Toto město je ve společné péči obyvatel

Toto město je ve společné péči obyvatel

Kultura Literatura / 29.4.2013

Zvláštní jméno pro zvláštní knihu. Typický Bohumil Hrabal.

Že nejde jen o tak ledajakou knihu, napovídá už podivný název. A když ji otevřete, je to ještě zvláštnější. Hned na jedné z prvních stránek se dočtete, že celá kniha je vytvořena z kousků jiných textů. Jde totiž o literární koláž.

Co to je?

Hrabal text sestavil z útržků vyšetřovacích soudních spisů z období první republiky, z vybraných pasáží knihy Pražské tajnosti od P. Biliánové, zakomponoval tam také úryvky odposlechnutých rozhovorů lidí na ulici a útržky poezie o českých světcích.

Text je doplněn fotkami Miroslava Peterky: jde o obrázky docela obyčejných dmů nebo nápisů, ale jsou foceny z tak šikovného úhlu, že se výsledku zasmějete.

Text je doplněn fotkami Miroslava Peterky: jde o obrázky docela obyčejných domů nebo nápisů, ale jsou foceny z tak šikovného úhlu, že se výsledku zasmějete.

Co tím chtěl básník říci?

Na první pohled to vypadá, že se básník zbláznil – takhle různorodé texty spolu přece nesouvisí a nemohou tvořit jakýkoli učesanější celek. Ale opak je pravdou.

Úryvky jednotlivých textů jsou totiž pečlivě zpracovány a poskládány k sobě. Vytržením z původního kontextu a zařazením do nového vznikají vtipné momenty. Z kratičkých střípků textů se tak stávají malé útvary podobné anekdotám nebo žákovským perličkám.

Navíc je důsledně zachován jazyk útržků. Vedle sebe tak stojí archaická čeština soudních spisů a nespisovný  jazyk a vulgarismy hovorů z ulice.

Díky slohovým nebo syntaktickým nedostatkům vět v novém kontextu vzniká jemný jazykový humor. Když si vezmeme útržky ze soudních výpovědí, je jasně znát snaha vyslýchaných vyjadřovat se co nejpřesněji a nejspisovněji. Ta jsou ale opět zdrojem řady spojení a vět, které nakonec vyznívají spíš komicky než sofistikovaně.

Posuďte sami:

Jel s traktorem a přívěsem, na kterém měl naloženy plevy pro polní zvěř a členy lidové myslivecké společnosti. (s. 12)

Když orgánové VB prohlásili žalovanému, že je zatčen, praštil sebou žalovaný na zem a tloukl hlavou o tuto. (s. 86)

Obviněný na svoji obhajobu nic neuvedl. Tato obhajoba ho nemůže zprostit viny. (s. 83)

Výsledkem je velmi působivé textové pásmo, které má tvořit osobitý obraz Prahy v její proměnlivosti. Proto to neustálé střídání nejrůznějších motivů. Hrabalova snaha je  zobrazit Prahu jako místo, kde se umělecké směry všech dob slévají do jedné velké živé koláže.

Zdroj perexové fotografie: wallpaperswide.com

Zdroj citací a fotografií: Hrabal, Bohumil. Toto město je ve společné péči obyvatel. Vyd. 2., v Pasece 1.. Litomyšl: Paseka, 2006. 102 s. ISBN 80-7185-790-4.

Hanka Fílová

Hanka Fílová

"S otevřenýma očima prošel jsem touto zemí. Je krásná! Vždyť víte. Byla mi možná víc než všechny lásky najednou a její objetí trvalo celý život." - Jaroslav Seifert, Morový sloup

Zanechte komentář