Thomas Mann s manželkou

Thomas Mann unikl nacistické zvůli díky Čechům

Literatura / 12.12.2012

Kdyby mohl, nikdy by své Německo neopustil.  Jenže pro antifašistu a věhlasného spisovatele byl exil jediný způsob, jak žít dál.

Úspěchu na literární půdě dosáhl vlastní pílí, ctižádostí, vypočítavostí a pečlivým pěstěním svého veřejného obrazu. Od mládí byl synek vlivného obchodníka a hudebně nadané Brazilky Thomas Mann odhodlaný něco dokázat. Rozhodl se psát. Na prvních novinových článcích a drobných prózách brousil svůj rukopis. Výstup na výsluní mu zajistilo vydání rozsáhlého společenského románu Budenbrookovi roku 1901. Oženil se s dcerou židovského profesora Katjou, jež mu porodila šest dětí, ale Thomas dál vytrvale kráčel za svým snem. Když v roce 1924 po devíti letech dokončil Kouzelný vrch, potvrdil, že jeho úspěch není náhodný a spolu s Nobelovou cenou za literaturu v roce 1929 převzal též právo na slávu a uznání.

Mé Německo je nepřítel?

I když Thomasovo názorové zrání vedlo přes prosazování nacionalismu, po 1. světové válce se přiklonil na stranu bratra Heinricha k demokracii a humanismu. Rozpoznal, že pravicový extremismus v Německu nabírá na obrátkách, ale nebál se mu odporovat a důrazně před ním varovat.

Poté, co v dubnu 1933 Hitlerovi stoupenci naplno rozpoutali diskriminační útoky proti Židům, uchýlil se s rodinou do švýcarského Curychu, stále však věřil v možnost návratu. Jenže Německo se ke svému přednímu spisovateli otočilo zády, ba co víc, v září 1935 schválené tzv. norimberské rasové zákony náhle představovaly smrtelnou hrozbu. Jedinou možností Mannových, jak v exilu nebezpečí přestát a nezůstat štvanci, o jejichž vydání může Hitler kdykoliv požádat, bylo získání státního občanství. Právě přišla chvíle na velké gesto, pravý důkaz obdivu. Svět však bázlivě vyčkával.

Proseč podává pomocnou ruku 

Jak na nabídku Prosečských vzpomíná Thomas Mann: 

Jednoho odpoledne seděl u nás člověk a nabízel mi jménem drobného městečka chudých domkářů a výrobců dýmek příslib domovského práva, tak nezbytný pro udělení státního občanství. Domovské právo Proseče, pohorské obce na Vysočině. Domovské právo pro mne i Katju, pro Klause, Gola i pro mé nezletilé děti.

 

Mannovi přijeli o azyl žádat i do Československa. V Praze se setkali s představiteli společenského života, mimo jiné i s prosečským podnikatelem Rudolfem Fleischmannem, který se jim rozhodl ve svém městečku prosadit udělení domovského práva. Starostovi Janu Herynkovi se městskou radu nakonec podařilo přesvědčit díky nesmlouvavému apelu na humánní důvody, které mají ve společnosti platit bez rozdílu národnosti či hrozby.

Dne 12. ledna 1936 přijel Thomas Mann do Proseče slavnostně převzít dokumenty. Na jejich základě získal ještě téhož roku československé státní občanství a cestovní pas, mohl tak odjet do USA. Americkým občanem se stal roku 1944.

Thomas Mann

Thomas Mann byl rád středem pozornosti. Zdroj: wikipedia.org

Nad obyvateli Proseče však po vypuknutí 2. světové války visel stín pomsty. Přestože se důkazy včetně cenných knih s autogramy spálily, byl Jan Herynek spolu s několika dalšími na gestapu v Pardubicích osmkrát tvrdě vyšetřován. Nic však nevyzradili.

Jít příkladem

Inteligentní, mravně vyspělí a odvážní lidé se najdou i na maloměstě, příkladné je, když zastávají veřejné funkce. V tomto případě svým dílem přispěli k tomu, aby se Thomas Mann stal nejvyšším představitelem německé emigrace, zosobňujícím pro morální svět ve válečných letech to „druhé“ Německo. Mohl tak žít v komfortu, ale především dál tvořit, mistrovsky spravovat svou slávu a posilovat vlastní ego. Thomas Mann byl rozporuplnou osobností, ale nadčasovostí svých myšlenek stále dokazuje, že právem patří mezi velikány.

Aktuální rozměr Mannových myšlenek

Když Mann na stránkách Kouzelného vrchu rozehrává světonázorovou diskuzi o úsvitu starého světa a morálně-duchovní přípravě na budoucnost, dospíváme i my k názoru, že morální obroda současné společnosti je nutná. Německo je dnes jednou z vůdčích zemí Evropské unie, držitelky Nobelovy ceny za mír. Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz ve svém projevu právě tak staví nad krátkodobé zájmy koncepci dlouhodobého uvažování a s vědomím slov Thomase Manna vyzývá k tomu, aby se ani v současnosti neusilovalo o německou Evropu, nýbrž o evropské Německo.

Zdroj perexové fotografie:

Veronika Jiroušková

Veronika Jiroušková

Studentka FF Univerzity Palackého se zájmem o literaturu, divadlo a kulturu všeobecně.

Zanechte komentář