Vrcholy Českého středohoří, které stojí za zdolání – 2. část

Cestování / 28.2.2018

V Podkrušnohoří se nachází Chráněná krajinná oblast České středohoří, nejmladší pohoří České republiky.

Českým středohořím protéká převážně řeka Labe, která také tvoří jeho nejnižší bod (u Děčína). Rozděluje nejmladší geomorfologický celek na území České republiky na VerneřickéMilešovské středohoří. Tyto celky se dále dělí na osm částí, které jsou pojmenované podle jednotlivých kopců.

Co se geologie týká, převažují zde čedičové a znělcové horniny, z usazenin opuky a pískovce. Českým středohořím se podél Labe táhne údolí Porta Bohemica, které má jedinečný charakter a dodává krajině majestátní ráz.

Kalich

Vrchol: 535 m n.m.

Cesta: osobák Praha–Stará Huť, pěšky k úpatí Kalicha 10,7 km

Kalich není jen kopec v Českém středohoří, ale také zřícenina hradu nacházející se na vrcholu kopce. Gotický hrad nechal postavit Jan Žižka z Trocnova poté, co byla jeho rodná tvrz v Trocnově rozbořena. Tento kamenný hrad pak husitům sloužil jako útočiště proti Sasům a dalším nepřátelům. Kalich byl jediným osobním majetkem slavného vojevůdce. Své jméno dostal podle nádoby, ze které se při mši pije víno – za přijímání pod obojí husité na počátku patnáctého století bojovali.

Hora, na které si Jan Žižka nechal vybudovat stejnojmenný hrad.

Bořeň

Vrchol: 539 m n.m.

Cesta: rychlík Praha–Ústí nad Labem, osobák Ústí nad Labem–Bílina, pěšky k úpatí Bořně 3,5 km

Skalnatý vrch tyčící se nad údolím řeky Bíliny je díky své charakteristické siluetě dobře viditelný například až z Žatce. Tvoří dominantu města Bílina i zbytku Českého středohoří. Roku 1977 zde byla vyhlášena národní přírodní rezervace, neboť se zde vyskytuje řada chráněných rostlin – kosatec bezlistý, koniklec luční český, tařice skalní nebo prvosenka jarní. Horu využívají horolezci – je zde přes čtyři sta horolezeckých cest. Bořeň bývá často srovnáván s Ďáblovou horou v USA, jak kvůli geologickému původu, tak díky stejnému vzezření okolní krajiny.

Bořeň je charakteristikou města Bílina.

Boreč

Vrchol: 449 m n.m.

Cesta: rychlík Praha–Lovosice, pěšky k úpatí Borče 6,4 km

Nejenže zde rostou vzácné květiny jako koniklec otevřený nebo hvozdík pyšný, Boreč je zajímavým místem také díky své půdě. Celý vrch je protkán sítí malých skalních puklin, které v zimě nasávají studený vzduch z venkovního prostředí, který se uvnitř horniny ohřeje a dostává se zpátky ven. Tomuto geologickému jevu se říká mikroexhalace nebo ventarol. Na Boreč se můžete vydat po nové Tyršově stezce a dokonce si můžete zakoupit turistickou známku v nedalekém Režném Újezdu.

Z Borče si můžete přivézt dokonce turistickou známku.

Milá

Vrchol: 510 m n.m.

Cesta: rychlík Praha–Most, osobák Most–Sinutec, pěšky k úpatí Milé 6,1 km

Skalnatý zalesněný čedičový vrch Milá se nachází v západní části CHKO České středohoří. Od dubna 2014 je na vrcholu umístěno kromě kroniky turistické razítko, na kterém je vyobrazena elektrárna Počerady. Ta je totiž z vrcholu Milé velmi dobře vidět, stejně jako zbytek Českého středohoří.

Milý výlet na Milou horu.

Oblík

Vrchol: 509 m n.m.

Cesta: rychlík Praha–Most, osobák Most–Sinutec, pěšky k úpatí Oblíku 4,4 km

Na svazích Oblíku byla nalezena keltská spona, která dokládá přítomnost lidí v tomto kraji sahající až do pravěku. Ve středověku se na jižním svahu hory pěstovala vinná réva, roku 1506 zde byla vystavěna kaple, která ale během třicetileté války zanikla. Na vrchol vede zelená turistická trasa z Loun do Mnichova (obec v okrese Louny, nikoliv hlavní město Bavorska).

Na Oblík vystoupali kdysi dávno i Keltové.

Srdov

Vrchol: 482 m n.m.

Cesta: rychlík Praha–Most, osobák Most–Sinutec, pěšky k úpatí Srdova 5 km

Srdovu se někdy přezdívá také Dědek. S nedalekým kopcem Brník, kterému se lidově říká Bába, tvoří charakteristickou dvojici. Na vrchol sice nevede žádná turistická trasa, cesty zde však najdeme. Odměnou nám může být kruhový rozhled na celou oblast Českého středohoří, je-li dobrá viditelnost.

Sice sem nevede žádná značená cesta, z vrcholu je však pěkný rozhled do okolí.

Už jste některý z těchto vrcholů navštívili? Pokud ne, můžete si zkrátit čekání na jaro výletem na některý z nich. České středohoří je jednou z významných oblastí České republiky a stojí za pozornost.

Zdroj všech fotografií: archiv Josefa Řenče 

Vlasta Řenčová

Vlasta Řenčová

Profesionální amatér, snílek a velký čtenář. Ráda cestuje s foťákem na krku a ještě raději o svých zážitcích píše, neboť se vyžívá ve psaném projevu. Gymnazistka se slabostí pro němčinu, tak trochu samouk bojující za humanitní obory. Věčný Potterhead, milovník historie a čokolády.

Zanechte komentář