Týká se penzijní reforma i nás?

V obraze / 23.4.2013

Od prvního ledna letošního roku platí nová penzijní reforma. Jak se týká nás, kteří máme do důchodu ještě daleko?

Předně se nabízí otázka, proč vůbec měnit současný penzijní systém. Důvodem je současný demografický vývoj. S prodlužující se délkou života se prodlužují i roky pobírání důchodů. Se stárnutím populace ubývá lidí v produktivním věku. Nynější poměr ekonomicky aktivních k neaktivním se odhaduje na 1,8 : 1, avšak každý rok přibývají zhruba 4 tisíce důchodců. Systém, v němž jsou důchodci zcela odkázáni na péči státu, nebude již velmi brzy schopen všechny osoby v této kategorii uživit bez kroků jako např. další zvyšování daní či snižování výše důchodů. Pokud k nim nemá dojít, systém se musí změnit.

Tři pilíře penzijní reformy

Nový penzijní systém se skládá ze tří pilířů neboli tří způsobů, jak se z celoživotně odváděných peněz tvoří finálně vyplácená částka.

1. pilíř

Prvním pilířem je prakticky současná podoba systému. Účast na něm je povinná ve formě důchodového pojištění odečítajícího se ze mzdy, jak tomu bylo dosud. Peníze se po dosažení důchodového věku (nebo v situacích jako vdovský důchod, invalidní důchod aj.) vyplácí formou pravidelného měsíčního důchodu. Správcem prostředků je stát.
Pro ty, kteří se rozhodnou nevyužít možnosti druhého pilíře (viz níže), se odevzdávaná částka ze mzdy vyměřuje na 28 % příjmu, pro ty, kteří využijí, jen 25 %.
Hlavní úlohou tohoto pilíře je zajistit základní živobytí pro všechny, kteří poctivě pracovali, aby se nemuseli obávat chudoby. Je to jistota příjmů, ale na opravdu jen nejzákladnější výdaje.

2. pilíř

Druhý pilíř je volitelným doplňkem prvního pilíře. Jedná se o důchodové spoření, kdy místo 28 % ze mzdy odváděných v rámci prvního pilíře se odvede pouze 25 % (viz výše) a ona 3 % se odvedou do penzijních fondů. K těmto 3 % se navíc odvedou ještě navíc 2 % hrubé mzdy, čili v součtu se z hrubé mzdy dotyčné osoby odvede 25 % do povinného prvního pilíře a 5% do fondů druhého pilíře.

Fondy jsou spravovány soukromými penzijními společnostmi, většinou vázanými na banky. Jsou to například Penzijní fond České pojišťovny, ING penzijní fond či KB penzijní společnost. V rámci fondů lze zvolit různé investiční strategie, jak má správce fondů s vloženou částkou nakládat. Zhodnocení těchto vkladů se následně také připočte k vyplácené částce.
Nevýhodou tohoto pilíře je nemožnost ukončení smlouvy, kterou s daným penzijním fondem uzavřete, a výběru naspořených peněz. Výhodou je, že nevyplacené peníze po smrti získává dědic, tudíž nepropadnou státu.

Doufejme, že si budeme důchodu užívat. Zdroj: Ned Horton, sxc.hu

Doufejme, že si budeme důchodu užívat. Zdroj: Ned Horton, sxc.hu

3. pilíř

Třetím pilířem jsou další doplňky k prvnímu pilíři a rovněž je volitelný. Zahrnuje penzijní připojištění a doplňková spoření, která lze na rozdíl od druhého pilíře zrušit podle pravidel sjednané smlouvy. Vklady spravují rovněž soukromé společnosti a nevyplacené peníze získává dědic. Finance se skládají z osobního vkladu, na základě jeho výše vypočítanou částkou přispěje stát (minimální měsíční částka pro získání příspěvku od státu je 300 Kč) a vypočítají se i daňové odpočty. K finální částce se připočte investiční zhodnocení a eventuálně nepovinný příspěvek od zaměstnavatele. Výplata peněz probíhá podle pravidel smlouvy.

Reformní pilíře v kostce

První pilíř:

povinný, výstupem pravidelný měsíční důchod v minimální výši

Druhý pilíř:

dobrovolný, podoba důchodového spoření

Třetí pilíř:

dobrovolný, jedná se o doplňkové investice

Nevýhody stávající podoby reformy

 • Soukromé vlastnictví fondů je rizikové, avšak v současné době ekonomické nestability o nic méně, než fondy spravované státem.
 • Reforma neřeší hlavní příčinu problému, kterou je nízká porodnost a s ní se pojící celkové stárnutí populace, přírůstek lidí pobírajících penzi a s ním přímou úměrou rostoucí výdaje na penze ze státního rozpočtu.
 • Není možné zrušit smlouvy uzavřené v druhém pilíři.
 • Neexistuje stoprocentní garance bezpečnosti vložených financí. Pro názorný příklad: stávající opozice se reformě brání. Pokud se dostane do vlády a prosadí její změnu, není jisté, jak to s financemi na účtech dopadne.

Jaké jsou alternativní varianty?

Účastnit se prvního pilíře reformy je všeobecně povinné, ale další dva se dají nahradit vlastní iniciativou, ať už zaměstnáním či vlastním investováním (do bytů, zlata, akcií, dluhopisů), poskytující příjem, který je naprosto pod kontrolou vlastníka.

Zdroj perexové fotografie: Alice Pazderová, Generace 21

Anna Jordanová

Anna Jordanová

Profesionální studentka s amatérským zájmem o politologii, historii a filosofii. Fanatický obdivovatel čajoven, podzimních parků a čokolády, naopak zavilý odpůrce umělého ovoce v jogurtech a nestabilních krytů od kanálů.

Zanechte komentářVaše názory

 • Radim Hoblík

  Pěkný, čím víc nezaujatých článků bude o této reformě, tím lépe. Doporučuji mrknout i na: http://www.youtube.com/watch?v=9dG6kV_A3t0

  • Alice Pazderová

   Děkujeme za tip, Radime! 🙂