslí, že propadnout pokušení nevěry je přirozené. Teorie, že samec musí zajistit pokračování rodu a proto je mu přirozenější oplodnit co nejvíce samic jsou sice hezké, ale v momentě, kdy sedíte večer doma s pocitem, že už nikdy nebude nic jako dřív, jsou vám všechny teorie k ničemu. V těchto chvílích se nejčastěji projeví to, že lidé nejsou pouhá zvířata s neukočírovatelnými sexuálními pudy, ale že jsou to vztahové bytosti, jejichž životní štěstí úzce souvisí se štěstím lidí kolem nich.

Úvodní odstavec vyznívá skoro tak, jako by nevěra byla pouze mužským problémem. Že tomu tak není a ještě mnohem víc nám nastíní vztahový kouč Karel Řežábek, který má dvacetiletou praxi v práci s lidmi. Sám žije 26 let v manželství a s manželkou má čtyři děti. Karel Řežábek je také prvním člověkem v České republice, který má certifikaci na MBTI typologii osobnosti v obou úrovních Step I i Step II. Pan Řežábek koučoval i týmy různých významných organizací v naší zemi. Více o jeho práci se můžete dozvědět na webu www.proinspiro.cz.

Myslíte si, že nevěry je v dnešní době více než dříve?

Vypadá to tak, že?  Ale je otázka, jestli dřív skutečně bylo nevěry méně anebo jestli jí bylo stejně, jen se o ní tolik nevědělo. V každém případě je zřejmé, že v  dnešní době je nevěra něco, co je prakticky na denním pořádku, s čím se člověk setkává – ať už v médiích, kdy k ní dochází u politiků nebo čelních představitelů kdečeho, ale i u svých přátel, lidí kolem sebe, případně se s nevěrou člověk potýká i sám osobně.

Kterou skupinu lidí nevěra nejvíce postihuje?

Existují teorie, které tvrdí, že nevěrou jsou nejvíce ohroženi lidé ve středním věku, zejména muži, protože mají pocit, že už jim život utíká mezi prsty. Zajímavé je, že nevěrou jsou často ohroženi lidé, kteří jsou po všech stránkách zabezpečeni. To znamená lidé, kteří jsou zdraví, mají práci, vydělávají dost peněz a nemají žádné existenční problémy, ale kteří na sebe s partnerem zároveň nemají moc času a tedy svůj vztah nerozvíjejí. V důsledku toho se jejich vzájemná interakce zúží pouze na výměnu základních informací. Jenže jakmile se ze vztahu začne vytrácet blízkost, narůstá riziko, že si jeden či oba partneři začnou blízkost hledat někde jinde. Další, rovněž velmi ohrožená skupina, jsou lidé, kteří nemají co dělat. To mohou být lidé, kteří dosáhli takové míry finančního zabezpečení, že nemusí pracovat, případně, kteří se ocitnou v období kdy mají hodně volného času. Pokud totiž svůj volný čas aktivně nezaplníme něčím kvalitním, zaplní nám jej samo od sebe všechno možné.

zdroj: www.foter.com

Není to příjemná záležitost. Zdroj: www.foter.com

Týká se nevěra obecně více žen nebo mužů?

Domnívám se, – s určitou mírou zjednodušení – že muži jsou víc ohrožení fyzickou nevěrou, kdežto ženy bývají častěji ohroženy emocionální nevěrou, to znamená, že nutně nedochází k pohlavnímu styku nebo k sexuálnímu chování, ale v podstatě žena hledá u jiného muže to, co postrádá u svého vlastního.

[one_fourth align=“right“]

Domnívám se, – s určitou mírou zjednodušení – že muži jsou víc ohrožení fyzickou nevěrou, kdežto ženy bývají častěji ohroženy emocionální nevěrou.  (Karel Řežábek)

[/one_fourth]

Myslíte si, že se nevěře dá nějak předejít?

