Putování za rotundami: Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě

Cestování / 16.10.2017

Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě se od ostatních románských památek trochu liší a určitě stojí za vaši pozornost. Proč?

Znojmo patří k nejvýznamnějším moravským městům, minimálně z hlediska přemyslovské historie. Jeho nedílnou součástí je rotunda svaté Kateřiny, která se od ostatních rotund liší zachovanými nástěnnými malbami.

Z historie rotundy svaté Kateřiny

Když Přemyslovci v roce 1019 dobyli Moravu, usadili se mimo jiné ve Znojmě, kde nechali vybudovat mohutný hrad s rozsáhlým podhradím. Součástí byla také románská rotunda Nanebevzetí Panny Marie.

Když zde roku 1134 vznikaly nástěnné malby zobrazující ideologii přemyslovského státu, zasvětil kníže Konrád II. rotundu svaté Kateřině.

Ke svatbě Konráda II. Znojemského s Marií Srbskou vznikly výjimečné malby, které zobrazují dějiny rodu Přemyslovců. Mají být důkazem Konrádova nároku na pražský trůn.

Co na malbách uvidíte

Malby jsou malované technikou secco – do suché omítky. Zaplňují celou plochu vnitřních stěn rotundy a jsou uspořádány v několika souběžných pásech.

Ve spodním pásu apsidy je zobrazeno dvanáct apoštolů, nad nimi pak Kristus a čtyři evangelisté. Po stranách jsou Panna Marie a svatý Jan Křtitel.

Na první pohled nenápadná, uvnitř rotundy svaté Kateřiny vás čeká něco pozoruhodného.

Druhý pás maleb v lodi představuje mariánský cyklus – zvěstování Panny Marie, Navštívení Panny Marie, Narození Ježíše Krista, Sen svatého Josefa, Zvěstování pastýřům, Klanění Tří králů, Vraždění neviňátek a Útěk do Egypta.

Třetí pás už zobrazuje Přemyslovce – Přemysla Oráče, mýtická přemyslovská knížata počínaje svatým Václavem. Výjev končí Konrádem II. Znojemským a Marií Srbskou.

Čtvrtý pás je opět plný Přemyslovců – českých a moravských vládnoucích knížat. Na jedné postavě se historikové shodují – muž s korunou na hlavě je Vratislav II., jako první český král Vratislav I.

Kudy k rotundě svaté Kateřiny

Do Znojma se dostanete autobusem z Prahy nebo vlakem z Břeclavi. K rotundě svaté Kateřiny, která se nachází přímo u Znojemského hradu, je to jen osmnáct minut chůze po ulicích Rudoleckého, Pontassievská a Zámečnická. Cestou si navíc můžete prohlédnout i město.

Zdroj všech fotografií: Vlasta Řenčová, Generace 21

Vlasta Řenčová

Vlasta Řenčová

Profesionální amatér, snílek a velký čtenář. Ráda cestuje s foťákem na krku a ještě raději o svých zážitcích píše, neboť se vyžívá ve psaném projevu. Gymnazistka se slabostí pro němčinu, tak trochu samouk bojující za humanitní obory. Věčný Potterhead, milovník historie a čokolády.

Zanechte komentář