Nakladatelství Albatros opět vyhlásilo literární soutěž

Literatura / 4.5.2013

Autor:

Vítězem můžeš být právě ty, tak neváhej a čti dál!

Nakladatelství ALBATROS vyhlašuje 5. ročník literární soutěže o nejlepší původní českou prózu, tentokrát na libovolné téma, podmínkou je naplnění žánru –  Detektivní příběh pro děti. Vítěz bude vyhlášen v den nakladatelských cen Albatrosu v průběhu dubna 2014.

Podmínky

1/ Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována

2/ Téma 5. ročníku je libovolné, avšak musí být zpracované jako Detektivní příběh pro děti

3/  Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 100 normostran

4/ Uzávěrka odevzdání rukopisu pro 5. ročník: pondělí 2. prosince 2013 včetně

5/ Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou

6/ Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže (pro 5. ročník platí vydání vítězné práce na jaře roku 2015) a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč

Logo. Zdroj: albatrosmedia.cz

Logo. Zdroj: albatrosmedia.cz

Propozice

  • Rukopis (kompletní text) musí být poslán nebo odevzdán v tištěné podobě

nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce

ve 2 vyhotoveních (zaslaný e-mailem nebude přijat)

  • Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla
  • Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže.) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce
  • Přihlášku naleznete na webových stránkách Albatrosu

Zdroj informací: albatrosmedia.cz

Zdroj perexové fotografie: foter.com (upraveno)

Generace21

Generace21

Zanechte komentář