Určitě, myslím, že důležité snažit se nevěře předcházet. Něco pro to můžeme udělat každý sám za sebe. Kdo je nasycen, není pokoušen. Pokud bych byl po vynikajícím obědě v kvalitní restauraci a někdo mě přemlouval k tomu, abych s ním šel do nějaké zaplivané, zakouřené putyky, tak to pro mě nebude žádné pokušení, řeknu: „Děkuji, nechci, jsem nasycen.“ Podobné je to ve vztazích. Potřebujeme pracovat na tom, aby pro nás důležité vztahové potřeby dlouhodobě nezůstávaly neuspokojeny. Někdy si lidé myslí, že s tím nemohou nic dělat, že to je věc druhého, aby uspokojoval moje potřeby, ale pravdou je, že často ten druhý o mých potřebách vůbec neví. Proto je důležité, abych si své potřeby nejdříve ujasnil sám.  Protože teprve, až budu své potřeby znát, mohu o nich partnerovi říct. Zároveň ale mohu u svého partnera předcházet nevěře tím, že budu dbát na to, aby byly uspokojovány jeho vztahové potřeby. To se nestane tím, že mu budu kontrolovat smsky a žárlit, ale že o něj budu pečovat tak, aby se ve vztahu cítil nasycen…

Kdo za to může? Zdroj: photl.com

Kdo za to může? Zdroj: photl.com

Co je vlastně hlavním problémem vztahu, který nevěra postihla?

Velmi silným aspektem je ztráta důvěry. Důvěra je totiž něco, co se dlouho vytváří a kvalitní vztah musí být založený na důvěře, protože bez důvěry není možná vzájemná blízkost. Proto největší škoda, ke které nevěrou dochází, je právě ztráta důvěry. Dojde-li tedy ve vztahu k nevěře, to hlavní, na co je třeba se zaměřit, je obnovení vzájemné důvěry. Samozřejmou součástí tohoto procesu by mělo být, že viník lituje toho, co udělal a už to nikdy nechce udělat znovu. Bez toho nemá smysl jít dál. Nechává-li v sobě člověk otevřenou možnost, že by k nevěře mohlo dojít znovu, pak si myslím, že šance vztahu na uzdravení je prakticky nulová. Rezervoár důvěry musí být znovu postupně obnoven, a mnohdy si lidé neuvědomují, že to bude trvat dlouho, že ani na zcela upřímně míněnou omluvu partner asi nebude schopen říct „Tak jo, nic se nestalo, jdeme dál.“ Přesněji řečeno, říct to může, uvnitř to stejně nebude pravda. Rána se bude hojit dlouho a možná po ní dokonce nějaká jizva zůstane navždycky.

[one_fourth align=“left“]

Je nutno počítat s tím, že to bude dlouhý proces, ve kterém je potřeba, aby byl viník ochoten vynakládat dlouhodobé úsilí na to, aby byla ztracená důvěra obnovena. (Karel Řežábek)

[/one_fourth]

Jak konkrétně lze pomoci vztahu, kde se oba rozhodnou problém nevěry řešit?

Pokud chtějí oba, je šance, že se to podaří. Je ale velmi důležité, aby měli pomoc zvenku, nejlépe nějaký jiný pár, kterému oba důvěřují. Potřebují totiž někoho, kdo bude mít právo se jich zeptat, jak to mezi nimi vypadá, jestli se obnova vztahu daří nebo nedaří. Někoho, ke komu budou chodit skládat účty z toho, jak na tom vztahu pracují, protože nebezpečí toho, že sice oba mají odhodlání ten vztah obnovit, ale dojdou jim síly, je opravdu velké. Tomu, kdo je viníkem, se může zdát, že dělá všechno možné, ale ten druhý mu pořád nevěří. Jenže bude-li se proces obnovování důvěry pokoušet, nebo projeví netrpělivost, v očích jeho partnera to snižuje věrohodnost toho, zda skutečně lituje toho, co udělal. V tom je právě neocenitelná pomoc zvenčí. Pokud pár někoho takového nemá mezi svými přáteli, doporučoval bych pomoc vztahového terapeuta.

Panu Řežábkovi děkujeme za cenné informace a doufáme, že tímto článkem přidáme svou trošku do mlýna pomoci těm, kteří s problémem nevěry ve vztahu bojují.

 Zdroj perexové fotografie: domesticinvestigations.org

Alžběta Kalábová

Alžběta Kalábová

"Tajemství radosti je věřit, že je nám vždy dáno to nezbytné k tomu, abychom byli šťastní." (M.Delbrel)

Zanechte komentářVaše názory

  • ludmila.pacesova

    Jo, nevěra je hloupá. Člověk tak slepě věří v člověka, který za to ani za mák nestojí. Já se o tom přesvědčila, nevěru jsem odhalila už dva roky po svatbě 🙁 http://www.sodes.cz